Наукова робота, міжнародна діяльність

З 2019 року науково-дослідницька робота кафедри виконується за темою «Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів до інновацій в професійній діяльності» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Листопад О. А.). У науковому доробку викладачів кафедри публікації різних номінацій: монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті тощо.

Щорічно за результатами наукових розробок, узагальнення власного досвіду викладачі кафедри друкують статті у наукових виданнях вітчизняних і зарубіжних університетів.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. Разом зі студентами виступають з доповідями та публікують результати в збірках робіт молодих науковців.


Лабораторія

Положення про науково-дослідну лабораторію «Педагогічні основи професійної підготовки вихователів»

План роботи науково-дослідної лабораторії на 2022/2023 навчальний рік «Педагогічні основи професійної підготовки вихователів»


Конференції

Щорічно кафедра проводить науково-практичні конференції для студентів, молодих вчених і викладачів за проблемами дошкільної і вищої освіти:

– Міжнародна науково-практична конференція «Проблема якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі»], (Одеса, 28-29 жовтня 2016 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми якості дошкільної освіти і професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі», (Одеса, 26-27 жовтня 2017 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та їх місце в модернізації дошкільної та професійної освіти», (Одеса, 25-26 жовтня 2018 р.);

– Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Педагогічна спадщина Костянтина Дмитровича Ушинського у вимірі сучасної освіти», (Одеса, 16 травня 2019 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика» (Одеса, 17 – 18 жовтня 2019 р.);

– Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Шляхи і засоби становлення професійної майстерності майбутніх педагогів» (Одеса, 19 – 20 травня 2020 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку освіти: перспективи і здобутки» (Одеса, 27 – 28 жовтня 2020 р.);

– 11-12 травня 2021 року – Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Педагогічна освіта у вимірі інноваційних освітніх реалій»;

– 26-27 жовтня 2021 року – Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні інновації: актуальні питання теорії, досягнення та практика»;

– 19-20 травня 2022 року – Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дошкільна, початкова і вища освіта: реалії та перспективи»;

– 25-26 жовтня 2022 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів до інновацій в професійній діяльності»;

У 2023 році кафедрою заплановано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції:

Інформаційний лист Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасний освітній процес: сутність та інноваційний потенціал»

© 2017 Університет Ушинського