Протокол № 6 від 25 січня 2018 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 6 від 25 січня 2018 року

1. З питання «Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2017 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2018 рік».

    Заслухавши й обговоривши звіт проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити:

1.1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2017 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності.

1.2. Тематичні плани науково-дослідної діяльності на 2018 рік.

 1. Обговорити питання, пов’язані із цим рішенням; звернути особливу увагу на покращання науково-дослідної роботи студентів та ефективність їх участі в олімпіадах і конкурсах наукових робіт.

Термін виконання – 01.05.2018 р.

Відповідальні – декани, завідувачі кафедр.

 1. Подати до УкрІНТЕІ облікові картки та проміжні звіти науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок державного бюджету.
 2. Подати до департаменту науково-технічного розвитку МОН України узагальнену інформацію щодо підсумків наукової діяльності, а також статистичну та іншу інформації.
 3. Направити до МОН України пропозиції до плану державного замовлення щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації з урахуванням ефективності діяльності окремих спеціальностей.
 4. Здійснити моніторинг діяльності кафедр і наукових семінарів щодо якості попередньої експертизи дисертацій.
 5. Інформацію про хід виконання рішення вченої ради заслухати на червневому засіданні вченої ради університету 2018 р.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

 

2. З питання «Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертацій за 2017 рік».

    Заслухавши й обговоривши звіти акад. А. М. Богуш, доц. І. В. Балашенко, проф. А. Ю. Ківа, проф. Т. М. Корольової, доц. А. В. Кордонової, проф. С. М. Наумкіної, проф. Л. К. Велитченка, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Затвердити звіти голів спеціалізованих учених рад.

2.2. Активізувати роботу спеціалізованих учених рад зі спеціальностей «Теорія та методика навчання (германські мови)», «Теорія та методика навчання (східні мови)», «Фізика твердого тіла».

2.3. Збільшити кількість захистів співробітників університету.

2.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

3.Конкурс на заміщення посад:

обрання на посаду професора кафедри диригентсько-хорової підготовки Косинського Жоржа Хрисанфовича.

    Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача кафедри Т. В. Осадчої та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: Косинського Жоржа Хрисанфовича вважати обраним на посаду професора кафедри диригентсько-хорової підготовки.

4.Про навчальної програми та плану стажування.

    Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача кафедри технологічної і професійної освіти В. В. Усова, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити навчальну програму стажування «Дослідження методології та засобів удосконалення організації навчального процесу викладання графічних дисциплін».
 2. Затвердити навчальний план «Дослідження методологічних засобів удосконалення організації навчального процесу викладання нарисної геометрії».

6. Про затвердження тем кандидатських дисертацій.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри теорії та методики практичної психології Щамбури Юлії Володимирівни «Психологічні чинники правопорушень у підлітковому та юнацькому віці» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 – психологія. Науковим керівником призначити акад.О. Я. Чебикіна.

7. Про рекомендацію до друку.

    Заслухавши і обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Копусь,

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку методичні рекомендації «Проблема вибору професії: психологічний супровід», «Прийняття рішень в професійному консультуванні». (Автори: О. П. Саннікова, О. І.Санніков).

Голова вченої ради                            О. Я. ЧебикінУчений секретар                            Н. Ф. Босак

Останнє оновлення: Середа, 31 січня 2018, 16:51