Протокол № 14 від 29 червня 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 14 від 29 червня 2017 року

1. З питання «Підсумки роботи вченої ради університету у 2016-2017 н. р. Про виконання рішень ученої ради у 2016-2017 н. р.». Заслухавши й обговоривши звіт ученого секретаря Н. Ф. Босак, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати роботу вченої ради університету за 2016 - 2017 н.р. задовільною.
 2. Затвердити звіт ученого секретаря університету за 2016-2017 н.р. доц. Н. Ф. Босак.
 3. Відповідно до вимог МОН України продовжувати висвітлювати ухвалені рішення, затверджені положення, всю документацію ради на сайті університету.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву. 

 2. З питання «Затвердження планів роботи підрозділів університету на 2017-2018 н. р.»

Заслухавши й обговоривши інформацію голови вченої ради О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити плани роботи наступних підрозділів: вченої ради,  ректорату, відділу кадрів, міжнародного відділу, загального відділу, навчально-методичного відділу, бухгалтерії, аспірантури, науково-дослідного сектору, психологічної служби, адміністративно-господарської частини, юрисконсульта.

 

3. Поточні справи

3.1. Конкурс на заміщення посад.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри С. М. Наумкіної, учена рада

УХВАЛИЛА: призначити на посаду професора кафедри політичних наук і права Довженкова Олександра Федоровича.

 3.2. Про відкриття на фізико-математичному факультеті підготовки за додатковими спеціалізаціями.

Заслухавши та обговоривши інформацію декана фізико-математичного факультету О. І. Ордановської, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Відкрити на фізико-математичному факультеті підготовки за додатковими спеціалізаціями:

– інформаційні системи та технології (Інтернет речей);

– робототехніка;

– прикладна фізика і наноматеріали;

– фізика й астрономія.

 3.3. Про затвердження Положення про курси підготовки гувернерів.

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: затвердити Положення про курси підготовки гувернерів.

 3.4. Про затвердження навчальної програми та плану стажування «Основи інклюзивної освіти».

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Т. Г. Жаровцевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити навчальну програму стажування «Основи інклюзивної освіти» для педагогічних (науково-педагогічних) працівників.
 2. Затвердити навчальний план стажування за програмою «Основи інклюзивної освіти» для педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

 3.5. Про затвердження тем кандидатських дисертацій.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Жень Сінь Ян «Методика формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів музики до творчої самореалізації в процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити к.пед.н., проф. М. Г. Демидову.

 

 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри педагогіки Рубель Ірини Сергіївни «Формування візуальної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта. Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипову.
 2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри музичного мистецтва і хореографії У Суаня «Підготовка магістрантів музичного мистецтва до формування вокальної культури школярів засобами технології партисипації» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. О. Є. Реброву.
 3. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Чен Хань «Методика підготовки майбутніх учителів музики до формування національної культури школярів засобами народно-пісенної творчості» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити к.пед.н., доц. Н. О. Батюк.
 4. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Якуби Юлії Володимирівни «Методика підготовки майбутніх учителів музики та хореографії до організації художньо-творчої діяльності школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. Г. Ю. Ніколаї.

 3.6. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови науково-методичної ради Т. Ю.Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку монографію «Художньо-образна пам'ять майбутніх учителів музики та методика її формування в процесі фортепіанного навчання». (Укладач – д.філос.н. Інь Юань). Рецензенти: д.пед.н., проф. Н. П. Гуральник, к.пед.н., проф. В. Я. Дашковський, д.мист., проф. С. В. Шип.
 2. Рекомендувати до друку монографію «Конвенціональні принципи взаємовідносин в самоорганізаційному суспільстві». (Укладач – к.філос.н. В. І.Ворніков). Рецензенти: д.філос.н., проф. В. В. Попов, д.філос.н., проф. О. В. Халапсіс, д.філос.н., доц.. М. В. Пальчинська.
 3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Невідкладна допомога при гострих отруєннях». (Укладачі: к.мед.н., доц. О. В. Бобро, к.пед.н., доц. В. В. Борщенко). Рецензенти: к.мед.н. Л. В. Тихохід, к.пед.н., доц. Н. П. Лещій.
 4. Рекомендувати до друку курс лекцій з дисципліни «Теорія і методика викладання плавання». (Укладачі: А. З. Крук, М. З. Крук, С. Р. Биканов, П. В. Саламатов). Рецензенти: д.пед.н., проф. П. Б Джуринський, держ. тренер України з плавання А. А. Власков, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доц. Р. Р. Сіренко.

 

 

 

Голова вченої ради О. Я. Чебикін                                             Учений секретар Н. Ф. Босак


 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського