Диригентсько-хорова діяльність кафедри вокально-хорової підготовки

Загальні відомості
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Новини

Контакти

Загальні відомості


Кафедра диригентсько-хорової підготовки почала своє існування у 1977 році,  як кафедра методики музичного виховання, співів та хорового диригування. Кафедру очолювали канд. пед. наук, доцент С. Н. Гладка (1978-1988) та канд. пед. наук, доцент З. С. Квасниця ( 1988-1993 р.). З 1993 року кафедру було перейменовано на Кафедру методики музичного виховання та хорового диригування, яку до 1997 року очолював проф. Ж.Х. Косинський. З 1997 року по 2020 кафедру диригентсько-хорової підготовки очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Т. В. Осадча, яка здійснювала розвиток кафедри з урахуванням актуальних проблем удосконалення освітнього процесу, зокрема в контексті реалізації потужного творчого й розвивального потенціалу дисциплін диригентсько-хорової підготовки. З 2021 року на посаді завідувача кафедри перебуває кандидат педагогічних наук, доцент О. Р. Новська. Основні напрями роботи кафедри диригентсько-хорової підготовки включають навчальну, методичну, науково-дослідницьку та організаційно-творчу діяльність науково-педагогічних працівників.

 

Склад науково-педагогічних працівників кафедри диригентсько-хорової підготовки характеризується високим рівнем професійної майстерності. Усі науково-педагогічні працівники здійснюються підвищення кваліфікації в Україні та поза її межами. До складу кафедри входять 9 штатних співробітників, у тому числі: кандидатів наук, доцентів – 4 особи (45 %), старший викладачів – 4 особи (45 %), асистентів – 1 особа (10 %). Також для викладання основних і вибіркових освітніх компонентів запрошуються провідні фахівці з інших закладів, зокрема: доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії А. В. Нежданової Бондар Є. М., артист Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. С. Василька Булка С. С., та ін.Навчальна робота

Робочі програми навчальних дисциплін

Перелік навчальних дисциплін

Кафедра забезпечує підготовку майбутніх фахівців зі спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 (Музичне мистецтво) за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Співробітниками кафедри забезпечується викладання фахових дисциплін, що передбачені навчальними планами: Хоровий клас, Хорове диригування, Курс виконавської майстерності (за фахом Хорове диригування), Ансамблеве музикування, Теорія і методика викладання музично-виконавських дисциплін у закладах вищої освіти (за фахом Хорове диригування), Історія виконавства (за фахом Хорове диригування), Основи режисури і сценарної майстерності, Методика і практика роботи з вокально-хоровими ансамблями, Практикум підготовки вокально-хорових проєктів.

На кафедрі діють хорові колективи, які здійснюють активну творчу діяльність, є багаторазовими лауреатами міжнародних конкурсів і фестивалів:

Мішаний академічний хор ПНПУ імені К. Д. Ушинського.

Художній керівник – ст. викл. Віла-Боцман О. П.

Хормейстер – ассист. Гетманець Н. Г.

Концертмейстер – Рудякова О. Г.

 nr1

Жіночий академічний хор ПНПУ імені К. Д. Ушинського «Akademy».

Художній керівник – ст. викл. Лєснік О. С.

Хормейстер – ст. викл. Радюшина С. А.

Концертмейстер – Левченко Н. Г.

nr1

Мішаний академічний хор студентів-іноземців ПНПУ імені К. Д. Ушинського.

Художній керівник, хормейстер – ст. викл. Клубкова С. О.

Концертмейстер – Запорожець Н. Р.

nr1Методична робота

Методичний контент для забезпечення роботи студентів
Методичний контент викладача Гетманець Н.Ю.

1.Методичний контент з дисципліни «Хоровий клас» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Музичне мистецтво. Ст. викладач Лєснік О. С. Тема: «Вокальні жанри». 2022 р. Оприлюднено за посиланням: https://youtu.be/EuXBldCPJa8 

2. Методичний контент з дисципліни «Хоровий клас» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Музичне мистецтво. Ст. викладач Лєснік О. С. Тема: «Тривалості нот та їх рахунок». 2022 р. Оприлюднено за посиланням: https://youtu.be/VgPA1RJ8RvY 

3.Методичний контент з дисципліни «Хоровий клас» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Музичне мистецтво. Ст. викладач Лєснік О. С. Тема: «Тривалості нот та їх рахунок. Ритмічний малюнок». 2022 р. Оприлюднено за посиланням: https://youtu.be/QWtvFgn0Aas 

4. Методичний контент з дисципліни «Хоровий клас» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Музичне мистецтво. Ст. викладач Лєснік О. С. Тема: «Дихальна система людини та як вона працює при співі». 2022 р. Оприлюднено за посиланням: https://youtu.be/Utqt75T0Euc 

5. Методичний контент з дисципліни «Хоровий клас» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Музичне мистецтво. Ст. викладач Лєснік О. С. Тема: « Резонатори». 2022 р. Оприлюднено за посиланням: https://youtu.be/SyJ7a0fahAI 

Методична робота кафедри передбачає участь науково-педагогічних працівників кафедри у розробці та оновленні робочих програм навчальних дисциплін, які забезпечуються кафедрою, у розробці методичного забезпечення викладання дисциплін (методичні рекомендації, методичний аудіо-візуальний контент для забезпечення самостійної роботи здобувачів дисциплін, конспекти лекцій тощо). Також науково-педагогічні працівники кафедри розробляють індивідуальні та колективні репертуарні стратегії для конкурсних і концертних виступів здобувачів вищої освіти, активно вивчають і впроваджують сучасний світовий досвід роботи вокально-хорових колективів, результатом чого є чисельні перемоги у міжнародних та національних конкурсах і фестивалях хорового мистецтваНаукова робота

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється в контексті наукового напряму «Методологія та методика фахової підготовки учителів музичного мистецтва та хореографії в контексті художньо-естетичних інновацій мистецької освіти» (0114U007160), визначеного рішенням кафедри та затвердженого вченою радою Університету. Це передбачає організацію проведення працівниками кафедри наукових досліджень, пов’язаних з основним напрямом, оприлюднення їхніх результатів у міжнародних та українських фахових виданнях, зокрема у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection. Використання цих результатів здійснюється з метою забезпечення підвищення ефективності освітнього процесу. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у майстер-класах в освітньо-мистецьких центрах інших держав (Молдова, Польща, Китай) у рамках підвищення професійної мобільності фахівців. Зокрема, у 2018 році на базі Університету Ушинського було проведено серію майстер-класів з напряму «Хорове мистецтво» («International Masterclass Chisinau-Odessa»). Майстер-класи проводили: Ж. Х. Косинський – професор, заслужений артист Молдови, та Д. Чаусов – заслужений артист Молдови, викладач Академії музики, театру і образотворчих мистецтв Молдови, керівник молодіжного хору «Кантемус», диригент Молдавського національного симфонічного оркестру Радіо і Телебачення Молдови, член міжнародного журі, Лауреат міжнародних конкурсів.Організаційна робота

Організаційна робота кафедри передбачає два основних напрямки: профорієнтаційна робота (проведення профорієнтаційних зустрічей з потенційними абітурієнтами, зокрема учнями старших класів закладів загальної середньої освіти, студентами закладів професійної освіти, з адміністрацією загальних та мистецьких освітніх закладів м. Одеси під час проходження здобувачами вищої освіти педагогічної та виробничої практик); виховна робота (здійснення кураторства, супроводу, наставництва, проведення виховних бесід з актуальних для здобувачів питань та інших дорадчих та інформаційних заходів); організаційно-творча робота (підготовка здобувачів до участі у чисельних творчих конкурсах і фестивалях, зокрема, таких значних міжнародних заходах як: Internet Music Competition (Сербія, м. Белград), Міжнародний хоровий фестиваль (Словаччина м. Намест), «International Youth Music Festival. I.», «Аruginit frunza din VII» (Молдова, м. Кишинів), Міжнародний конкурс хорового мистецтва імені Г. Музическу (Румунія,  м. Яси) та інші)


Новини

Cтуденти і випускники факультету музичної та хореографічної освіти взяли участь у благодійному концертіКонтакти

Очолює кафедру Новська Олена Рудольфівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Місцезнаходження кафедри диригентсько-хорової підготовки факультету музичної та хореографічної освіти Університету Ушинського: Україна, 65009, м. Одеса,  вул. Фонтанська дорога, 4, корпус , 9.

 

Поштова адреса: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

 

Телефон: +38(063) 0598450;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Прийом відвідувачів завідувачем кафедри: щопонеділка і щосереди з 11.30 до 13.30. 

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського

Please publish modules in offcanvas position.

https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/