Кафедра психології розвитку і соціальних комунікацій

Загальні відомості
Новини
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти

Робочі програми

Графік консультацій викладачів

Години прийому зав. кафедри

Вибіркові дисципліни


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ І СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра педагогічної та вікової психології була відкрита у 2001 р., як кафедра факультету «Практичної психології», що забезпечує підготовку студентів за спеціальностями: «Психологія», «Початкове навчання», «Філософія» та у 2015 році кафедру було перейменовано на кафедру психології розвитку і соціальних комунікацій.

В 2004 р. на посаду зав. кафедрою було обрано д. психол. н., проф. (тоді к. психол. н., доц.) Світлану Миколаївну Симоненко. В 2020 р. на посаду зав. кафедрою було обрано д. психол. н., проф. Массанова Анатолія Вікторовича.

Нині кафедра психології розвитку і соціальних комунікацій, підрозділ соціально-гуманітарного факультету ПНПУ імені К.Д.Ушинського здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю «Психологія».

Колективом кафедри ведеться плідна педагогічна діяльність. На соціально-гуманітарному факультеті та факультетах початкового навчання, іноземних мов, художньо-графічного ними викладаються понад 20 дисциплін, базовими з яких є: загальна психологія; вікова психологія; педагогічна психологія; основи психопатології; геронтопсихологія; психологія сім`ї; теоретико-методологічні проблеми сучасної психологічної науки, психологія вищої освіти та інші.

Завідувач кафедри: Массанов Анатолій Вікторович, професор, доктор психологічних наук, фахівець в галузі психології особистості. Досліджує психічні стани особистості, проблеми психологічних бар’єрів в діяльності і спілкуванні особистості, питання професійного та особистісного самовизначення; вікові особливості розвитку особистості; психологічний супровід діяльності в особливих та екстремальних умовах; емоційно-вольова регуляція діяльності; психологія спорту вищих досягнень та інше.

Основні положення його наукового доробку знаходять подальший розвиток у роботах його аспірантів та наукових пошукачів.

А.В. Массанов є автором понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, з них 3 монографії (1 у співавторстві). Плідно працює на ниві підготовки молодих науковців: аспірантів, пошукачів, магістрантів. На даний час під його керівництвом працюють аспіранти та пошукачі за спеціальностями: педагогічна та вікова психологія. Він є членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій з психології (м. Одеса), а також є членом редакційної колегії фахового видання «Наука і освіта» (м. Одеса).

Тема наукової діяльності кафедри «Психологічний супровід розвитку особистості школяра в рекреаційний період в контексті інноваційних технологій»

Наукова діяльність кафедри: викладачі кафедри приймали участь у 50 міжнародних науково-практичних конференціях; 39 українських та 5 науково-практичних семінарах та продовжують брати участь у конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах та майстер-класах. Наукова діяльність кафедри відображена у 312 наукових працях, з них: 6 монографій; 6 навчальних посібників; 3 навчально-методичні посібники; 192 статті, 105 тез. Опубліковано за темою кафедри - 115 статтей студентів, з них у фахових виданнях в сумісництві з викладачами кафедри – 40 статтей.

 

 

Монографії викладачів кафедри

психології розвитку і соціальних комунікацій

 

Кафедрою організовано та проведено 10 міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема 1(одна) – у співучасті з Російським національним педагогічним університетом імені О.М.Герцена, кафедрою психологічної допомоги (м. Санкт-Петербург), а також 1 (одна) з кафедрою психології та педагогіки Закарпатського гуманітарно-педагогічного інституту (м. Мукачеве). Проведено 2 Всеукраїнські студентські науково-практичні конференції. Підготовлено до участі у національних конкурсах наукових робіт 3 студентські роботи, які одержали призові місця.

