Науково-педагогічна практика здобувачів ОНП Психологія

Screenshot_1В рамках науково-педагогічної практики, 29.03.2022 року, аспірант 2 курсу спеціальності 053 Психологія Бабчук Микита Ігорович провів лекцію на тему «Предмет та методи психології дитинства» студентам 3 курсу денної форми навчання, спеціальності 012 Дошкільна освіта. Лекцію було проведено на високому науково-методичному рівні, з використанням сучасних методів викладання. Здобувачів було ознайомлено з понятійно-категорійним апаратом психології дитинства, її предметом, принципами та основними методами, надано характеристику взаємозв’язку теоретичних надбань з запитами практики, лектором було наведено доречні приклади. Студенти отримали вичерпні відповіді на питання, що їх зацікавили.

© 2017 Університет Ушинського