Наукова робота

Наукова робота

Тема кафедри: Традиції української та світової культури в контексті формування компетентності здобувачів вищої освіти образотворчого профілю.

Ким та коли затверджена до виконання: Вченою Радою університету. Протокол № 6 від 31 січня 2019 р

Термін виконання: 01.2019 - 31.12.2023

Керівник теми: доктор мистецтвознавства, професор Тарасенко О.А.

Склад колективу виконавців: зав. каф., доцент Носенко А. І., проф. Тарасенко О. А., доцент Котова О. О., ст. викладач Пономаренко М. В., ст. викладач Нагуляк П. І., ст. викладач Басанець Л. В., ст. викладач Лоза Н. А., ст. викладач Крижевська С. Г, ст. викладач Кабаченко В. П., ст. викладач Малік О. В., викладачі: Величко Д. О., Мунтян С. Д., Смичковська О. М, Пахомова-Власова Н. Г., Маслова Т. М., Разінкіна О. М.

Тематика досліджень викладачів кафедри образотворчого мистецтва на 2021 рік

Тематика досліджень викладачів кафедри образотворчого мистецтва на 2022 рік

Тематика досліджень викладачів кафедри образотворчого мистецтва на 2023 рік

Тематика досліджень викладачів кафедри образотворчого мистецтва на 2024 рік

«Наукова школа артсинергетики О.А. Тарасенко»

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять науково-дослідну роботу за широким колом тем історії та теорії мистецтва, актуальних проблем сучасного мистецтва Одеси та України у контексті світового мистецтва. Матеріали досліджень опубліковані у вигляді монографій, посібників, статей у наукових фахових виданнях та спеціальних виданнях з проблем образотворчого та декоративного мистецтва.

Наукові видання викладачів каф. ОМ

 

Керівником наукової теми кафедри є єдиний на Півдні України доктор мистецтвознавства, професор зі спеціальності «Історія образотворчого мистецтва» Тарасенко Ольга Андріївна. О.А. Тарасенко є засновником та головою Одеської мистецтвознавчої школи. Її напрямок – компаративістика (метод порівняльного аналізу), за допомогою якого мистецтво Одеси включається у процес світової художньої культури. Під її керівництвом захищені дисертації кандидатів мистецтвознавства Н.Р. Кубриш, Н.Є. Порожнякової, А.І. Носенко, О.П. Спасскової.

 

Викладачі кафедри керують студентською науково-дослідною роботою. Здобувачі вищої освіти під керівництвом педагогів-просвітителів готують доповіді на конференціях та публікації у наукових виданнях. Щорічно проводиться підготовка до Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з мистецтвознавства. Студенти виступають учасниками Олімпіад з образотворчого мистецтва та художніх конкурсів Регіонального, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, стають дипломантами, отримують призові місця.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно беруть участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.

За ініціативи кафедри образотворчого мистецтва у 2019 році започаткована і щороку проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Збереження і розвиток традицій пленеру: художня освіта і арт-туризм». Конференція має на меті зібрати воєдино досвід митців-просвітників, викладачів мистецьких освітніх закладів різних рівнів, діячів культури і мистецтв і налагодити діалог між регіонами України і іншими країнами задля просвітництва, творчого взаємообміну та відтворення і живлення єдиного мистецького простору. У царині культурної діалогової зони розвиваються різноманітні арт-явища і події, що привертають увагу молоді, заохочують до активної участі і сприяють культурній освіті. За результатами конференції видаються збірники тез.

Конференція Пленер і Арт-туризм

 

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на здобуття освітньо-наукового ступеню доктор філософії.

 

Кафедра є базою для проходження стажування викладачів образотворчого мистецтва з інших профільних закладів освіти.

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/