Загальні відомості

Кафедра музичного мистецтва і хореографії була створена у 2010 році як випускова кафедра для спеціальностей «Музичне мистецтво», «Хореографія» в  освітній галузі. Об’єднуючими змістовими лініями зазначених спеціальностей є методологія мистецької педагогіки, художня культура та методики мистецької освіти. Протягом останніх років стратегія роботи кафедри була орієнтована на активізацію науково-дослідної роботи в галузі мистецької освіти, актуалізації та реалізації полікультурного потенціалу мистецьких дисциплін, створення реального поліхудожнього середовища навчання, що відповідає актуальним завданням викладання інтегрованих курсів з мистецтва у різних закладах освіти, зокрема в концепції Нової Української школи. Значна увага приділяється художньо-творчій, виконавській діяльності студентів та аспірантів, їхній професійній реалізації в соціокультурному просторі України та за її межами.

Методичні та художньо-освітні традиції кафедри були закладені такими відомими науковцями-методистами у галузі мистецької педагогіки України, як кандидат педагогічних наук, професор Е.П. Печерська, кандидат педагогічних наук, доцент З.С. Батюк.

Кафедра була співучасником фундаментального наукового проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації: 0115U002489), що здійснювався протягом 2015-2017 р.р.

Кафедра стала засновником Всеукраїнської студентської олімпіади з Хореографії; протягом останніх років проводить Міжнародну конференцію молодих вчених і студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства».

При кафедрі ефективно працює лабораторія «Інновації мистецької освіти», у межах якої здійснюється перевірка ефективності авторських методик аспірантів та магістрантів. В основі роботи лабораторії та кафедри в цілому покладено принципи студентоцентрованого навчання, сталого розвитку та педагогіка емпаурменту, що дозволяє студентам та аспірантам здійснювати свої творчі та наукові розвідки, розкрити потенціал власних можливостей та обрати вектор подальшої самореалізації у професії.

Викладачі кафедри здійснюють тісний зв'язок з освітніми закладами міста, зокрема з ліцеями, школами, Одеським коледжем мистецтв імені К.Ф.  Данькевича, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», будинками дитячої творчості та школами мистецтва, Одеським ліцеєм «Ланжеронівський», дитячої школи мистецтв №4 та ін. закладами освіти, культури і мистецтва. З закладами вищої освіти: Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової; Університетом Григорія Сковороди в Переяславі; Українським держаним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова; Кіївським національним університетом культури і мистецтва; Львівським національним університетом імені Івана Франка та іншими закладами вищої освіти України. Серед зарубіжних партнерів університету найефективніша робота здійснюється з Сілезьким університетом в Катовіцах (Польща), з Кишинівським державним педагогічним університетом імені Іана Крянге.

 

Кафедра забезпечує підготовку з обов’язкових та вибіркових фахових компонентів ОПП та ОНП за такими спеціальностями:

ОПП зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти;

ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки PHd зі спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво);

ОНП «Мистецька педагогіка вищої освіти» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

ОПП зі спеціальності 024 Хореографія для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти;

ОПП зі спеціальностей 025 Музичне мистецтво для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Викладачі кафедри входять до групи забезпечення зазначених ОПП та ОНП.

До 2014 року очолював кафедру доктор мистецтвознавства, професор С.В.  Шип. З 2014 року завідує кафедрою доктор педагогічних наук, професор О.Є. Реброва.

Викладачі кафедри беруть участь в організації міжнародних конкурсів та фестивалів дитячої та юнацької творчості як на Україні, так і за її межами (Греція, Польща, Словаччина та ін.), запрошуються до роботи в складі журі конкурсів.

Натепер на кафедрі працюють 4 професори, з яких 2 доктори педагогічних наук, 1 доктор мистецтвознавства, 1 кандидат мистецтвознавства; 6 доцентів, з яких 2 кандидати педагогічних наук, 2 кандидат філософських наук, 1 кандидат мистецтвознавства; 1 – Заслужений працівник культури України; 3 викладачі мають наукові ступень кандидата педагогічних наук, працюють старшими викладачами; два молодих викладача навчаються в аспірантурі Університету Ушинського за ОНП «Середня освіта. Музичне мистецтво та ОНП «Мистецька педагогіка вищої освіти». Сергій Васильович Шип є членом Європейської академії наук.

За сумісництвом працюють Заслужений артист України, головний балетмейстер Одеського академічного театру опери і балету Г.В. Севоян; тренер мжнародного класу зі спортивно-бальної хореографії Ю.Вдовиченко (аспірант ОНП Мистецька педагогіка вищої освіти»).

© 2024 Університет Ушинського
https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/