Серед означеного традиційною є Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні процеси та творчість», яка проводиться кафедрою вже вп'яте. Так, на V Міжнародній науково-практичній конференції «Когнітивні процеси та творчість», яка проводилась 14-15 вересня 2014 року продемонстровано високий науковий рівень доповідей. У роботі конференції приймали участь психологи, медичні та педагогічні працівники. Доповіді було присвячено науковим дослідженням за наступними тематичними напрямами: когнітивні процеси (сучасні напрями дослідження); інтелектуальні здібності та їх розвиток у різних видах діяльності; творча діяльність особистості та її механізми; сучасна картина світу (ціннісний, когнітивний, лінгвістичний та темпоральний аспекти виміру); інноваційні психологічні технології діагностики і розвитку когнітивних процесів та творчих здібностей особистості. Було проведено шість майстер-класів провідними фахівцями у відповідних галузях.

  

 

Також, традиційним стало проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства», яка в 2014 році була проведена втретє. В роботі конференції приймали участь представники таких закладів, як Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (Україна, м. Київ), ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Україна, м. Київ), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Україна, м. Київ), Інститут психології імені Г.С. Костюка

НАПН України (Україна, м. Київ), Національний авіаційний університет (Україна, м. Київ), Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (Україна, м. Одеса), Одеський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Одеса), Одеський національний університет ім. І.Мечникова (Україна, м. Одеса), Одеський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом (Україна, м. Одеса), Одеський національний медичний університет (Україна, м. Одеса), Військова академія (Україна, м. Одеса), «Одеський міський палац дитячої та юнацької творчості» (Україна, м. Одеса), МДЦ «Артек-Карпати» (Україна, м. Івано-Франківськ), ДП «УДЦ «Молода гвардія» (Україна, м. Одеса), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди (Україна, м. Харків), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків), ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Україна, м. Костянтинівка, Донецька обл.), Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Україна, м. Полтава), Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, м. Житомир), Херсонський державний університет (Україна, м. Херсон), «Прикарпатський національний університет імені Богдана Ступарика» (Україна, м. Івано-Франківськ), ВНКЗ «Білгород - Дністровське педагогічне училище» (Україна, м. Білгород-Дністровський), Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Україна, м. Глухів), Всеукраїнська Благодійна організація "Асоціація за нове покоління "Лелека", Школа мистецтв (Угорщина, м. Будапешт), Центр розвитку дитини, психологічна служба (Чехія, м. Кромлов), Департамент дитячих таборів для дітей з особливими потребами (Сполучені штати Америки, Штат Меріленд, м. Балтімор), Академія розвитку освіти (Ізраїль, м. Аріель)

В роботі конференції прийняло участь 18 докторів наук, 41 кандидати наук, з таких галузей науки, як: психологія, педагогіка, філософія, медицина.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства» продемонструвала високий рівень наукових доповідей та зібрала провідних науковців і фахівців в сфері дитячого відпочинку, оздоровлення та реабілітації, а також представників місцевих та державних органів влади.

Наукові доповіді були присвяченні дослідженню теоретико- методологічних засад рекреаційної психології та педагогіки. Було приділено увагу сучасним підходам до організації та діяльності сучасних дитячих рекреаційних закладів, розглянуто особливості педагогічної діяльності та психологічного супроводу дітей та підлітків в умовах рекреації, презентовано модель роботи психологічної служби дитячого оздоровчого центру та напрями роботи практичного психолога в закладах рекреаційного типу. Серед актуальних питань конференції - було питання підготовки психологічних і педагогічних

кадрів для роботи в системі дитячого оздоровлення та відпочинку. Учасники конференції обмінялись досвідом з питань організації дитячого оздоровлення та відпочинку, впровадження нових форм та напрямів роботи в сфері дитячої рекреації.

В межах науково-практичної конференції було організовано роботу двох круглих столів:

- «Круглий стіл представників ВНЗ та дитячих рекреаційних закладів з питань кадрової політики» на якому було обговорено особливості взаємодії навчальних закладів з питань підготовки педагогічних кадрів для роботи УДЦ «Молода гвардія»;

- «Актуальні проблеми дитячого оздоровлення та відпочинку» на якому було обговорено стан та перспективи розвитку системи дитячого оздоровлення та відпочинку в Україні.

