Медичний факультет

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО

Витоки медичного факультету виходять з 70-х років минулого століття, коли в університеті розпочалася підготовка медичних сестер, а дещо пізніше – спеціалістів з фізичної реабілітації, яка ґрунтувалася на впровадженій і реалізованій ще в кінці 40-х – початку 50-х років програмі підготовки педагогічних фахівців з анатомії і фізіології (1951–1967). В університеті вже тоді активно функціонували кафедри анатомії і фізіології, медичної підготовки, які охоплювали широкий спектр медико-біологічних дисциплін – анатомії, фізіології, вікової фізіології, хімії і біохімії, біології, лікувальної фізичної культури, спортивної медицини, гігієни та інші, які забезпечували підготовку фахівців медико-біологічного напряму. Викладання на цих спеціальностях у різні роки здійснювали визнані вчені-педагоги: доктори медичних наук, професори О. Ю. Штеренгерц, Г. М. Сари-Лєві, В. С. Соколовський, В. А. Проскуров, О. В. Дюмин, О. П. Романчук, доктори біологічних наук, професори Т. М. Цонєва, Б. М. Галкін, С. А. Кузнєцов, Ю. О. Міхальов, Ю. О. Перевощиков, професор, відомий мануальний терапевт О. О. Унанов, низка досвідчених кандидатів медичних наук, доцентів – М. В. Корабльов, Я. Ф. Мукомель, К. Л. Івкіна, О. П. Гальченко. Н. О. Романова, Н. Б. Нікуліна, С. В. Тюхай та ін.

1Спільність наукових інтересів та завдань сприяла започаткуванню низки наукових шкіл, серед яких однією з перших була наукова школа з фізичної реабілітації Штеренгерца Олександра Юхимовича, доктора медичних наук, професора, академіка Української Академії наук. Відомий невропатолог, фізіотерапевт, психотерапевт, володар золотої медалі Кембриджського університету «Кто есть кто из интеллектуалов», лауреат премії імені О. Л. Чижевського Міжнародної академії медико-технічних наук, автор понад 1000 наукових праць, численних підручників, монографій і патентів започаткував новітні методи реабілітації у дитячих лікувальних закладах Одеси, України, які наразі застосовуються у світовій медичний практиці. О. Ю. Штеренгерцу присвоєні звання «Заслужений лікар Української РСР» і «Заслужений діяч науки і техніки України».

Пізніше традиції наукової школи Олександра Юхимовича продовжив відомий фахівець з фізичної реабілітації дітей і підлітків доктор біологічних1 наук, доктор педагогічних наук, професор Сермєєв Борис Васильович. Протягом 1982–1997 років він працював завідувачем кафедри дефектології і фізичної реабілітації. Ініціював відкриття в Одеському педагогічному інституті спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з корекційної педагогіки. У 1993 році ним було започатковане видання наукового збірника «Питання реабілітації» («Вопросы реабилитации»), розпочато підготовку логопедів. Підготував 9 докторів та понад 40 кандидатів наук.

Випусковою кафедрою анатомії і фізіології протягом 17 років забезпечувалась спеціалізація «вчитель анатомії і фізіології»; за тих часів при кафедрі була створена єдина на той період лабораторія вікової фізіології, яка функціонує й наразі. На базі лабораторії досліджуються проблеми здоров’я дітей і молоді, їх функціональні резерви та адаптивні можливості. Кафедра мала у своєму розпорядженні віварій із мишами, білими щурами та кролями, басейни з жабками; у навчальному та науковому процесі використовували об’єкти живої природи, серед яких особливим відношенням користувалися «собачки-слюнявки» за І. П. Павловим.

1Тривалий час, майже 30 років (1951–1996) поспіль, кафедру анатомії і фізіології очолювала доктор біологічних наук, професор Цонєва Тетяна Миколаївна. Вона започаткувала підготовку вчителів анатомії і фізіології, була засновницею лабораторії вікової фізіології та наукової школи «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру». Як науковий керівник аспірантури за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, підготувала низку кандидатів біологічних наук.

