Протокол № 12 від 25 травня 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 12 від 25 травня 2017 року

 1. З питання «Про проведення інформаційно-профорієнтаційної роботи за спеціальністю «Фізичне виховання».

Заслухавши й обговоривши звіт декана факультету фізичного виховання Б. Т. Долинського, учена рада

 

УХВАЛИЛА:

 

 1. Уважати інформаційно-профорієнтаційну роботу за спеціальністю «Фізичне виховання» за звітній період задовільною.
 2. Для збільшення контингенту за спеціальністю «Фізичне виховання» запровадити нові форми та методи профорієнтаційної й інформаційно-роз'яснювальної роботи, як-от: олімпіади зі спеціальності, спортивні змагання для старшокласників за видами спорту (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс та ін.).
 3. Розширити перелік освітніх послуг, підготувати ліцензійні матеріали з нових спеціальностей, які користуються підвищеним попитом серед молоді та є конкурентоздатними на ринку праці.
 4. Оновити інформацію про здобутки студентів, які навчаються за спеціальністю «Фізичне виховання» на сайтах університету та факультетів.

 

 

 

 

 

 1. З питання «Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів за 2016-2017 н.р.».

 

Заслухавши й обговоривши звіт проректора О. А. Копусь , учена рада

 

УХВАЛИЛА:

 

 1. Уважати роботу науково-методичної комісії за 2016-2017 н. р. задовільною.
 2. Розробити план роботи науково-методичної комісії на 2017-2018 н. р.
 3. Підготувати компоненти та структурно-логічні схеми до освітньо-професійних програм для перших курсів ОС бакалавра й магістра всіх спеціальностей.
 4. Розробити освітньо-професійні програми для перших курсів ОС бакалавра й магістра всіх спеціальностей.
 5. Оновити склад науково-методичних комісій факультетів.
 6. Підготувати звіти голів науково-методичних комісій факультетів за 2017-2018 н. р.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

 

 

 

 

 

 1. З питання «Упровадження інформаційних технологій у навчальний процес та організаційно-розпорядчу діяльність університету».

 

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Є. П. Седова, учена рада

 

УХВАЛИЛА:

 

 1. Узяти до відома інформацію проректора з інноваційних та інформаційних технологій Є. П. Седова.
 2. Ужити заходів щодо пришвидшення темпів автоматизації відділу кадрів, навчально-методичного відділу, деканатів університету.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з інноваційних та інформаційних технологій Є. П. Седова.

 

 

 

 

 

 1. Поточні справи

 

 

 

 1. 1. Про фінансову підтримку благодійної акції «Захистимо дітей – захистимо Вітчизну» проекту Інституту національно-патріотичного виховання молоді.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію коменданта корпусу № 3 М. Д. Покровщука, учена рада

 

УХВАЛИЛА: підтримати благодійну акцію фінансової підтримки проекту «Захистимо дітей – захистимо Вітчизну» Інституту національно-патріотичного виховання і перерахувати на розрахунковий рахунок акції свій одноденний заробіток за 01 червня 2017 року в Міжнародний день захисту дітей.

 

 

 

 1. 2. Конкурс на заміщення посад.

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри А. В. Красножона, учена рада

 

УХВАЛИЛА: призначити на посаду професора кафедри історії України Добролюбського Андрія Олеговича.

 

 

 

 1. 3. Про затвердження тем дисертаційних досліджень.

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

 

УХВАЛИЛА:

 

 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження викладача кафедри музичного мистецтва і хореографії Степанової Людмили Василівни «Методика формування художньо-герменевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва та хореографії» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.мист., проф. С. В. Шипа.
 2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Степанової Людмили Василівни «Методика формування художньо-герменевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва та хореографії» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити к.пед.н., доц. Н. О. Батюк.
 3. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри музичного мистецтва і хореографії Ду Цзілуна «Методика підготовки студентів до формування вокально-естрадних навичок у молодших школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити к.пед.н, доц. Н. Г. Кьон.
 4. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Лоу Яньхуа «Формування вокально-орфоепічної культури іноземних магістрантів музичного мистецтва у процесі підготовки до фахової діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити к.пед.н, доц. Н. Г. Кьон.
 5. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Мен Сіан «Методика організації художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу в педагогічних університетах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити к.пед.н., доц. Е. П. Печерську.
 6. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри музичного мистецтва і хореографії Яна Сяохана «Методика формування пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва у процесі підготовки до викладання вокалу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити к.пед.н, доц. Н. Г. Кьон.
 7. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Пан Сінюй «Методика підготовки бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів засобами оркестрової музики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.пед.н, проф. О. Є. Реброву.
 8. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Хан Ле «Формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музики за стильовим підходом» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.пед.н, проф. О. Є. Реброву.

 

 

 

 1. 4. Про рекомендацію до друку.

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови науково-методичної ради Т. Ю.Осипової, учена рада

 

УХВАЛИЛА:

 

 1. Рекомендувати до друку матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського у вимірі сучасності».
 2. Рекомендувати до друку монографію «Психологія ризиковості особистості: віковий аспект». (Укладач – к.психол.н., доц. О. В. Вдовіченко).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

 

 

 

Учений секретар Н. Ф. Босак