Студентська рада

Привіт!

Вас вітає Студентська рада університету!

Ви ще про нас не знаєте? Тоді наступна інформація для вас. Рада студентів - це виконавчий орган студентського самоврядування, що діє на підставі статуту студентської ради та підпорядковується Конференції студентів університету. Наша діяльність направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, створення корпоративної культури, виховання духовності і культури молодих людей, що навчаються в нашому університеті, а також зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу.
На перший погляд це не зовсім захоплююче? Як кажуть, перше враження оманливе, адже крім кропіткої роботи, Студрада намагається розвивати творчі нахили молоді, сприяє функціонуванню гуртків, товариств, об`єднань, клубів за інтересами. Також ми займаємося організацією співпраці із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями. Таким чином креативних, ініціативних, повних сил та енергії студентів з непереборним бажанням працювати, досягати своєї мети, успіху ми ласкаво запрошуємо у наші лави!

Будемо раді познайомитись із вами smile

 
Нормативно-правові документи
 
 
word Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського»
word Положення про органи студентського самоврядування
word Положення про студентську раду університету
word Положення про студентський парламент факультету/інституту
word Регламент конференції студентів університету та інших органів
word Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського

 
Склад студентської ради
 
 

Асаулова Катерина Сергіївна

Голова Студентської Ради Університету

Столбова Юлія Андріївна

Замісник Голови Студентської Ради, Голова Студентської Ради факультету іноземних мов

Голобородов Костянтин Володимирович

Замісник Голови Студентської Ради, Голова Студентської Ради історико- філософського відділення

Лучінський Ілля Артурович

Секретар Студентської Ради Університету, Голова соціально- побутової комісії

Грицюк Єгор Сергійович

Прес-центр Студентської Ради університету

Ковальова Катерина Євгенівна

Голова Студентської Ради факультету дошкільної педагогіки та психології, Голова навчально-виховної коміс

Кутишевська Яна Сергіївна

Голова Студентської Ради факультету фізичного виховання, Голова оздоровчої комісії .

Сасин Вероніка Юріївна

Голова Студентської Ради факультету фізичної реабілітації

Бітунова Тетяна Геннадіївна

Голова Студентської Ради філологічного факультету

Діденко Дарія Олександрівна

Голова Студентської Ради факультету музичної та хореографічної освіти, Голова культурно-масової комісії


 
Загальна інформація
 
 
Діяльність органів студентського самоврядування не залежать від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів. Структура, обов’язки та права студентської ради закріплені у Положенні про студентське самоврядування університету, в якому передбачено, що вищими органами управління є:
  • Загальні збори (Конференція) студентів Університету;
  • Студентська рада університету ;
  • рада Комісій при студентській раді;
  • Студентські парламенти факультетів/інститутів;
  • Збори голів студентських рад гуртожитків;
    Основними завданнями виступають:
    Контакти

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського