СИМПОЗІУМ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ»

У межах ІІІ Міжнародного Конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі» було проведено симпозіум «Дошкільна освіта: реалії та перспективи підготовки майбутніх фахівців», на якому обговорювалися актуальні проблеми і перспективні напрями розвитку теоретичних і прикладних досліджень у галузі підготовки майбутніх фахівців, дошкільної освіти, сімейного виховання  в умовах модернізації сучасної освіти.

У роботі симпозіуму прийняли участь 32 викладачів та науковців, 43 студенти факультету дошкільної педагогіки та психології, 15 представників науково-педагогічного громадськості із Києва, Ізмаїла, Кривого Рога, Миколаєва, Сум, Черкас, Чернігова, а також Туреччини.

З докладами виступили академік Богуш А. «Комунікативно-мовленнєвий супровід формування мовної особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти»; проф. Жаровцева Т. «Стратегія підвищення компетентності фахівців в галузі проблем сім’ї»; проф. Ковшар О. «Аналіз феномену «наступність» в сучасній освіті» (Кривий Ріг); доц. Коргун Л. «Розвиток мовлення дітей з синдромом дауна з використанням новітніх інформаційних технологій»; доц. Монке О. «Педагогічні умови, модель і методика підготовки майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури»; аспіранти Смолянко Ю. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Формування професійної культури майбутнього вихователя ДНЗ»(Чернігів); Матата С. «Особливості роботи дошкільного закладу з родиною в інклюзивному середовищі».

У межах симпозіуму розглядалася специфіка вдосконалення підготовки фахівців з дошкільної освіти до виконання професійних функцій; було представлено повідомлення, що розкривають теоретико-методологічні, методичні та організаційні аспекти підготовки кадрів для дошкільної освіти; показано результати досліджень професійної діяльності педагога дошкільної освіти в умовах його модернізації в Україні. Також розглянуто шляхи підвищення компетентності фахівців в галузі педагогіки і психології сім'ї та сімейного виховання. Було подано деякі технологій супроводу інклюзивної освітньої практики в дошкільних навчальних закладах.

Серед найбільш актуальних тем, що обговорювалися на симпозіумі: питання, що стосуються реформування системи дошкільної та вищої освіти, різних напрямів удосконалення та модернізації процесу підготовки фахівців. Було відзначено, що процес пошуку сучасних технологій та методик навчання досить активний. У той же час відчувається нестача нових тенденцій і новаторства у підготовці майбутніх фахівців, вихованні дітей у дошкільному навчальному закладі і сім’ї; обмежено ознайомлення з досвідом роботи науково-педагогічних спільнот України та інших країн світу з питань розвитку вищої педагогічної освіти, дошкільного та сімейного виховання;  не достатньо здійснюється обмін навчально-виховними технологіями, матеріалами; та впровадження світового досвіду стратегічної та змістовної підготовки фахівців вищої педагогічної освіти, що потребують встановлення суттєвих різноманітних науково-методичних зв’язків з вишами світового освітянського простору.

На симпозіумі пройшла презентація книги А. Богуш, В. Пікінер «Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського у вимірі сучасності» і виставка науково-методичної літератури викладачів та науковців факультету дошкільної педагогіки та психології.

Студентами факультету було представлено вистава-перфоменс «Педагогічні літописи», в якій було відображено історичні акценти з проблем виховання часів Жан-Жака Руссо.

 

Серед рекомендацій учасників симпозіуму слід відзначити наступні:

  1. Посилити міжнародні зв’язки щодо спільного дослідження теоретико-методологічних, методичних та організаційних складових освітніх практик в сучасних системах вищої та дошкільної освіти.
  2. Розвивати співпрацю науково-педагогічних спільнот України з метою обміну досвідом з проблем реалізації інноваційних технологій соціально-комунікативного, художньо-естетичного, пізнавального і мовного розвитку сучасних дітей дошкільного віку. сімейного виховання та інклюзивної освіти.
  3. Об’єднати зусилля психологів, педагогів, соціологів та батьків щодо розробки педагогічних умов цілісного розвитку дитини; можливостей для збереження і зміцнення здоров'я дітей, їх соціального захисту об'єднанням зусиль науковців, дошкільних навчальних закладів і сім'ї.

 

Модератор симпозіуму                                                       Жаровцева Т. Г.  

                                                             доктор педагогічних наук, професор

 

 Останнє оновлення: Субота, 10 червня 2017, 22:27

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory