Наукова робота

Тема кафедри: «Формування художньої компетентності  майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва»

Ким та коли затверджена до виконання: Вченої ради Університету імені К. Д. Ушинського (протокол № 6  від 31.01.2019 р.).

Термін виконання: 2019-2023рр.

Керівник теми: к. пед. н., доцент О. В.Ткачук

Склад колективу виконавців: Зав. каф. к.пед.н., доцент О. В. Ткачук, к. мист. зн., доцент А.А. Тарасенко, к. тех. н., доцент О. В. Савельева, ст. викладачі: З.Д. Борисюк, Т.П. Ковальчук,  Л.Р. Богайчук,  О.І. Письміченко., І.В. Орос,  Т.С. Штикало, викладачі: к. філос.н. О.В. Тимохов, к.п.н. Я.М. Твердохлібова, О.І. Флорескул, асистент В.В. Рудой.

Тематика досліджень на 2021 рік: Наукове обґрунтування процесу формування художньої компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва.

Мета роботи на 2021 рік: Критерії визначення професійних рівнів сформованості художньої компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва.

Тематика  досліджень викладачів кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки на 2021 р.

 

«Наукове обґрунтування процесу формування художньої компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва».

К. пед.н., доцент Ткачук О. В.   з  дисципліни  «Теорія та практика графіки» (модуль «Теорія та практика графіки»).

К. мист., доцент Тарасенко А. А. з  дисципліни  «Комп’ютерна графіка», «Графічний дизайн»(модуль «Комп’ютерна графіка», «Графічний дизайн»).

К. техн.. н., доцент Савєльєва О. В. з  дисципліни  «Методика художнього навчання»,(модуль «Методика художнього навчання»).

Ст. викладач Письміченко О. І. з  дисципліни  «Пластанатомія та основи скульптури» (модуль «Пластанатомія та основи скульптури»).

Ст. викладач Штикало Т. С. з  дисципліни  «Пластанатомія та основи скульптури» (модуль «Пластанатомія та основи скульптури»).

Ст. викладач Богайчук Л. Р. з  дисципліни  «Декоративно-прикладне мистецтво» (модуль «Художня обробка тканини»).

Ст. викладач Борисюк З. Д. з  дисципліни  «Декоративно-прикладне мистецтво» (модуль «модуль «Килимарство»»).

Ст. викладач Ковальчук Т. П.. з  дисципліни  «Декоративно-прикладне мистецтво» (модуль «Художня обробка паперу»).

Ст. Викладач Орос І. В. з  дисципліни  «Теорія та практика графіки» (модуль «Теорія та практика графіки»).

Викладач Твердохлібова Я. М. з  дисципліни  «Теорія та практика графіки» (модуль «Теорія та практика графіки»).

Викладача Тимохов О. В. з  дисципліни  «Комп’ютерна графіка», «Графічний дизайн»(модуль «Комп’ютерна графіка», «Графічний дизайн»).

Викладач Флорескул О. І. з  дисципліни  «Декоративно-прикладне мистецтво» (модуль «Художня обробка матеріалу»).

Асистент Рудой В. В. з  дисципліни  «Декоративно-прикладне мистецтво» (модуль «Кераміка»).

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять науково-дослідну роботу за широким колом тем історії та теорії декоративно-прикладного мистецтва, актуальних проблем. Матеріали досліджень опубліковані у вигляді монографій, посібників, статей у наукових фахових виданнях та спеціальних виданнях з проблем декоративно-прикладного мистецтва.

         Здобувачі вищої освіти під керівництвом педагогів кафедри готують доповіді на конференціях та публікації у наукових виданнях. Щорічно проводиться підготовка до Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з декоративно-прикладного мистецтва. Студенти виступають учасниками різних художніх конкурсів з декоративно-прикладного мистецтва як Регіонального, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, стають дипломантами, отримують призові місця.

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно беруть участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.

За ініціативи кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки у 2021 році проводиться І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Декоративно-прикладне мистецтво в національній системі художньо-педагогічної освіти: сучасний досвід і перспективи».

За результатами конференції планується видання збірнику тез.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Кафедра є базою для проходження стажування викладачів декоративно-прикладного мистецтва з інших профільних закладів освіти.

 

Основні надруковані результати 2019-2020н.р.

Монографії:

Тарасенко А.А.

  1. 1. АНАТОЛІЙ ГОРБЕНКО. ПОЄТИКА ПЕЙЗАЖУ [монографія] / [авт. тексту А. Чебикін, В. Чепелік, О. Федорук, О. Тарасенко, А. Носенко; дизайн А. Тарасенко]; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – 92 с. : 70 іл.
  2. Андрій Тарасенко. Сакральний простір «Божого поля» Андрія Антонюка //. СТО СЛІВ ПРО АНДРІЯ АНТОНЮКА. Книга спогадів. Документально-художнє видання. Упорядкування Т.Д. Креміня // Миколаїв: Іліон, 2020. с. 350-359, 464. Формат 70х100 1\16 Ум. друк. арк. 38,6. Тираж 1000 пр.

 

Підручник:

Савєльєва О. В.

  1. Forecasting modeling and analytics of economic processes. / Sofia: VUZF Publishing House “St. GrigoriiBogoslov”, 2020. - 252 p. O. Mezentseva, O. Ilienko, O. Kolesnikov, D. Lukianov.

 

Навчальний посібник:

Ткачук  О. В.      

Методика художнього навчання:  навчальний посібник: / О. В. Ткачук  –  Одеса : Університет Ушинського 2019. – 144с. Витяг з протоколу Вченої ради № 1 від 30.08.2019р.

Методичні рекомендації:

Богайчук Л. Р.

  1. Методичні рекомендації. «Художня творчість. Художній розпис тканини» частина 3. Одеса. Університет Ушинського 2019. – 26с. Протокол № 4 засідання вченої ради університету від 28.11.2019р. №22/08 від 03.01.20
  2. Методичні рекомендації. «Теорія і практика декоративно-прикладного мистецтва. Художній розпис тканини» частина 2. Одеса. Університет Ушинського 2019. – 25с. Протокол № 4 засідання вченої ради університету від 28.11.2019р. №21/08 від 03.01.20.
  3. Методичні рекомендації. «Теорія і практика декоративно-прикладного мистецтва. Художній розпис тканини». Одеса. Університет Ушинського 2019. – 26с. Протокол № 4 засідання вченої ради університету від 28.11.2019р. №20/08 від 03.01.20.

Ковальчук Т. П.

  1. Методичні рекомендації «Теорія та практика декоративно-прикладного мистецтва» розділ – «Художня обробка паперу. Частина 1» здобувачів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Протокол № 4 засідання вченої ради університету від 28.11.2019р. №25/08 від 03.01.20
  2. Методичні рекомендації «Теорія та практика декоративно-прикладного мистецтва» розділ – «Художня обробка паперу. Частина 2» здобувачів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Протокол № 4 засідання вченої ради університету від 28.11.2019р. №24/08 від 03.01.20.
  3. Методичні рекомендації «Теорія та практика декоративно-прикладного мистецтва» розділ – «Художня обробка паперу. Частина 3» здобувачів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Протокол № 4 засідання вченої ради університету від 28.11.2019р. №23/08 від 03.01.20.

 

© 2024 Університет Ушинського

Please publish modules in offcanvas position.

https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/