Навчальна робота

Робочі програми

До кожної навчальної дисципліни, що викладається, розроблені авторські робочі програми, навчально-методичні комплекси, які спрямовані на допомогу студентам у навчанні; складено тексти лекцій, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з підготовки до практичних та семінарських занять, перелік питань для самоконтролю тощо.

На допомогу студентам заочної форми навчання застосовується дистанційна платформа для комунікації з викладачем в процесі самостійного опрацювання навчальних дисциплін, матеріалів науково-дослідної роботи.

Список дисциплін кафедри дошкільної педагогіки 2022/2023н.р.

1. Вступ до спеціальності

2. Загальна та дошкільна педагогіка

3. Інформаційно-комунікаційні технології у дошкільній освіті

4. Основи наукових досліджень

5. Культура академічної доброчесності

6. Історія дошкільної педагогіки

7. Розвиток критичного мислення дошкільників

8. Культура здоров'я дошкільників

9. Дошкільна освіта в зарубіжних країнах

10. Softskills (гнучкі навички) для педагогів дошкільної освіти

11. Теорія і практика соціалізації дитини

12. Інновації в роботі вихователя

13. Створення дидактичних і розвивальних ігор засобами ІКТ

14. Основи педагогічної майстерності

15. Основи вікової психотерапії та психокорекції

16. Теорія і практика викладання педагогічних дисциплін у ЗВО

17. Психологія материнства і батьківства

18. Психодіагностика дітей дошкільного віку

19. Психологія і педагогіка вищої освіти

20. Педагогічне проектування

21. Управління освітньою та інноваційною діяльністю

22. Психологія управління

23. Організація освітньої діяльності у закладах вищої освіти

24. Інтерактивні технології в освітньому процесі

25. Організація і управління освітнім процесом у ЗВО

26. Методологія та організація наукових досліджень

27. Управління впровадження інновацій

28. Психологія соціальної взаємодії

© 2017 Університет Ушинського