Анонси

Новини

 • На факультеті іноземних мов до Дня Науки проведено тематичне засідання науково гуртка
  На факультеті іноземних м...
  Information
  18 травня 2022
  З 16 по 22 травня на факультеті іноземних мов тривають заходи, присвячені Дню науки. Так, 18 травня...
 • Зустріч зі стейкголдерами щодо обговорення освітньо-професійних програм навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації
  Зустріч зі стейкголдерами...
  Information
  18 травня 2022
  18 травня на платформі office 365 у додатку tems пройшла зустріч зовнішніх і внутрішніх стейкголдері...
 • Запрошуємо на вебінар «Що треба знати про надання першої медичної допомоги» 1 9 травня 2022 року початок о 12:00 на платформі Microsoft Teams
  Запрошуємо на вебінар «Що...
  Information
  18 травня 2022
  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»...
 • Запрошуємо науковців та здобувачів вищої освіти взяти участь в наукових заходах, присвячених Дням науки в Університеті Ушинського!
  Запрошуємо науковців та з...
  Information
  18 травня 2022
  Запрошуємо науковців та здобувачів вищої освіти взяти участь в наукових заходах, присвячених Дням на...
 • До Дня Науки
  До Дня Науки
  Information
  18 травня 2022
  18.05.2022 року на факультеті музичної та хореографічної освіти до Дня Науки було проведено методоло...
 • Кураторська година зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) 3-й курс 6гр.
  Кураторська година зі здо...
  Information
  18 травня 2022
  18.05.2022 р., була проведена кураторська година зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня зі сп...
 • Третя Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
  Третя Всеукраїнська студе...
  Information
  18 травня 2022
  До дня науки Рада молодих учених Університету Ушинського, Центр соціально-політичних досліджень "Pol...
 • 21 травня, в Університеті Ушинського відбудеться День відкритих дверей!
  21 травня, в Університеті...
  Information
  17 травня 2022
  Вже наступної суботи, 21 травня, в Університеті Ушинського відбудеться День відкритих дверей!
 • Сучасні технології спортивного масажу
  Сучасні технології спорти...
  Information
  17 травня 2022
  17 травня 2022 року в рамках підвищення кваліфікації для тренерів першої та другої категорії на базі...
 • Науковий семінар «Перспективи використання телеметричних GPSPORTS систем у біології, медицині та спорті»
  Науковий семінар «Перспек...
  Information
  17 травня 2022
  17 травня 2022 року кафедрою біології і охорони здоров’я разом з провідними науковцями Черкаського н...
 • Запрошуємо на онлайн-семінар 21.05.2022 о 9.40
  Запрошуємо на онлайн-семі...
  Information
  17 травня 2022
  Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфериУправління...
 • Продовжують роботу курси підвищення кваліфікації для тренерів першої категорії
  Продовжують роботу курси...
  Information
  17 травня 2022
  17 травня 2022 року на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців...
 • Запрошуємо на онлайн-семінар «Профілактика стресового стану педагогічних працівників закладів дошкільної освіти»
  Запрошуємо на онлайн-семі...
  Information
  16 травня 2022
  Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфериКУ «Одеськ...
 • ОБГОВОРЕННЯ ОПП З КУЛЬТУРОЛОГІЇ
  ОБГОВОРЕННЯ ОПП З КУЛЬТУР...
  Information
  16 травня 2022
  16 травня 2022 року відбулося обговорення ОПП 034 Культурологія.
 • Виховуємо патріотів України
  Виховуємо патріотів Украї...
  Information
  16 травня 2022
  Війна в Україні принесла багато горя і випробувань нашому народу, викликала хвилю патріотизму в серц...
 • ПРОДОВЖУЮТЬ РОБОТУ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ
  ПРОДОВЖУЮТЬ РОБОТУ КУРСИ...
  Information
  16 травня 2022
  16 травня 2022 року на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців...
 • Громадське обговорення ОПП Музичне мистецтво
  Громадське обговорення ОП...
  Information
  16 травня 2022
  У травні 2022 року в межах громадського обговорення відбулася зустріч з роботодавцями та стейкхолдер...
 • Громадське обговорення Освітньо-професійних програм за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
  Громадське обговорення Ос...
  Information
  16 травня 2022
  В межах громадського обговорення змісту Освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки майбутніх учит...

Науковий вісник. Педагогічні науки.


          Науковий вісник 2015, № 4  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2015, № 3  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2015, № 2  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 11, № 12  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 9, № 10  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 7, № 8  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 5, № 6   Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 3, № 4   Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 1, № 2   Педагогічні науки           pdf

Серія

Педагогіка, психологія

Рік заснування:

1997

ISSN:

-

Свідоцтва про державну реєстрацію:

Журнал зареєстровано у держкомітеті телебачення і радіомовлення України 09.06.2003 р. Свідоцтво – серія КВ -413

Фахова реєстрація у ДАК України:

Затверджено постановою президії Вищої атестаційної комісії України

від 18 листопада 2009 р. № 1705/5 (педагогічні науки, психологічні науки).

Спеціальність ДАК:

Педагогіка, психологія

Періодичність:

6 раз на рік

Мова видання:

Українська, російська

Засновник:

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д. Ушинського»

Головний редактор:

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Богуш А.М.

Заступники головного редактора:

кандидат педагогічних наук, доцент Яцій О.М.

Відповідальний секретар:

-

Члени редакційної ради: (з розкриттям вчених звань та посад)

-

Члени редколегії: (з розкриттям вчених звань та посад)

доктор педагогічних наук, професор Богданова І.М.,

доктор психологічних наук, професор Велитченко Л.К.,

доктор педагогічних наук, професор Карпова Е.Е.,

доктор психологічних наук, професор Каліна Н.Ф.,

доктор педагогічних наук, доцент Койчева Т.І.,

доктор педагогічних наук, професор Курлянд З.Н.,

доктор педагогічних наук, професор Ліненко А.Ф.,

доктор психологічних наук, професор Максименко Ю.Б.,

доктор психологічних наук, професор Саннікова О.П.,

доктор психологічних наук, професор Симоненко С.М.,

доктор психологічних наук, професор Чебикін О.Я.

Адреса редакції:

65020, м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, Південноукраїнський Національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 3 поверх, 59 ауд., ІВЦентр.

Телефон:

048 732 18 84

E-mail:

WWW. pdpu.edu/ua/ukr/izd/index.html

Вимоги до статей

присутні такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

- формулювання цілей статті (постанова завдання, мета);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням

отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок

у даному напрямку.

Примітка: Авторам (за винятком докторів наук) в журналі «Науковий вісник» Південноукраїнського національного педагогічного університету

ім. К.Д.Ушинського) разом зі статтею подавати до редакції завірені:
- обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки

(доктора наук):

- виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

Крім того, до статті в журнал «Науковий вісник» Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського додаються:
1. «
Авторська довідка» - прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю),

його відношення до науки: ступінь, звання; коли цього немає – «пошукач» чи «аспірант» із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони).
2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та

українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.
3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці).

5. «Резюме» - англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.
7. Стаття має бути надрукована шрифтом «Times New Roman», 14 розмір, формат А-4, полуторний інтервал.

8. Реферат до статті 250-300 слів, назва статті, прізвище, ім’я, по батькові англійською мовою.

ВІТАЄМО!!! НАМ 200 РОКІВ!

 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського