ВІДДІЛЕННЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ ІЗ ПСИХОЛОГІЇ

Створенню відділення перепідготовки фахівців за магістерською програмою із психології передувало багаторічне існування інших підрозділів Південноукраїнського національного педагогічного університету  імені К. Д. Ушинського, що здійснювали перепідготовку кадрів за спеціальностями психологічного спрямування.

У 1989 р. на базі кафедри психології (нині - кафедра загальної та диференціальної психології) тодішнього Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського (нині - Університет Ушинського) було засновано факультет післядипломної освіти.

Термін денної форми навчання на факультеті становив 1 рік, заочної (яку було впроваджено у 1997 році) – 2 роки. Навчання здійснювалося за державним замовленням або за кошти юридичних і фізичних осіб.

До 1994 року факультет здійснював підготовку фахівців за спеціальністю “Психологія. Практична психологія в системі народної освіти”. З 1994 року було також організовано навчання слухачів за напрямом «Практична психологія». З 1997 року перепідготовка проходила за напрямом 6.0401 Психологія (спеціальності 7.04.01.01 Психологія та 7.04.01.02 Практична психологія). Ліцензований обсяг прийому слухачів становив 90 осіб. Відповідно до рішення ДАК України від 27.10.1997 року факультету було видано ліцензію № 166457.

У 2010 р. зазначений факультет було приєднано до факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами та перетворено у відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності "Психологія". У зв`язку з реорганізацією факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами з 2017 року відділення увійшло до складу інституту післядипломної освіти та сертифікації Університету Ушинського.

Програма навчання у відділенні містила комплексний цикл теоретичних та практичних занять. Серед них були фундаментальні дисципліни (загальна психологія, психологія особистості, вікова психологія, історія психології, фізіологія вищої нервової діяльності, диференційна психологія, математичні методи у психології, основи психологічних досліджень та ін.); професійно орієнтовані дисципліни (психодіагностика, соціальна психологія, клінічна психологія, патопсихологія, основи психологічного консультування, ергономіка, профорієнтація, основи психогігієни та психотерапії, психологія управління, психологія сім’ї та ін.) та факультативи (актуальні проблеми сучасної психології, практика психодіагностики та психокорекції в системі освіти, психологічні проблеми творчості, основні напрямки сучасної психотерапії тощо).

Психологічну підготовку слухачів було спрямовано на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів у соціально-культурній та освітній сферах, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки. У відділенні були створені авторські майстерні психологічного і психотерапевтичного консультування, психологічного розвитку особистості, сучасних технологій розвитку творчості, методів соціально-психологічного навчання, спілкування, основ групової та індивідуальної психотерапії.

Кожна з авторських програм містила додатковий цикл навчально-методичних занять (семінари, тренінгові групи, наукові сесії тощо). Слухачі також мали можливість обирати в цих програмах окремі заняття, у яких вони планували взяти участь. Наприкінці кожного навчального року проводилися конференції молодих науковців, за результатами яких друкувалися збірники наукових праць, де слухачі були авторами статей.

За час існування факультету (відділення) було підготовлено майже 3 тис. психологів, фахівців широкого профілю. Наразі випускники працюють практичними психологами у закладах освіти, на підприємствах, у державних установах, у сфері приватного бізнесу; психологами-консультантами (індивідуальне, сімейне консультування) в консультативних пунктах; викладають психологію в школах, училищах та коледжах, а також займаються науково-дослідницькою діяльністю в університетах. Випускниками було захищено понад 20 кандидатських дисертацій. Так, під керівництвом доктора психологічних наук, професора О. П. Саннікової здобули ступінь кандидата психологічних наук І. В. Бринза, О. А. Кисельова, М. Й. Казанжи, О. А. Орищенко, Ю. Г. Черножук та ін.

