Про аспірантуру

Аспірантура в університеті працює з 20-х років ХХ століття. Щорічно в аспірантурі навчається понад 200 осіб, а у докторантурі – 10 осіб. 

Перелік наукових спеціальностей, за якими проводиться набір на навчання в аспірантурі та докторантурі ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університеті імені К. Д. Ушинського»

АСПІРАНТУРА

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та спеціальностей:

011 – освітні, педагогічні науки;

014 – середня освіта (музичне мистецтво);

015 – професійна освіта;

017 – фізична культура і спорт;

032 – історія та археологія;

033 – філософія;

035 – філологія;

052 – політологія;

053 – психологія;

105 – прикладна фізика та наноматеріали;

111 – математика.

 


ДОКТОРАНТУРА

Галузь знань

Спеціальність

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні та педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

035 Філологія

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

053 Психологія

11 Математика та статистика

111 Математика


В університеті функціонують спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук:

Д 41.053.01 (Педагогічні науки)

Голова ради – Богуш Алла Михайлівна, д.пед.н., професор

Профіль ради: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)», 13.00.04 «Методика професійної освіти», 13.00.08 «Дошкільна педагогіка».

Д 41.053.03 (Психологічні науки)

Голова ради – Чебикін Олексій Якович, д.псих. н., професор.

Профіль ради: 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», 19.00.07 «Педагогічна і вікова психологія».


Порядок прийому на навчання для здобуття ступеня доктора філософії в 2023 році 

Наказ про порядок прийому до докторантури у 2023 роціВступники до аспірантури подають до приймальної комісії такі документи:

-  заяву на ім’я ректора; 

- 2 копії диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;

- копію додатку до диплома; 

- 2 копії паспорта ( за наявності паспорту нового зразка обов’язково додавати витяг з реєстру про місце проживання);

- 2 копії ідентифікаційного коду;

- копію трудової книжки (у разі її наявності завіряється відділом кадрів за місцем роботи); 

- 3 фото 3ˣ4;  

- витяг з протоколу засідання вченої ради (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури); 

- дослідницьку пропозицію відповідно до спеціальності, на яку вступає; 

- оригінал та 2 копії  військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).


Програми вступних іспитів


Перелік документів необхідних для зарахування до докторантури:

 1. Заява.
 2. Особистий листок по обліку кадрів.
 3. Перелік наукових робіт.
 4. Копії:
  1. диплома про вищу освіту;
  2. диплома про присудження наукового степеня;
  3. диплома про присудження вченого звання;
  4. паспорта.
  5. трудової книжки.
 1. Виписка із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до докторантури.
 2. Розгорнутий план роботи.
 3. Виписка із рішення вченої ради щодо рекомендації на зарахування.
 4. Адреса та контактні телефони.
 5. Довідка про наукову діяльність.
 6. Ідентифікаційний код.
 7. Доповідь на вченій раді університеті.
 8. Автобіографія.
 9. Підтвердження оплати за перший рік навчання (для контрактної докторантури).

Адреса: м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; Каб. 15

Телефон: 048-752-98-39

Електронна пошта: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

Група у фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/4909285125817190/

Завідувач відділу аспірантури та докторантури: Хижняк Ірина Анатоліївна

Провідний фахівець: Мужеляк Юлія Валеріївна 

Секретар: Прокопенко Ганна Сергіївна 

 

 

© 2024 Університет Ушинського
https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/