З метою ознайомлення з інноваційними психологічними тренінговими методиками та освітніми педагогічними технологіями, які розроблені та впроваджені в УДЦ «Молода гвардія» в межах науково-практичної конференції було проведено 12 майстер-класів для її учасників.

Зусиллями викладачів кафедри в різні роки було організовано експериментальні майданчики на базі гімназії № 5, юридичного ліцею; проводився психологічний супровід осіб з обмеженими можливостями, організовувалися їхні зустрічі зі студентами соціально-гуманітарного факультету, консультування педагогів та практичних психологів Одеси й області.

Наразі кафедра психології розвитку і соціальних комунікацій разом з колективом Українського Дитячого Центру «Молода гвардія» плідно працює над проектом «Психологічний супровід психічного здоров`я дітей в рекреаційний період». Зусилля колективу спрямовані на діагностику, розвиток, формування, корекцію, реабілітацію дітей та молоді в рекреаційний період.

УДЦ «Молода гвардія» є творчо-експериментальним майданчиком кафедри для розвитку та апробації інноваційних діагностичних, розвивальних та реабілітаційних психологічних технологій розвитку особистості школярів та збереження їх психічного здоров`я. Проводяться всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції для науковців, що займаються проблемами психічного здоров`я, та педагогічних кадрів, що працюють у галузі дитячих рекреаційно-оздоровчих закладів.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять навчально-виробничу та науково-дослідну практику на базі ДП УДЦ «Молода гвардія».

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія. Успішно захищено 11 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Кафедра співпрацює з Інститутом психології Г.С. Костюка, зокрема лабораторією психології творчості (м. Київ), ДП УДЦ «Молода гвардія», Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, факультетом психології Харківського університету ім. В.Н. Каразіна, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Україна, м. Костянтинівка, Донецька обл.), Департамент дитячих таборів для дітей з особливими потребами (Сполучені штати Америки, Штат Меріленд, м. Балтімор), Академія розвитку освіти (Ізраїль, м. Аріель) та багатьма ВНЗ України

 

Склад кафедри

Массанов Анатолій Вікторович – доктор психологічних наук, професорЗа плідну наукову діяльність має грамоти: від Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України та обласної державної адміністрації, нагороджений знаком «Відмінник освіти України».Викладає лекційні курси:
 1. Вікова психологія
 2. Психологія сімї
 3. Дисципліна спеціалізації "Психічні стани в навчально-професійній діяльності"
 4. Спецкурс «Психологічні бар'єри в діяльності особистості»

Основними напрямками наукових досліджень є: психологічні бар'єри в професійному самовизначенні особистості, психологічні детермінанти професійного становлення майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу. За науковою проблематикою опубліковано понад 100 наукових робіт, в тому числі  монографії.

ORCID ID: 0000-0002-1002-4941

  Симоненко Світлана Миколаївна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку і соціальних комунікаційЗа плідну наукову діяльність має грамоти: від Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України та обласної державної адміністрації, нагороджена знаком «Відмінник освіти України» та знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України. Викладає лекційні курси:
 1. Загальна психологія
 2. Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології
 3. Основи патопсихології
 4. Спецкурс «Психологія організацій».
Основними напрямками наукових досліджень є: психологія візуального мислення: стратегіально-семантичний підхід; візуальна психосемантика, інтелектуальні та творчі здібності, образ світу та його вплив на творчі стратегії особистості, креативні стратегії в галузі реклами
 

Плохіх Віктор Володимирович — доктор психологічних наук, професор.  Викладає лекційні курси:

 

1.Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології

2.Дисципліна спеціалізації «Психологічний супровід діяльності в особливих та екстремальних умовах»

3.Спецкурс «Теорія та практика дослідження психологічного часу»

 

Основними напрямами наукових досліджень є: психологічний час, психологія адиктивної поведінки, психологія інформаційних взаємодій, психологія пам' яті.За науковою проблематикою опубліковано більше 60 наукових робіт, в тому числі 1 монографія.