Професійну підготовку фахівців забезпечувала кафедра загальної та диференціальної психології (завідувач кафедри доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України О. П. Саннікова). На засіданнях кафедри постійно обговорювалися питання підвищення кваліфікації викладачів факультету, опанування сучасних методів навчання і контролю за його перебігом, методичного забезпечення навчальних дисциплін, видавничої діяльності; затверджувалися до публікацій методичні рекомендації тощо. Освітній процес забезпечували досвідчені викладачі Університету Ушинського та інших провідних одеських ЗВО: доктори наук, професори; кандидати наук, доценти і викладачі. У підрозділі також працювали відомі практичні психологи та психотерапевти м. Одеси.

Представники відділення співпрацювали з різними психологічними службами, проводили пропаганду психологічних знань у закладах освіти, на підприємствах, в установах Одещини, надавали психологічну допомогу населенню тощо.

Відділенням підтримувалися плідні зв’язки з іноземними закладами вищої освіти. Так, у 2005 р. співробітники кафедри під керівництвом О. П. Саннікової  взяли участь в експериментальній програмі дистанційного навчання «Управління людськими ресурсами» в межах європейського проєкту Tempus-Tacis CD JEP-24150-2003 «HUREMA» за участі Університету дистанційного навчання м. Хаген (Німеччина); Інституту психології ім. Курта Левіна (Німеччина); Віденського Європейського навчального центру, Університету м. Лінц (Австрія) та українських ЗВО. У межах зазначеної програми провідними викладачами університету О. П. Санніковою, О. Я. Чебикіним, І. В. Бринзою, О. В. Кузнєцовою, О. І. Санніковим, С. В. Биковою та ін. разом із зарубіжними науковцями було підготовлено та видано низку навчально-методичних посібників.

Ураховуючи значний попит серед абітурієнтів, які вже мають вищу освіту, на навчання за освітньо-професійними програмами з психологічних спеціальностей, існуючий науково-педагогічний потенціал та багаторічний досвід перепідготовки кадрів, на базі кафедри загальної та диференціальної психології ученою радою було ухвалено рішення про відновлення функціонування з 01.09.2019 року колишнього підрозділу під назвою - відділення перепідготовки фахівців за магістерською програмою із психології (термін навчання два роки). Новий підрозділ функціонує у складі соціально-гуманітарного факультету Університету Ушинського й наслідує кращі традиції перепідготовки фахівців у галузі психології.

 

Адреса місцезнаходження:

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4, каб.  236 , 238.

Поштова адреса:

65020, м. Одеса, вул. Старопортофраківська, 26.

Контакти:

телефон: +38(048)705-46-71,

електронна адреса: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

Завідувач відділення – доктор психологічних наук, професор, академік, Заслужений працівник науки і техніки України Саннікова Ольга Павлівна, телефон: +38(067)485-85-28, електронна адреса:  이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

Графік прийому відвідувачів завідувачем відділення:

понеділок, з 12.00 до 16.00,

вівторок,  11.00 до 15.00,

четвер, з   11.00 до 15.00.

© 2024 Університет Ушинського
asiaklub https://majubersama.b-cdn.net/slot-big-bass-amazon-xtreme.html https://majubersama.b-cdn.net/wolf-gold.html https://www.francisaviation.com/slot-great-rhino-deluxe/ https://www.francisaviation.com/slot-crypto-gold/ https://oicc.org/slot-power-of-thor-megaways/ https://oicc.org/mahjong-ways-3/ https://oicc.org/slot-online/ https://oicc.org/slot-mahjong-panda/ https://asianparalympic.org/game-sugar-rush/ https://asianparalympic.org/game-lucky-neko/ https://asianparalympic.org/game-gates-of-olympus/ https://oicc.org/meledak-jp-lucky-neko/ https://www.francisaviation.com/rtp-slot-pg-soft/ https://www.ysletadelsurpueblo.org/slot-gacor-deposit-dana/ https://www.stantonstreet.com/rtp-slot-tergacor/ https://asianparalympic.org/game-zeus-sensasional/ https://asianparalympic.org/rtp-live-tertinggi/ https://asianparalympic.org/daftar-akun-game-vip/ https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/