Послідовниками наукової школи Цонєвої Т. М. виступали кандидати наук, доценти І. О. Власенко (ректор та завідувач кафедри у 1946–1960 роки), В. П. Данилюк, Г. Ф. Альохіна, К. Л. Івкіна, М. Л. Турчинський, А. І. Босенко та ін.

1Одним із неординарних представників цієї кафедри і наукової школи був Сарри-Лєві Георгій Михайлович – доктор медичних наук, професор (роки роботи 1978–1987). Він мав енциклопедичні знання в області анатомії і фізіології людини, блискучий лектор і глибокий знавець спеціальних дисциплін.

Окремою сторінкою в історію університету вписано майже 25-річний позитивний досвід підготовки медичних сестер профільною кафедрою. До підготовки цих медичних фахівців був залучений потенціал інших наукових шкіл факультетів, який забезпечував глибоке оволодіння всіх складових освітніх програм. 1На перших етапах освітній процес забезпечували кваліфіковані науково-педагогічні викладачі та досвідчені практики-медики Антонюк В. О. – підполковник медичної служби, Волков М. О. – кандидат медичних наук, підполковник медичної служби, Лучкин Г. І. – полковник медичної служби, хірург, усі учасники Другої Світової війни, та ін. Пізніше кафедру очолила Нікуліна Ніна Борисівна – кандидат медичних наук, доцент, яка опублікувала близько 100 наукових робіт, серед яких посібники, методичні рекомендації, статті і тези. Вона створила молодий працездатний колектив висококваліфікованих фахівців – кандидатів і докторів медичних наук, доцентів і професорів – Вернідуб І. В., Горовенко В. І., Проскуров В. А., Тюхай С. В., Хахіашвілі Ф. О. та ін.

Освітній процес був організований за всіма вимогами підготовки медичних фахівців. Окрім глибокої теоретичної підготовки, вихованці кафедри набували необхідних навичок на практичних заняттях в «анатомці», клініках, лікарнях м. Одеси.

1Доктор медичних наук, професор, професор кафедри – Проскуров Василь Анатолійович. Він забезпечував не тільки освітній процес із підготовки медичних сестер, але й традиційно під час літніх табірних зборів студентів здійснював контроль за медико-гігієнічними умовами викладачів та студентів. Василь Анатолійович з 13 років виховувався у сім’ї всесвітньо відомого Володимира Петровича Філатова. Про цей факт Василь Анатолійович мало кому розповідав. Але професійні і життєві принципи В. П. Філатова глибоко пустили коріння в душу і серце В. А. Проскурова, яким він слідував у своїй науково-педагогічній та практичній діяльності.

Історична справедливість вимагає навести, якщо не повні, то хоча б короткі відомості про найбільш активних викладачів цієї кафедри, кандидатів медичних наук, доцентів, які формували підґрунтя для медичного факультету університету: Горовенко В. І., Хахіашвілі Ф. О., Вернидуб І. В., Тюхай С. В. та ін. Університет пишається своєю історією, в першу чергу, тим науково-педагогічним складом, що стояв у витоках підготовки висококваліфікованих медичних фахівців (за вказаний період університетом підготовлено майже 10 тис. медичних сестер та фахівців з фізичної реабілітації та логопедії), які наразі продовжують славетні сталі традиції не тільки на теренах нашої держави, але й далеко за її межами.

Гордістю університету є його випускники, які продовжили традиції професійної підготовки медичних фахівців, досягли суттєвих результатів на цій ниві та викарбували своє ім’я не тільки на сторінках історії нашого закладу, але й національної та світової історії медицини.

Одним із видатних випускників нашого університету, який на практиці реалізував прогресивні ідеї з фізичної реабілітації, був Борис Давидович Литвак – Герой України, Почесний громадянин міста Одеса, Почесний громадянин Одеської області. Він заснував Медичний центр реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє», відомий як «Будинок з ангелом», в якому впроваджувалися сучасні технології реабілітації дітей з обмеженими фізичними та психологічними можливостями. У цьому закладі проходять практику студенти і працюють найкращі випускники Університету Ушинського.

