Загальні відомості

Новини

Кафедра музичного мистецтва і хореографії була створена у 2010 році як випускова кафедра для спеціальностей «Музичне мистецтво», «Хореографія» в освітній галузі. Об’єднуючими змістовими лініями зазначених спеціальностей є методологія мистецької педагогіки, художня культура та методики мистецької освіти. Протягом останніх років стратегія роботи кафедри була орієнтована на активізацію науково-дослідної роботи в галузі мистецької освіти, актуалізації та реалізації полікультурного потенціалу мистецьких дисциплін, створення реального поліхудожнього середовища навчання, що відповідає актуальним завданням викладання інтегрованих курсів з мистецтва у різних закладах освіти, зокрема й концепції Нової Української школи. Значна увага приділяється художньо-творчій, виконавській діяльності студентів та аспірантів, створенню умов для їхньої професійної та фахової реалізації в соціокультурному просторі України та за її межами.

Методичні та художньо-освітні традиції кафедри були закладені такими відомими науковцями-методистами у галузі мистецької педагогіки України, як кандидат педагогічних наук, професор Е.П. Печерська, кандидат педагогічних наук, доцент З.С. Батюк (Квасниця).

На сьогодні за штатним розкладом на кафедрі працюють 4 професори, з яких 2 доктори педагогічних наук, 1 доктор мистецтвознавства, 1 кандидат мистецтвознавства; 3 доценти, з яких 1 кандидат педагогічних наук,1 кандидат філософських наук, 1 кандидат мистецтвознавства; 1 кандидат філософських наук, приват-доцент; 1 кандидат педагогічних наук; 1 заслужений артист Чувашии; 1 старший викладач та 1 викладач.

За суміщенням до роботи на кафедрі залучається майстер спорту, кандидат філософських наук Погорєлова О.О., за сумісництвом працює кандидат педагогічних наук Федорець М.О., Заслужений артист України Севоян Г.В., молоді викладачі-стажисти Вдовиченко Ю.А., Чеботарь Г.О.

На кафедрі працюють концертмейстери: Бєрєндєєва О.Л.. Міхнєва І.А., Школьник С.О., Падалка А.А.

Кафедра була співучасником комплексного фундаментального наукового проєкту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні», підтема «Теоретико-методичні засади формування художньо-педагогічної ментальності майбутніх учителів хореографії як чинника підвищення якості освіти» (номер державної реєстрації: 0115U002489), що здійснювався протягом 2015-2017 р.р. Співучасниками проєкту були Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (головна організація, керівник проєкту, професор Г.Ю.Ніколаї) та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кафедра стала засновником Всеукраїнської студентської олімпіади з Хореографії; протягом останніх років проводить Міжнародну конференцію молодих вчених і студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства».

При кафедрі ефективно працює лабораторія «Інновації мистецької освіти», у межах якої здійснюється перевірка ефективності авторських методик аспірантів та магістрантів. В основі роботи лабораторії та кафедри в цілому покладено принципи студентоцентрованого навчання, сталого розвитку та педагогіка емпаурменту, що дозволяє студентам та аспірантам здійснювати свої творчі та наукові розвідки, розкривати потенціал власних можливостей та обирати вектор подальшої самореалізації у професії.

Кафедра активно здійснює профорієнтаційну роботу. Регулярно проводить конкурс дитячої творчості «Сонячний струм», багатожанрові конкурси-фестивалі, зокрема «Пори року в Одесі». Викладачі кафедри здійснюють тісний зв'язок з освітніми закладами міста, зокрема з ліцеями, школами, Одеським коледжем мистецтв імені К.Ф. Данькевича, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» будинками дитячої творчості та школами мистецтва, дитячої школи мистецтв №4, Комунальним позашкільним навчальним закладом «Одеській міський центр хореографічного мистецтва», «Ланжеронівським» ліцеєм та іншими закладами освіти, культури і мистецтва.

Викладачі кафедри беруть участь в організації міжнародних конкурсів та фестивалів дитячої та юнацької творчості як на Україні, так і за її межами (Греція, Польща, Словаччина та ін.), запрошуються до роботи в складі журі конкурсів.

Тісні міжнародні зв’язки здійснюються з ЗВО Китаю, Польщі та Ізраїлем.

Активно здійснюється науково-дослідницька, творча та просвітницька діяльність. За останні 4 роки викладачами захищено 2 кандидатські дисертації (Л.В. Степанова, Ю.І. Волкова), отримано звання доцента (О.С. Мікулінська), доцент О.В. Вороновська завершує навчання в докторантурі. Викладачі кафедри беруть активну участь на міжнародних конференціях у якості доповідачів та організаторів (професори Г.Ю. Ніколаї, С.В. Шип, О.Є. Реброва, доцент Н.О. Батюк). Активна виконавська діяльність здійснюється професором

Л.О. Касьяненко, доцентом О.С.Мікулінською, старшим викладачем В.М. Трощенком; просвітницька діяльність – професорами О.Є. Ребровою, С.В. Шипом, Л.О. Касьяненко, доцентом О.С. Мікулінською, старшими викладачами Л.В. Степановою, Н.Ю. Лісовською. Активно залучує студентів, аспірантів та професійно їх підготовлює до участі у конкурсах і фестивалях, до самореалізації у соціокультурному просторі професор О.Є. Реброва, доценти Н. О.Батюк та С.Д. Клюєва.

