Кафедра музично-інструментальної підготовки

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Новини

Робочі програми навчальних дисциплін

Перелік навчальних дисциплін


Загальні відомості

Кафедра музично-інструментальної підготовки бере свої витоки з 1966  року. Кафедра була започаткована одночасно з організацією музично-педагогічного факультету.  У перші десятиліття роботи кафедри аж до 90-х років її очолювали: доц. Н. І. Карауловський (1966-1968 рр.),  доц. Р. А. Верхолаз (1968-1974 рр.), доц. В. Н. Луговенко (1974-1977 рр.), Т. В . Дябло (1979-1981 рр.),  доц. А. К. Бриль (1981-1987 рр.), доц. С. В. Шип (1987- 1993 рр.).

Реалізація концепції подальшого розвитку кафедри, що охоплювала актуальні на той час проб­леми вдосконалення освітнього процесу й науково-дослідницької діяльності, розширення міжнародної співпраці та формування наукового світогляду сту­дентів, їх культурного й естетичного виховання відбувалися під керівництвом канд. пед. наук, доцента Н. К. Білової. З 2017 року на посаді завідувача кафедри перебуває кандидат педагогічних наук, доцент М. Г. Демидова.

Основні напрями роботи кафедри включають навчальну, методичну, науково-дослідницьку та організаційно-творчу діяльність науково-педагогічних працівників

Науково-педагогічний склад

Науково-педагогічний склад кафедри відзначається високим рівнем професійної підготовки, проходить стажування в закладах вищої освіти України та поза її межами. До складу працівників кафедри музично-інструментальної підготовки входять 10 штатних співробітників, у тому числі: доктор педагогічних наук, професор – 1 особа (10 %), кандидатів наук, доцентів – 4 особи (40 %), кандидатів наук, старших викладачів – 1 особа (10%), старших викладачів – 3 особи (30%), викладачів – 2 особи (20%).

demid

ДЕМИДОВА МАРИНА ГРИГОРІВНА

DEMYDOVA MARYNA

 pdf

 

ORCID ID: 0000-0003-4686-7008

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RidMfbwAAAAJ&hl=ru

Посада: завідувачка кафедри музично-інструментальної підготовки, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки

bilov

БІЛОВА НАТАЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА

BILOVA NATALIІA

 pdf

 

ORCID ID: 0000-0001-7147-2433

Google Scholar profile:

https://scholar.google.ru/citations?user=rlJSMQQAAAAJ&hl=ru

Посада: декан факультету музичної та хореографічної освіти, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки

lynen

ЛИНЕНКО АЛЛА ФРАНЦІВНА

LYNENKO ALLA

 pdf

 

ORCID: 0000-0002-2427-0756

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8X9IjO8AAAAJ&hl=uk

Посада: професор кафедри музично-інструментальної підготовки

goroj

ГОРОЖАНКІНА ОКСАНА ЮРІЇВНА

GOROZHANKINA OKSANA

 pdf

 

ORCID ID: 0000-0003-1777-2173

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GXTZc5wAAAAJ

Посада: доцент кафедри музично-інструментальної підготовки

levyc

ЛЕВИЦЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

LEVYTSKA IRINA

 pdf

 

ORCID ID: 0000-0002-3566-2632

Research ID: D-3862-2018

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KBn-VmQAAAAJ

Посада: доцент кафедри музично-інструментальної підготовки

girch

ГРІНЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА

GRINCHENKO ALLA

 pdf

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1902-1453

Посада: старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки

mamyk

МАМИКІНА АНЖЕЛІНА ІВАНІВНА

MAMYKINA ANZHELINA

 pdf

 

ORCID ID: 0000-0001-5410-8461

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lO8FQOEAAAAJ

Посада: старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки

kabur

КАБУР ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

KABUR LIUDMYLA

 pdf

 

