Загальні відомості

Новини

Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології була організована доктором педагогічних наук, професором Жаровцевою Тетяною Григорівною, яка є визнаним фахівцем по проблемах сімейного виховання, зокрема на вихованні дітей в неблагополучних сім‘ях і підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім‘ями, після закінчення Бельцького державного педагогічного інституту ім. А. Руссо, та отримавши кваліфікацію викладача педагогіки та психології (дошкільної), працює у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського з 1983 року, спочатку на посаді лаборанта, старшого лаборанта, асистента. У 1991 році захистивши кандидатську дисертацію з проблем дошкільного виховання, працює заступником декана факультету дошкільного виховання. Захистивши у 2007 році докторську дисертацію з проблем педагогіки вищої школи, з 2008 року стає деканом факультету дошкільного виховання, директором інституту дошкільної та спеціальної освіти.

З вересня 2019 року на посаду завідувача кафедри призначено кандидата психологічних наук, доцента Бабчук Олену Григоріївну, яка є фахівцем з проблеми толерантності та професійного саморозвитку особистості, закінчивши факультет дошкільного виховання Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та здобувши кваліфікацію викладача педагогіки і психології (дошкільної), працює з 2001 року, спочатку на посаді лаборанта, викладача, а після захисту кандидатської дисертації, доцентом кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського.

Нині кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології, підрозділ факультету дошкільної педагогіки та психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, зі спеціалізацією: Логопедія/Психологія. Навчальний процес забезпечують 11 співробітників кафедри, з яких – 2 доктора педагогічних наук, 5 – кандидати педагогічних наук, 2 – кандидати психологічних наук, 1 – викладач, 1 лаборант.


Новини

Відбулася кураторська година за темою: «День пам’яті жертв Голодомору»

Проведено круглий стіл за темою : «ГОЛОДОМОР ЯК ВІДПОВІДЬ НА СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ»

Виховний просвітницький захід: “Пам`ятаємо. Єднаємося. Переможемо” з нагоди вшанування пам`яті жертв Голодомору”

Презентація збірника конференції «Педагогічний альманах»

Навчання продовжується навіть у суботу!

Круглий стіл на тему «День захисника і захисниць України»

Друге навчання для викладачів кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології

Навчання на курсах підвищення кваліфікації за програмою «Нейрореабілітація: формування практичних навичок для корекції та відновлення рухів і мовлення дітей»

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання факультету дошкільної педагогіки та психології

Нагороджено викладачів кафедри

Семінар на тему: «Оцінка функціональних обмежень та психоосвітнє оцінювання»

Підсумкова конференція із педагогічної ( виробничої) практики

Тренінг "Як захистити себе та дитину від стресових реакцій в критичних ситуаціях"
Воркшоп «Віршотерапія»
Кафедрою сімейної та спеціальної педагогіки і психології було проведено зустріч зі стейкхолдером

© 2017 Університет Ушинського