Підвищення кваліфікації

п/п

Тематика індивідуальних

програм  стажування

Кафедра

Обсяг

академічних годин

1

                    2

               3

             4

Фізико-математичний факультет

1

Математичний аналіз у сучасному викладанні

Вищої математики та статистики

120 акад .годин

(4 кредити ЄКТС)

2

Алгебра, дискретна математика і спектральна теорія графів

Вищої математики та статистики

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)  

3

Алгебра, дискретна математика і спектральна теорія графів

Вищої математики та статистики

120 акад .годин

(4 кредити ЄКТС)

4

Актуальні проблеми теорії та методики викладання матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів у ЗВО

Фізики

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

5

Актуальні проблеми теорії та методики викладання загальної фізики у ЗВО

Фізики

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС

6

Методика навчання інформатики

Прикладної математики та інформатики

120 акад. годин     (4 кредити  ЄКТС)  

7

Наноматеріали  та  наноприлади

Інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін

120 акад. годин

(4 кредити ЄКТС)

8.

Інформаційні технології  в освітньому процесі  вищої школи

Інноваційні технології та методики навчання природничих дисциплін

120 акад. годин

(4 кредити ЄКТС)

Навчально-науковий  Інститут фізичної культури, спорту та реабілітації

1

Фізичне виховання

Фізичного виховання

120 акад. годин

(4 кредити ЄКТС)

2

Фізичне виховання

Фізичного виховання

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС

3

Cучасні  напрями  вирішення професійних завдань у фізичному вихованні і спорті

Теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

180 акад. годин       (6кредитів ЄКТС)

4

Cучасні  напрями  вирішення професійних завдань у фізичному вихованні і спорті

Теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

120 акад. годин

(4 кредити ЄКТС)

5

Основи біології та генетики людини

Біології і охорони здоров’я

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

6

Основи природознавства

Біології і охорони здоров’я

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

7

Сучасні  здоров’язбережувальні технології в педагогічній практиці

Біології і охорони здоров’я

180 акад. годин     (6 кредитів ЕКТС)

8

Психолого – педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

Дефектології та фізичної реабілітації

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

Соціально – гуманітарний  факультет

1

Менеджмент освіти

Освітнього менеджменту та публічного управління

660 акад. годин      (22 кредити ЄКТС)

2

Сучасний світовий соціально-політичний процес

Політичних наук та права

 180 акад. годин    (6 кредитів ЄКТС)

3

Сучасний світовий соціально-політичний процес

Політичних наук та права

120 акад. годин     (4 кредити ЄКТС)

4

Правові основи трансформаційних процесів в сучасній Україні

Політичних наук та права

120 акад. годин     (4 кредити ЄКТС)

5

Правові основи трансформаційних процесів в сучасній Україні

Політичних наук та права

180 акад. годин   (6 кредитів ЄКТС)

6

Кадровий менеджмент

Освітнього менеджменту та публічного управління

120 акад. годин      (4кредити ЄКТС)

Історико-філософське відділення

1

Філософія

Філософії, соціології  та менеджменту соціокультурної діяльності

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

2

Соціологія

Філософії, соціології  та менеджменту соціокультурної діяльності

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

3

Філософія

Філософії, соціології  та менеджменту соціокультурної діяльності

660 акад. годин     (22кредити ЄКТС)

4

Соціологія

Філософії, соціології  та менеджменту соціокультурної діяльності

660 акад. годин     (22кредити ЄКТС)

5

Всесвітня історія

Всесвітньої історії  та методології науки

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

6

Всесвітня історія

Всесвітньої історії  та методології науки

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

7

Історія української культури

Всесвітньої історії  та методології науки

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

8

Історія української культури

Всесвітньої історії  та методології науки

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

9

Музеєзнавство,  пам’яткознавство

Всесвітньої історії  та методології науки

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

10

Музеєзнавство,  пам’яткознавство

Всесвітньої історії  та методології науки

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

Факультет початкового навчання

1

Педагогіка закладів вищої освіти

Педагогіки

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

2

Педагогіка закладів вищої освіти

Педагогіки

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

3

Методика навчання математики у ЗВО

Математики і методики ії навчання

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

4

Актуальні проблеми фахівців соціономічної сфери

Соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

Факультет іноземних мов

1

Перша іноземна мова (англійська та китайська)

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

2

Друга  іноземна мова (англійська та німецька)

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

3

Когнітивна лінгвістика

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

4

Мовознавство та перекладознавсство

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

 

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

Додатковий модуль.

