Наукова робота


Міжнародна науково-практична конференція 2022 рік:


Створення науково-дослідної лабораторії "Психолого-педагогічний супровід інноваційного викладання фахових методик студентам факультету дошкільної освіти"

Положення про науково-дослідну лабораторію "Психолого-педагогічний супровід інноваційного викладання фахових методик студентам факультету дошкільної освіти"

План роботи студентського наукового гуртка "Психолого-педагогічний супровід образотворчої діяльності дітей дошкільного віку"

З 2018 року науково-дослідна робота кафедри теорії та методики дошкільної освіти виконується за темою «Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти». Науковий керівник – дійсний член НАПН України, академік, доктор педагогічних наук, професор А. Богуш. Щорічно за результатами наукових досліджень, узагальнення власного досвіду, викладачі кафедри публікують результати наукових досліджень у фахових виданнях України та зарубіжжя, виступають з науковими доповідями на Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях, конгресах.

Професор кафедри А. Богуш здійснює підготовку аспірантів і докторантів за спеціальністю 011 Освітні педагогічні науки.

А. Богуш з 1992 року є головою спеціалізованої вченої ради 01. Освіта / Педагогіка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора педагогічних наук.

© 2024 Університет Ушинського
https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/