Серед випускників університету, які продовжили навчання в інших закладах вищої освіти та досягли відомих результатів у галузі охорони здоров’я, в першу чергу, необхідно назвати Ільїна І. І. – доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Української РСР, академіка Академії наук технологічної кібернетики України (АНТКУ), який багато років очолював як ректор Одеський медичний інститут ім. М. І. Пирогова; Соколовського В. С. – доктора медичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, який у 1982–1987 роках обіймав посаду декана (роки роботи в Університеті Ушинського 1978–1987); Унанова О. О. – відомого мануального терапевта; Лічинаки О. О. – психофізіотерапевта, завідувача відділення психофізичної реабілітації санаторію «Лермонтовський», Полянка О. Є. – завідувача кабінету механотерапії Центру медичної реабілітації і санаторного лікування «Одеський» (у минулому – санаторій «Лермонтовський») та багатьох інших.


У 2019 році в університеті розпочало функціонувати медичне відділення, яке було створене за сприянням відомих вчених і викладачів університету – член-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора В. С. Бітенського, професора А. І. Босенка, доктора медичних наук, професора Т. В. Дегтяренко, кандидата медичних наук, доцента Л. В. Арнаутової, доктора психологічних наук, професора, академіка НАПН України О. Я. Чебикіна та ін.

У січні 2021 року відділення набуло статусу факультету у складі трьох кафедр: загальних дисциплін та клінічної медицини (завідувач кафедри, доктор медичних наук, доцент Л. Й. Ковальчук), біології і охорони здоров’я (завідувач кафедри, кандидат біологічних наук М. С. Топчій), дефектології та фізичної реабілітації (завідувач кафедри, професор О. І. Форостян), які об’єднали висококваліфікованих фахівців. Факультет очолила декан, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки В. В. Годован. До структури факультету також увійшли Університетська медична клініка, будівництво якої завершено, та розпочато її введення в експлуатацію, міжфакультетські експериментальні лабораторії: функціональної діагностики, яку очолює професор А. І. Босенко; загальної, спеціальної та медичної психодіагностики, яку очолює кандидат психологічних наук, доцент О. Ю. Косьянова.


На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (денна форма навчання) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Підготовка провадиться як вітчизняних студентів, так і іноземних громадян.

У 2020 році було розроблено нову освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина», яка, враховуючи потужний потенціал науково-педагогічних працівників і багаторічний досвід наукових шкіл Університету Ушинського у галузі фізичної реабілітації і практичної психології, спрямована на наповнення змісту освітнього процесу фаховими компетентностями і програмними результатами навчання щодо фізичної і медичної реабілітації пацієнтів, зокрема різних категорій населення (осіб з інвалідністю, дітей, військових тощо). Це складає не тільки унікальність освітньої програми «Медицина» в Університеті Ушинського, але, насамперед, сприяє реалізації потреби практичної охорони здоров’я у підготовці лікарів з поглибленим знанням основ фізичної та реабілітаційної медицини. Особливе значення це має для регіонів, зокрема Півдня країни, в яких є значний потенціал щодо великих реабілітаційних, рекреаційно-туристичних можливостей (особлива екосистема, санаторії різного спрямування, лікувально-реабілітаційні дитячі центри, бази відпочинку тощо).

Основною метою освітньо-професійної програми «Медицина» на факультеті є формування творчої національно-свідомої особистості, компетентного медичного фахівця, здатного на високому рівні організовувати та здійснювати професійну діяльність, а також вирішувати складні завдання впродовж життя, пов’язані з охороною здоров’я населення, профілактикою, діагностикою, лікуванням захворювань людини та реабілітацією пацієнтів, готового до роботи в різних соціальних середовищах та умовах як в Україні, так і за кордоном.


Адреса медичного факультету Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»:

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71.

Телефон: +38-048-753-03-01. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Декан факультету - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Владлена Володимирівна Годован.

Прийом відвідувачів: щосереди, з 14.00 до 17.00.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/