Календар вступної компанії

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.
Вступна компанія 2018 року.


1. Порядок роботи приймальної комісії:
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 – 14.00, субота з 9.00 до 15.00 без обідньої перерви, вихідний день – неділя. 20.07, 24.07, 25.07, 26.07, 06.08 та 18.08 – з 9.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 – 14.00.
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти в Університеті Ушинського проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна, вечірня форми навчання

 

Строки проведення творчих заліків

01 лютого-

25 липня

01 лютого-

31 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

02 липня

02 липня

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

о 18.00 год.

25 липня

 

о 18.00 год.

25 липня

 

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формах

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

о 18.00 год.

20 липня

27 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

 

о 18.00 годині

26 липня

10 серпня

Строки проведення творчих конкурсів, що проводяться в кілька сесій

14 липня – 26 липня

(включно)

30 липня –

04 серпня

Строки проведення співбесіди

21 липня – 23 липня (включно)

30 липня –

01 серпня

Строки проведення вступних іспитів

21 липня – 26 липня (включно)

28 липня-

04 серпня

Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2

не пізніше

12.00 год.

24 липня

3 серпня

Терміни виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих за результатами співбесіди *

до 18.00 год.

25 липня

04 серпня

Терміни зарахування вступників за результатами співбесіди *

не пізніше

12.00 год.

26 липня

06 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників на місця державного замовлення

не пізніше

01 серпня

не пізніше

12.00 години 13 серпня

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18.00 год.

06 серпня

не пізніше

16 серпня

Термін вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

10 серпня

20 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним або регіональним замовленням - не пізніше 12.00 год.

07 серпня;

 

за рахунок цільових, пільгових державних кредитів,

за кошти фізичних та юридичних осіб -

не пізніше 30 серпня

за державним або регіональним замовленням - не пізніше 21 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше

30 серпня

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 18 серпня

 

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Університеті Ушинського проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна, вечірня форми навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет Ушинського

о 18.00 годині

24 липня

27 липня

Строки проведення вступних випробувань а Університеті Ушинського

25 липня –

31 липня

28 липня –

04 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

12.00 години

02 серпня

не пізніше

12.00 години 08 серпня;

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення.

не пізніше 12.00 години

06 серпня;

не пізніше

12 серпня

Термін вибору вступниками місця навчання

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 10 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 14 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним або регіональним замовленням – не пізніше 12.00 години

07 серпня;

за рахунок цільових, пільгових державних кредитів,

за кошти фізичних та юридичних осіб -

не пізніше 30 серпня

за державним або регіональним замовленням – не пізніше 15 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше

30 серпня

4. Прийом заяв і документів, співбесіда, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки в Університеті Ушинського проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

04 серпня

04 серпня

Строки проведення університетом співбесіди

07 серпня –

13 серпня

07 серпня –

13 серпня

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 30 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше

30 серпня

5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 033 «Філософія», 053 «Психологія»  в Університеті Ушинського проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

 

14 травня -

до 18.00 година

05 червня

14 травня-

до 18.00 година

05 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників

14 травня -

до 24.00 година

05 червня

14 травня –

до 24 години

05 червня

Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

14 травня –

31 травня

14 травня –

31 травня

Початок прийому заяв та документів

02 липня

02 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні іспити в Університеті Ушинського

09 липня

09 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови

26 липня

26 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

11 липня

11 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань в Університеті Ушинського

02 липня –

29 липня

02 липня –

29 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13 серпня

до 13 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним замовленням

до 18.00 год.

18 серпня

до 18.00 год.

18 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та / або юридичних осіб

20 серпня

20 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування за кошти фізичних та / або юридичних осіб

22 серпня

22 серпня

Терміни зарахування  вступників

за державним замовленням – до 12.00 20 серпня;

за кошти фізичних та / або юридичних осіб –

не пізніше 30 серпня

за державним замовленням – до 12.00 20 серпня;

за кошти фізичних та / або юридичних осіб –

не пізніше 30 серпня

6. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)», 014 «Середня освіта (Фізична культура)», 014 «Середня освіта (Хореографія)», 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 014 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», 014 «Середня освіта (Історія)», 014 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська))», 014 «Середня освіта (Математика)», 014 «Середня освіта (Фізика)», 014 «Середня освіта (Інформатика)», 016 «Спеціальна освіта», 231 «Соціальна робота», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 035 «Філологія», 073 «Менеджмент», в Університеті Ушинського проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Складання додаткових фахових вступних випробувань (співбесіда) для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

27 липня -

30 липня

27 липня -

30 липня

Початок прийому заяв та документів

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

26 липня

26 липня

Строки проведення університетом вступних випробувань

31 липня –

04 серпня

31 липня –

04 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше

15.00 години

07 серпня

не пізніше

15.00 години

08 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним замовленням

не пізніше

17.00 години

10 серпня

не пізніше

17.00 години

10 серпня

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 14 серпня;

не пізніше 14 серпня;

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та / або юридичних осіб

не пізніше

14 серпня

не пізніше

14 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування за кошти фізичних та / або юридичних осіб

 

16 серпня

 

16 серпня

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та / або юридичних осіб

не пізніше 30 серпня

не пізніше 30 серпня

7. Додатковий прийом заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання (за наявності вакантних місць) за кошти фізичних та юридичних осіб для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (при цьому для спеціальностей 033 «Філософія», 053 «Психологія» використовуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови) в Університеті Ушинського визначено в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Складання додаткових фахових вступних випробувань (співбесіда) для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

3 вересня –

5 вересня

3 вересня –

5 вересня

Початок прийому заяв та документів

7 вересня

7 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

18 вересня

18 вересня

Строки проведення університетом вступних випробувань

19 вересня –

21 вересня

19 вересня –

21 вересня

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та / або юридичних осіб

не пізніше

24 вересня

не пізніше

24 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування за кошти фізичних та / або юридичних осіб

не пізніше

26 вересня

не пізніше

26 вересня

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та / або юридичних осіб

не пізніше

28 вересня

не пізніше

28 вересня

8. Прийом заяв і документів, співбесіда, конкурсний відбір та зарахування на навчання в Університет Ушинського вступників осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу в Університеті Ушинського проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

24 липня

о 18.00 годині

24 липня

Строки проведення Університетом Ушинського співбесіди

25 липня –

31 липня

25 липня –

31 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

12.00 години

01 серпня

не пізніше

12.00 години

01 серпня

Термін вибору вступниками місця навчання

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше

10 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше

10 серпня

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб -

не пізніше 30 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб -

не пізніше

30 вересня

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського