Навчальні плани


011 - мистецька педагогіка вищої освіти


011 - освітні, педагогічні науки


012 - дошкільна освіта 


014 - середня освіта ( музичне мистецтво ) 


015 - професійна освіта 


017 - фізична культура і спорт 


023 - образотворче мистецтво 


033 - філософія 


035 - філологія 


052 - політологія 


053 - психологія 


105 - прикладна фізика та наноматеріали


111 - математика 


 

© 2017 Університет Ушинського