Для підвищення педагогічної майстерності викладачі кафедри користуються умовами, що створені в Університеті Ушинського для проходження стажування та підвищення кваліфікації у ЗВО, з якими підписано договори про співпрацю; тренінгами та лекціями, що проводяться викладачами інших кафедр Університету Ушинського та керівництвом бібліотеки; онлайн-вебінари, зокрема від компанії Elsevier (Elsevier’s Training Webinars).

Викладачі кафедри мають винагороди та відзнаки:

О.Є. Реброва є Відмінником освіти, була двічі нагороджена Грамотами Міністерства освіти і науки України (2000, 2004 р.р.) за підписом Міністра освіти і науки В.Г. Кременя та Подякою Міністра освіти і науки України (2016 р.) за підписом Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич; Подякою Федерації асоціації Центрів і Клубів ЮНЕСКО Молдови (2018, 2020 р.р.), та ін.

С.В. Шип був нагороджений Грамотою Голови Одеської обласної державної адміністрації (2017 р.) за підписом Голови Одеської обласної державної адміністрації М.В. Степанова; Дипломом «Кращий професор» за результатами конкурсу професійної діяльності в Університеті Ушинського (2015 р.) та ін.

Л.О.Касьяненко є Лауреатом міжнародного конкурсу-фестивалю у Варшаві. Під час роботи в Польщі за видатні досягнення Касьяненко Л.О. нагороджена Бронзовим Хрестом Заслуги (Brązowy Krzyż Zasługi) - Президентом Польщі (легітимація № 69-2005-73).

Н.Ю. Лісовська неодноразова нагороджувалася Дипломом «Кращий викладач» за результатами конкурсу професійної діяльності в Університеті Ушинського (2015 р., 2019 р.); Подякою КУ «Одеський обласний центр української культури» (2018 р., 2019 р.); Подякою Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2019 р.) за підписом Голови обкому Профспілки Н.О. Дубовик; Подякою Ректор ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (2019 р.). та ін.

Клюєва С.Д. нагороджувалася Дипломом «Кращий викладач» за результатами конкурсу професійної діяльності в Університеті Ушинського (2014 р., 2016 р.);

Мікулінська О.С. була неодноразова нагороджена Грамотами та Дипломами за організацію та активну участь в різних художньо-творчих проєктах, конкурсах та фестивалях, зокрема: Дипломом фестивалю народної творчості «Національний Сорочинський ярморок» (2016 р.), Подякою за організацію Всеукраїнського хореографічного фестивалю «Квітнева фієрія» (2018 р., 2019 р.), Подякою за проведення та роботу у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з Хореографії (2017р., 2018 р., 2019 р.), Подякою за участь у творчому проєкті «Тріумі-fest» (2019 р.), та ін.

Професор Касьяненко Л.О. Концертмейстер Падалка Аліна є лауреатом численних міжнародних конкурсів і фестивалів. Вона також здійснює концертну та творчо-просвітницьку діяльність, виступає з всесвітньо відомою саксофоністкою сучасності, лауреатом міжнародних конкурсів Анною Степановою.


 BeiGrand

 

ДЕК Екзамен Кафедра музичного мистецтва і хореографії

 


Новини

Нова форма презентації вибіркової дисципліни «Фізіологія хореографії»

© 2017 Університет Ушинського
https://e-learninggender.kemenpppa.go.id/slot-gacor-online/ https://pabukon.purwakartakab.go.id/slot-demo/ http://inlislite.pustaka.sumbarprov.go.id/slot-demo/ https://jdih.makassarkota.go.id/slot-gacor/ http://e-perpustakaan.kemendesa.go.id/live-sgp/ https://simkerma.polinema.ac.id/demo-slot/ https://pabukon.purwakartakab.go.id/slot-gacor/ http://inlislite.palembang.go.id/live-sgp/ https://jdih.dprd.bulelengkab.go.id/slot-gacor-online/ https://pustaka.pekanbaru.go.id/slot-gacor/ https://library.poltekpel-sby.ac.id/slot-demo/ https://inlislite.bengkaliskab.go.id/slot-gacor/ http://inlis.lamongankab.go.id/slot-demo/ http://inlislite.palembang.go.id/demo-pg-soft/ http://sipmk.kemenkopmk.go.id/slot-gacor/ https://jdih.boltimkab.go.id/toto-macau/ https://jdih-dprd.murungrayakab.go.id/slot-demo-pragmatic/ https://jdih.dprd.bulelengkab.go.id/slot-online-gacor/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-gacor/ http://inlislite.palembang.go.id/rtp-live-slot/ https://jdih.boltimkab.go.id/slot-demo/ https://silakanmas.disdukcapil.magelangkota.go.id/ikm_download/slot-luar-negeri/ https://silakanmas.disdukcapil.magelangkota.go.id/ikm_download/slot-demo/ https://jim.unrika.ac.id/slot-demo/ https://www.irslawproblems.com/slot-demo/ https://chavancentre.org/slot-demo/