Стратегія розвитку

Стратегія розвитку  кафедри ЗАГАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ  ґрунтується на відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII, Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII, Стратегічних пріоритетах та плані розвитку Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського на 2014-2022 роки (зі змінами), Плану роботи та розвитку університету на 2009-2020 р.р. (за основними стратегічними напрямами діяльності),  постанови Кабінету Міністрів України від  30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2020 року № 347), постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519), наказу МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про  особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» (зі змінами),  листа МОН України від 28.04.2017 р. №1/9-239 (примірний зразок освітньо-професійної програми для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів) та інших нормативних документах.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ:

  • Організація та проведення науково-дослідної діяльності, пов’язаної з основними науковими напрямками роботи кафедри: професійна орієнтація на реабілітацію населення України.
  • Систематичне підвищення кваліфікації викладачів кафедри
  • Постійне оновлення методичних розробок лекційних та семінарських занять, видання відповідних до існуючих курсів та циклів підручників та посібників, створення бази даних медичних кейсів для проведення лекційних та семінарських занять відповідно до сучасних форм та методів навчання та досягнень філософської думки.
  • Забезпечення високого теоретичного та професійного рівня викладання навчальних дисциплін. Розробка та втілення сучасних вимог контролю за якістю наукової та навчально-методичної роботи співробітників кафедри з метою боротьби з плагіатом.
  • Активна участь викладачів кафедри в громадському житті факультету та академії, наукових, науково-практичних семінарах, конференціях, конгресах національного та міжнародного рівня.
  • Постійне оновлення та удосконалення матеріально-технічних засобів та матеріально-технічної бази кафедри.
  • Систематичне та своєчасне висвітлення роботи та подій кафедри на сайті кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини медичного факультету Державного закладу  «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

© 2017 Університет Ушинського
https://jdih.depok.go.id/mahjong-wins/ https://www.lippohomes.com/olympus-banyak-scatter/ https://jdih.depok.go.id/uploads/rahasia-mahjong/ https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/