Навчально-методична робота

Робочі програми

Магістерські роботи

Вибіркові дисципліни

Результати анкетування здобувачів за ОПП

Викладачами кафедри розроблено робочі програми з навчальних дисциплін: «Діагностика психічного розвитку дітей з практикумом», «Психологічна служба в системі дошкільної освіти», «Практична психологія в закладах освіти», «Психологія дитинства» (доцент Бабчук О.Г.); «Сімейна педагогіка» (професор Бужина І.В.); «Психологія вищої освіти», «Спеціальна психологія», «Основи інклюзивної освіти», «Організація інклюзивної освіти в ЗДО» (доцент Коргун Л.М.); «Конфліктологія», «Логоритмика», «Практикум з логопедії» (доцент Кавиліна Г.К.); «Вікові особливості дітей з особливими освітніми потребами», «Неврологічні основи логопедії», «Діагностика порушень мовлення дітей дошкільного віку» (доцент Ковиліна В.Г.); «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку», «Артпедагогіка» (доцент Монке О.С.); «Методика логопедичної роботи та інноваційні технології», «Логопедія з методикою викладання», (доцент Літовченко О.В., викладач Тубичко Ю.О.); «Спеціальна психодіагностика», «Психологія спілкування» (доцент Сторож В.В.); «Основи психологічного консультування», «Психологія материнства та батьківства», «Кризове консультування» (доцент Кримова Н.О.).

До кожної дисципліни викладачами кафедри розроблено навчально-методичний комплекс, що включає тексти лекцій, розробки семінарських та практичних завдань, індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань студентів.

© 2017 Університет Ушинського