Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 6 від 31 січня 2019 року

    1.    З питання «Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2018 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2019 рік».
    Заслухавши й обговоривши Т. І. Койчевої та співдоповідь О. П. саннікової, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 5 від 28 грудня 2018 року

Поточні справи
1.1. Про присвоєння вченого звання.
    Заслухавши й обговоривши інформацію в.о. завідувача кафедри Л. М. Коргун та провівши таємне голосування, учена рада
УХВАЛИЛА: рекомендувати кандидатуру Буздуган Олени Анатоліївни до присвоєння вченого звання доцента кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології.

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 4 від 29 листопада 2018 року

«Про завершення фундаментального наукового дослідження, яке фінансується за рахунок коштів державного бюджету «Обернені задачі на графах за різними вхідними даними» (2016-2018 р.р)».
Заслухавши й обговоривши звіт В. М. Пивоварчика, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол №3 від 25 жовтня 2018 року

1. З питання «Підсумки прийому до докторантури й аспірантури у 2018 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів.».

 

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 2 від 27 вересня 2018 року

  1. З питання «Звіт про результати роботи приймальної комісії».

    Заслухавши й обговоривши звіт відповідального секретаря приймальної комісії В. В. Бобошко, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 1 від 30 серпня 2018 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 1 від 30 серпня 2018 року


Про затвердження індивідуальних навчальних планів  та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів першого року навчання і затвердження складу їх наукових керівників.

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол №12 від 27 червня 2018 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 12

від 27 червня 2018 року


1. З питання «Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів за 2017-2018 н. р.».
    Заслухавши й обговоривши звіт проректора О. А. Копусь, учена рада
УХВАЛИЛА:
1.1. Затвердити звіт про роботу науково-методичної комісії.
1.2. Уважати роботу науково-методичної комісії задовільною.

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 10 від 30 травня 2018 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 10 від 30 травня 2018 року

 

1. З питання «Про організацію навчальної і педагогічної практик в університеті».

Заслухавши й обговоривши інформацію ст. викладача А. Л. Іщенко, учена рада

Сторінка 1 із 5

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського