Розширене засідання кафедри музичного мистецтва і хореографії за результатами обговорення освітньо-наукових програм та проходження практики аспірантів

123 січня 2023 року відбулося розширене засідання кафедри музичного мистецтва і хореографії. На порядку денному було два важливих питання: результати обговорення освітньо-наукових програм для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та результати проходження практики аспірантів 2 року навчання.

Обговорення з аспірантами кафедри музичного мистецтва і хореографії анотацій вибіркових дисциплін

119.01.2023 року на кафедрі музичного мистецтва і хореографії відбулася зустріч аспірантів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 011 Освітні, педагогічні науки за програмою «Мистецька педагогіка вищої освіти» з завідувачкою кафедри, доктором педагогічних наук, професором Оленою Ребровою. На зустрічі обговорювалися питання вибіркових компонентів ОНП, напрямів та змісту перспективних сертифікаційних програм.

Обговорення проєктів освітньо-наукових програм «Мистецька педагогіка вищої освіти» та «Середня освіта. Музичне мистецтво» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

112 січня на факультеті музичної та хореографічної освіти відбулася онлайн зустріч зі стейкхолдерами та обговорення освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії за двома програмами:
«Мистецька педагогіка вищої освіти» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Гарант програми – Г.Ю. Ніколаї, доктор педагогічних наук, професор;
«Середня освіта. Музичне мистецтво» зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Гарант програми – О.Є. Реброва, доктор педагогічних наук, професор.

Державна атестація на кафедрі музичного мистецтва і хореографії

1Державна атестація хореографів – завжди яскраве, чудове дійство. Ось уже декілька років магістранти створюють творчі проєкти і застосовують активно операторську роботу. Творчі проєкти завжди присвячені глибоким філософським проблемам, які супроводжують наше життя та стають прообразами художніх творів. Створені сюїти, де авторами та постановниками є здобувачі, відбивають різні аспекти психічного, суспільного та особистісного життя людини.

Настановна конференція з практики для аспірантів кафедри музичного мистецтва і хореографії

Image0119.12 2022 на кафедрі музичного мистецтва і хореографії відбулася настановна конференція для аспірантів з питань організації і проведення практики. На кафедрі запроваджено дві освітньо-наукові програми: «Середня освіта. Музичне мистецтво» за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та «Мистецька педагогіка вищої освіти» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Вітаємо з перемогою на IV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Soul of Music»

diplom_chornomВітаємо з перемогою на IV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Soul of Music» (Україна, Одеса) (08-11 грудня 2022р.) Черноморець Марію, здобувачку другого (магістерського) рівня освіти факультету музичної та хореографічної освіти Університету Ушинського, яка отримала звання лауреата I ступеня у номінації «Вокал академічний».

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Image01В Університеті Ушинського 09.12.2022 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертації Юй Хенюаня з теми «Формування вокально-виконавської майстерності китайських студентів в умовах інтернаціоналізації освітнього простору» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Обговорення Освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) рівнем з випускниками факультету музичної та хореографічної освіти

1З метою удосконалення Освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» за спеціальністю 025 Музичне мистецтво за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на факультеті музичної та хореографічної освіти 30 листопада 2022 року відбулася зустріч робочої групи означеної освітньої програми з членами Асоціації випускників факультету різних років. Гарант програми – доктор мистецтвознавства, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії Шип С.В., члени робочої групи: завідувачка кафедри музично-інструментальної підготовки, доцент Демидова М.Г., старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки, канд. пед. наук Гринченко А. М., старший викладач кафедри теорії музики і вокалу канд. пед. наук Толстова Н. М.

Сторінка 1 із 23

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського