Наглядова рада

Наглядова рада

Державного закладу «Південноукраїнський національний

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

 

Наглядову раду Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (далі – наглядова рада) створено відповідно до статті 37 Закону України від 01.07.2014 №1556-VII «Про вищу освіту» та Статуту університету.

Склад наглядової ради затверджено наказом Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (далі – університет) від 27.02.2015 року №33 «Про наглядову раду Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» відповідно до рішення вченої ради університету від 26.02.2015 року.

Термін повноважень наглядової ради університету – з 27.02.2015 року до 27.02.2022 року.

Наглядова рада утворена для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування вищих навчальних закладів, виданими іншими органами різних гілок влади, Статутом Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (далі - Університет), цим Положенням та рішеннями Конференції трудового колективу Університету.

Наглядова рада покликана сприяти розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії вищого навчального закладу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності вищого навчального закладу, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

Наглядова рада:

Наглядова рада має право:

- вносити конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом;

Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

Повноваження наглядової ради:

- персональний склад наглядової ради затверджується наказом ректора Університету.

- члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

- членами наглядової ради можуть бути: керівники різних рівнів органів державної влади; посадові особи органів місцевого самоврядування; депутати різних рівнів влади, виробничники, представники бізнесу, громадські діячі та інші. До складу наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

Участь у роботі наглядової ради для її членів є почесним обов’язком громадянина у сприянні функціонуванню і розвитку Університету і здійснюється на добровільних засадах.

Члени наглядової ради Університету мають право брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

 

СКЛАД

наглядової ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

 

ГАЛЧАНСЬКИЙ

Петро Анатолійович

головний редактор газети «Аргументи і факти в Україні» по півдню України, голова наглядової ради, кандидат психологічних наук

КАРАСУ Локман

директор Міжнародної організації «Ideal-international», відповідальний секретар наглядової ради

КУРЛЯНД

Олександр Маркович

президент ТОВ «Укрферрі» , член наглядової ради

ГРИНЕВЕЦЬКИЙ

Сергій Рафаїлович

Народний депутат України ІІІ, VI і VII скликань, Почесний громадянин міста Одеси та Одеської області, член наглядової ради

ДУБОВИК

Ніна Олександрівна

голова Одеського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки, член наглядової ради

Координатор роботи наглядової ради від університету – Ананьєв Антон Михайлович, проректор з міжнародних зв`язків та науково-педагогічної роботи комплексу, тел.: 048-732-41-99.