×

Попередження

JFolder::files: Шлях не є текою. Шлях: /home/pdpueduu/public_html/images/200-years/zvit/djurinska.jpg

×

Повідомлення

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images//200-years/zvit/djurinska.jpg

«Актуальні проблеми підготовки вчителя фізичної культури»

{gallery}/200-years/zvit/djurinska.jpg{/gallery}

20 травня 2017 р. у межах ІІІ Міжнародного Конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі», присвяченого 200-річчю заснування Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбувся симпозіум «Актуальні проблеми підготовки вчителя фізичної культури». У роботі симпозіуму взяли участь понад 70 фахівців з фізичного виховання, фізичної реабілітації, спорту і педагогіки не тільки з нашого університету, а й з інших навчальних закладів:

«Академія рекреаційних технологій і права» (м. Луцьк); Бердянський державний педагогічний університет; Білоруський державний педагогічний університет ім. М. Танка (Білорусь); Державний університет фізичної культури и спорту (м. Кишинів, Молдова); Західний університет (м. Тімішоара, Румунія); Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир); Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя); Класичний приватний університет (м. Запоріжжя); Класичний приватний університет (м. Запоріжжя); Львівський державний університет фізичної культури (м. Львів); Медичний центр реабілітації матері та дитини (м. Одеса); Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна (м. Мозирь, Біларусь); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ); Національний університет фізичного виховання і спорту (м. Київ); Національна академія державного управління при Президентові України (м. Одеса); Національний університет «Одеська морська академія» (м. Одеса); Одеський торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету; Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту (м. Дніпро); Санкт-Петербургський науково-дослідний інститут фізичної культури (Росія); Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк); Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань); Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького (м. Черкаси); Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича (м. Чернівці); Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів).

Тези доповідей надіслали автори з різних регіонів України, а також – з Білорусі, Молдови, Румунії, Росії. Високий статус симпозіуму визначався участю в його роботі 13 докторів і 33 кандидатів наук.

Програма симпозіуму відображала актуальні питання підготовки вчителів фізичної культури: проблеми організації освітнього процесу з майбутніми вчителями фізичної культури; сучасні технології і методи навчання у підготовці вчителів фізичної культури; особливості підготовки вчителів фізичної культури до роботи з дітьми з порушеннями здоров’я; проблеми підготовки вчителів фізичної культури до організації спортивно-масової діяльності; збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу в умовах навчального закладу; медико-біологічні проблеми підготовки вчителів фізичної культури.

З вітальним словом на відкритті симпозіуму виступив головуючий на засіданні, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор П. Б. Джуринський, який у своєму виступі зазначив, що для Університету Ушинського велика честь приймати такий представницький форум вчених і практиків. Петро Борисович привітав гостей і учасників симпозіуму. У роботі пленарного засідання симпозіуму прийняли участь високі гості: ректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, професор Ю.О. Лянной, а також завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Л. П. Сущенко; професор кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури, доктор педагогічних наук Н. Н. Завидівська; завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання і спорту Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, професор, доктор біологічних наук А. О. Жиденко;  професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, доктор педагогічних наук О. К. Проніков; професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, доктор педагогічних наук Н. О. Терентьєва; доцент кафедри перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук О. М. Войтовська; доцент Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук О. В. Завальнюк; професор кафедри фізичного виховання і спорту Національного університету «Одеська морська академія», доктор педагогічних наук І. Л. Ганчар; професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Одеського торговельно-економічного інституту Київського ТЕУ, доктор педагогічних наук Н. А. Башавец; голова СК «Політехнік», старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Одеського національного політехнічного університету, суддя національної категорії з плавання П. Р. Біллер; А. Г. Кизирян; методист медичного центру матері і дитини С. О. Герега, а також декани, професори, викладачі, аспіранти та студенти факультету фізичного виховання та факультету фізичної реабілітації Університету Ушинського.

Декан факультету фізичної реабілітації, професор Б. Г. Шеремет повідомив присутнім про історію становлення факультету фізичного виховання та факультету фізичної реабілітації, розповів про видатних особистостей, які прославили факультети у різні роки.

Завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Л. П. Сущенко привітала колектив факультетів з 200-річчям університету. Людмила Петрівна передала адміністрації факультету фізичної реабілітації вітальний лист від адміністрації факультету фізичного виховання і спорту Національного університету імені М. П. Драгоманова. У своєї доповіді Л. П. Сущенко визначила основні напрями і шляхи здійснення співпраці між університетами.

Голова спортивного клубу «Політехнік», старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Одеського національного політехнічного університету, суддя національної категорії з плавання П. Р. Біллер передав кафедрі теорії і методики фізичної культури і спортивних дисциплін Університету Ушинського вітальний лист від колег з кафедри фізичного виховання і спорту Одеського національного політехнічного університету та від федерації плавання Одеської області.

Суттєвий інтерес викликали повідомлення колег Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. У доповіді доктора педагогічних наук, професора О. К. Пронікова було викладено напрями удосконалення теоретичної та методичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. У виступі доктора педагогічних наук, професора Н. О. Терентьєвої було наведено сучасні аспекти управлінської підготовки магістрантів факультету фізичного виховання у педагогічних університетах.

Привернув увагу слухачів виступ доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури Н. Н. Завидівської, яка відзначила особливості уніфікації змісту фізичного виховання студентів.

Професор кафедри фізичного виховання Національного університету «Одеська морська академія» І. Л. Ганчар повідомив про актуальні проблеми навчально-методичного забезпечення у спорті. Із науковими доповідями виступили гості симпозіуму: О. М. Войтовська з доповіддю «Актуальні проблеми професійного розвитку учителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти»; О. В. Завальнюк з доповіддю «Actuality of the problem of humanitarian priorities of students attitude to physical culture and sport». Серед представників Університету Ушинського наукові доповіді презентували: П. Б. Джуринський – «Особливості управління процесом підготовки майбутніх учителів у ВНЗ»; А. П. Чустрак – «Необхідність підвищення статокінетичної стійкості школярів»; С. С. Романенко – «Оперативно-тактичне мислення гандболістів: процес ухвалення рішення»; С. В. Бурдюжа – «Оптимизация скорости перемещения пловца при выполнении старта и входа в воду»; А. І. Босенко – «Вивчення особливостей функціонального стану центральної нервової системи юнаків».

У виступах представників Університету Ушинського було привернено увагу перспективним напрямам вдосконалення навчально-тренувального процесу і підвищення майстерності спортсменів; представлені технології формування, відновлення і збереження здоров'я студентів; поліпшенню організації освітнього процесу студентів зі спеціальності «Фізичне виховання».

Серед молодих фахівців слід відзначити виступи аспірантів М. Топчій і О. Клименко (науковий керівник А. І. Босенко) та М. Єфрємова і О. Хом’якова (науковий керівник П. Б. Джуринський). Цікаві доповіді презентували студенти факультету фізичної реабілітації, члени студентського наукового гуртка кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін: О. Кліщук та В. Янко (науковий керівник В. В. Подгорна).

В обговоренні доповідей і виступів прийняли участь учасники форуму.

На завершення з вітальною промовою виступив ректор Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка Ю. О. Лянной.

За час роботи симпозіуму було заслухано та обговорено понад 20 доповідей, які представляють теоретико-методичний, науковий і практичний інтерес.

У другій половині дня у відповідності з щільним графіком роботи симпозіуму відбулася її практична частина. Були проведені майстер-класи: «Оцінка психомоторних якостей у дітей і молоді в процесі фізичного виховання і спортивних тренувань» Т. В. Дегтяренко доктор медичних наук, професор Університету Ушинського; «Використання нетрадиційних (альтернативних) засобів у фізичному вихованні школярів і студентів» А. Г. Кизирян; «Техніка і методика тайського масажу» К. О. Павлиш – магістрант факультету фізичного виховання Університету Ушинського.

Окрім наукової програми організаторами симпозіуму були запропоновані цікаві культурні заходи.

Демонстраційні версії доповідей, зроблених на симпозіумі, були надані в електронному вигляді всім бажаючим. За результатами роботи симпозіуму було прийнято резолюцію, в остаточній редакції якої враховані пропозиції і зауваження його учасників.

Підводячи підсумки, учасники відзначили продуктивність таких зібрань, адже вдалося обмінятися досвідом, верифікувати ключові проблеми, відчути стратегію наукового пошуку, що визначатимуть майбутні дослідження з актуальних проблем з підготовки майбутніх учителів фізичної культури.