Вивчення зарубіжного досвіду

5

Теорія та практика перекладу

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

6

Друга іноземна мова (англійська та німецька)

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

7

Теорія та практика перекладу

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

8

Перша іноземна мова (англійська та китайська)

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

9

Мовознавство та перекладознавство

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

 

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

Додатковий модуль.

Вивчення зарубіжного досвіду

10

Когнітивна лінгвістика

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

11

Іноземна мова (друга  мова)

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

12

Іноземна мова (друга мова )

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

150 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

13

Методика навчання іноземних мов у закладах освіти

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

150 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

14

Методика навчання іноземних мов у закладах освіти

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

15

Методика навчання іноземних мов

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

16

Англійська мова як фахова

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

17

Англійська  мова. Теорія  мовної комунікації

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

Освітньо – культурний  центр «Інститут  Конфуція»

1

Теоретико-методичні засади професійно-мовленневої підготовки  майбутніх перекладачів-іноземців китайської мови в умовах університетської освіти

Перекладу  і теоретичної та прикладної лінгвістики

10 міс., 960 акад. годин

2

Формування мовної та культурної компетентности працівників вищих навчальних закладів

Перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

10 міс., 960 акад. годин

3

Теоретико-методичні засади професійно-мовленневої  підготовки  педагогічних (науково-педагогічних) працівників.      (платна)

Західних і східних мов та методики їх навчання

10 міс., 960 акад. годин

4

Формування  білінгвальної та полікультурної компетентностей працівників закладів вищої освіти.  (платна)

Західних і східних мов та методики їх навчання

10 міс., 960 акад. годин

Філологічний факультет

1

Вступ до літературознавства

Української та зарубіжної літератур

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

2

Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття

Української та зарубіжної літератур

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

3

Естетична парадигма літератури постмодернізму

Української та зарубіжної літератур

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

4

Методика викладання української мови як іноземної

Слов’янського мовознавства

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

5

Теорія і практика викладання української мови як іноземної

Слов’янського мовознавства

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

6

Методика викладання української мови як іноземної

Української філології та методики навчання фахових дисциплін

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

7

Українська мова(за професійним спрямуванням)

Української філології та методики навчання фахових дисциплін

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

8

Сучасна  українська літературна мова: синтаксис

Української філології та методики навчання фахових дисциплін

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

9

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Української філології та методики навчання фахових дисциплін

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

10

Методика викладання літератури

Української філології та методики навчання фахових дисциплін

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС

Факультет дошкільної педагогіки та психології

1

Методика викладання педагогічних дисциплін у вищій школі

Дошкільної педагогіки

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС

2

Методика викладання педагогічних дисциплін у вищій школі

Дошкільної педагогіки

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

3

Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання

Сімейної та спеціальної педагогіки і психології

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

4

Основи інклюзивної освіти

Сімейної та спеціальної педагогіки і психології

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

Художньо-графічний факультет

1

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

Теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

2

Образотворче та декоративно- прикладне мистецтво

Теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

3

Теорія та практика образотворчого та декоративного мистецтва в системі художньої освіти

Образотворчого мистецтва

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

4

Теорія та практика образотворчого та декоративного мистецтва в системі художньої освіти

Образотворчого мистецтва

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

5

Вивчення  засобів організації навчально-дослідницької роботи з нарисної геометрії

Технологічної і професійної освіти

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

6

Дослідження методологічних засобів удосконалення організації освітнього процесу та викладання нарисної  геометрії

Технологічної і професійної освіти

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

Факультет музичної та хореографічної освіти

1

Основний та додатковий музичний інструмент

Музично-інструментальної підготовки

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

2

Концертмейстерський клас

Музично-інструментальної підготовки

180 акад. годин     (6 кредитів ЄКТС)

3

Основний та додатковий музичний інструмент

Музично-інструментальної підготовки

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

4

Концертмейстерський клас

Музично-інструментальної підготовки

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

5

Диригентсько-хорова підготовка: традиції, досвід, інновації

Диригентсько-хорової підготовки

120 акад. годин      (4 кредити ЄКТС)

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/