ORCID: 0000-0001-7897-3417

  Денисенко Анжела Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.Викладає лекційні курси:
 1. Проблеми психології важковиховуваних дітей
 2. Психологічні аспекти виховної діяльності
 3. Геронтопсихологія
 4. Спецкурс «Психологічні проблеми молодої родини»

Основними напрямками наукових досліджень є: психологічна готовність до подружніх взаєминЗа науковою проблематикою опубліковано більше 40 наукових робіт, в тому числі 1 монографія, 3 навчальних посібника, 4 методичні розробки, 1 методичні рекомендації

ORCID ID: 0000-0002-6647-2209

  Грек Олена Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент.Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (2004 р.); Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Інститут психології, аспірантура (2007 р.), тема дисертаційного дослідження «Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп’ютерного тренінгу» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).Викладає лекційні курси:
 1. Вікова психологія
 2. Педагогічна психологія
 3. Спецкурс «Сучасні технології розвитку креативності школярів»

Основними напрямками наукових досліджень є: психологія креативності.За науковою проблематикою опубліковано більше 40 наукових робіт, в тому числі 1 монографія, 2 методичні розробки.E-mail: grekelena81@ukr.net

ORCID ID: 0000- 0002-7925-0939

  Розіна Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук,доцентВикладає лекційні курси:
 1. Клінічна психологія
 2. Патопсихологія
 3. Геронтопсихологія

Основними напрямками наукових досліджень є: проблема особливостей взаємодії наочних та вербальних видів мислення та їх впливу на розвиток креативності особистості. Психологічний супровід процесу адаптації підлітків до умов рекреаційного закладуЗа науковою проблематикою опубліковано більше 30 наукових робіт. 

ORCID ID: 0000-0001-6565 - 728X

Новини

Онлайн семінар «Збереження ресурсів перед обличчям травми»

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
https://perpus.makassarkota.go.id/slot-demo/ http://loket.pdamintanbanjar.co.id/slot-demo/ https://perpustakaan.atmaluhur.ac.id/slot-demo/ https://disbun.mubakab.go.id/slot-demo/ http://pajak.ponorogo.go.id:2222/situs-slot-gacor/ http://jdih.sibolgakota.go.id/assets/demo-pg-soft/ http://bem.fk.unand.ac.id/demo-slot/ http://pilarsosbudasean.kemenkopmk.go.id/slot-demo/ https://bpfpik.ub.ac.id/-/slot-gacor/ https://bcc.ub.ac.id/slot-demo-pragmatic/ http://web.upgriplk.ac.id/slot-demo/ https://disdukcapil.rajaampatkab.go.id/demo-pg-soft/ https://jdih.kepahiangkab.go.id/slot-demo-pragmatic/ http://pajak.ponorogo.go.id:2222/slot-demo/ https://simmagang.polinema.ac.id/logs/slot-demo-pragmatic/ https://sinona.luwukab.go.id/slot-demo/ https://konsultasi.ulp.banjarbarukota.go.id/slot-demo/ https://inlis.singkawangkota.go.id/demo-pg-soft/ https://inlis.mojokertokab.go.id/digitalcollection/slot-demo/ http://el1brary.samosirkab.go.id:415/demo-pgsoft/ https://perpustakaan.palangkaraya.go.id/slot-demo/ http://www.rocfpm.com/ https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://149.129.192.206/ https://147.139.195.246/ https://8.215.25.20/ https://95.111.193.102/ https://147.139.168.127/ https://95.111.196.187/ https://94.237.67.110/ https://149.129.223.146/ https://149.129.245.78/ https://oconnellstbistro.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://www.scadvocate.com/ https://stickyriceles.com/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://usaklub.moe/ https://mpored.moe/ https://www.tyronesjacket.com/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/