Робочі програми


«Обов’язкові дисципліни»


«Дисципліни вільного вибору» 


011 Освітні, педагогічні науки


011 Мистецька педагогіка вищої освіти 


014 Середня освіта ( Музичне мистецтво)


015 Професійна освіта 


017 Фізична культура і спорт 


033 Філософія 


035 Філологія 


052 Політологія


053 Психологія


105 Прикладна фізика і наноматеріали


111 Математика 


 

© 2017 Університет Ушинського