ORCID ID: 0000-0001-9265-9520

Посада: викладач кафедри музично-інструментальної підготовки

ralo

РАЛО ГАННА ОЛЕКСІЇВНА

RALO GANNA

 pdf

ORCID ID: 0000-0003-0887-1559

Посада: викладач кафедри музично-інструментальної підготовки

Науково-педагогічний склад кафедри відзначається високим рівнем професійної підготовки, проходить стажування в закладах вищої освіти України та поза її межами. До складу працівників кафедри музично-інструментальної підготовки входять 10 штатних співробітників, у тому числі: доктор педагогічних наук, професор – 1 особа (10 %), кандидатів наук, доцентів – 4 особи (40 %), кандидатів наук, старших викладачів – 1 особа (10%), старших викладачів – 3 особи (30%), викладачів – 2 особи (20%). Наразі кафедра забезпечує підготовку фахівців зі спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 (Музичне мистецтво) за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Штатними науково-педагогічними працівниками та такими, які працюють за сумісництвом, серед яких професор кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової – Дашковський В. Я. та лауреат міжнародних конкурсів, виконавців на ударних інструментах в Італії, Сербії, Молдові - Г. О. Рало) забезпечується викладання фахових дисциплін: Основний музичний інструмент, Спеціальний музичний інструмент, Вступ до спеціальності та основи художньо-педагогічного проєктування, Акомпанемент та ансамблева гра, Концертмейстерська практика з основами інструментального перекладу музичних творів, Методика і практикум роботи з інструментальним ансамблем, Основи сучасних педагогічних концепцій, Курс виконавської майстерності (за обраним фахом), Теорія і методика викладання музично-виконавських дисциплін у закладах вищої освіти, Ансамблеве музикування (за обраним фахом), Практикум виконавсько-педагогічної інтерпретації інструментальних творів, Історія виконавства (за обраним фахом). Науково-педагогічним складом кафедри забезпечується викладання дисциплін кафедри музичного мистецтва та хореографії («Музично-виконавська підготовка») за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 014 Середня освіта (Хореографія) та 024 Хореографія.


Навчальна робота

Наразі кафедра забезпечує підготовку фахівців зі спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 (Музичне мистецтво) за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Штатними науково-педагогічними працівниками та такими, які працюють за сумісництвом, серед яких професор кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової – Дашковський В. Я. та лауреат міжнародних конкурсів, виконавців на ударних інструментах в Італії, Сербії, Молдові - Г. О. Рало) забезпечується викладання фахових дисциплін: Основний музичний інструмент, Спеціальний музичний інструмент, Вступ до спеціальності та основи художньо-педагогічного проєктування, Акомпанемент та ансамблева гра, Концертмейстерська практика з основами інструментального перекладу музичних творів, Методика і практикум роботи з інструментальним ансамблем, Основи сучасних педагогічних концепцій, Курс виконавської майстерності (за обраним фахом), Теорія і методика викладання музично-виконавських дисциплін у закладах вищої освіти, Ансамблеве музикування (за обраним фахом), Практикум виконавсько-педагогічної інтерпретації інструментальних творів, Історія виконавства (за обраним фахом). Науково-педагогічним складом кафедри забезпечується  викладання  дисциплін кафедри  музичного мистецтва та хореографії («Музично-виконавська підготовка») за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 014 Середня освіта (Хореографія) та 024 Хореографія.


Методична робота

Методична робота кафедри передбачає участь фахівців у формуванні та розробці освітніх програм, підготовці навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін та їх розміщенні у віртуальному навчально-освітньому середовищі; виданні навчальних посібників, методичних рекомендацій, методичних указівок; опрацюванні музичного репертуару для конкурсних виступів здобувачів; розробці засобів діагностики художньо-творчих результатів освітнього процесу, впровадженні в освітній процес сучасних та інноваційних засобів і технологій навчання, вивченні перспективного досвіду з питань інформатизації освіти.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють науково-педагогічну й  фахову майстерність, є постійними активними учасниками професійних стажувань, наукових семінарів, вебінарів, форумів, конференцій за відповідними програмами в Україні та за її межами.

Зустріч зі стейкхолдерами – викладачами Білгород-Дністровського педагогічного коледжу.


Сертифікати викладачів


Loading...

Методична робота. Майстер класи Кіквеналідзе

Музичний код творчості Григорія Сковороди

Проведення спільних освітніх та наукових заходів

Loading...

Аранжування музичного твору для квартету - «Попурі пісень про Одесу»  в  рамках вивчення курсу «Теорія і методика викладання музичного мистецтва в позашкільних освітніх закладах» для здобувачів вищої освіти другого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

pdf

Автор - ст. викл. Десятнікова Н.Л. 


Наукова і міжнародна робота

Науково-дослідна діяльність підрозділу реалізується в межах наукового напряму «Методологія та методика фахової підготовки учителів музичного мистецтва та хореографії в контексті художньо-естетичних інновацій мистецької освіти» (0114U007160), визначеного рішенням кафедри та затвердженого вченою радою Університету та передбачає: організацію наукової діяльності працівників кафедри, проведення ними наукових досліджень, публікування  результатів та використання їх з метою забезпечення творчо-виконавської діяльності учасників освітнього процесу, проведення лекцій та майстер-класів в освітньо-мистецьких центрах інших держав (зокрема, Польщі, Китаю); розширення міжнародного партнерства із зарубіжними закладами вищої освіти (Китай, Ізраїль); створення сприятливих умов для неперервного професійного самовдосконалення викладачів на курсах підвищення кваліфікації, відображення наукових здобутків у міжнародних науково-метричних базах,  рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection, Scopus.


Організаційна робота

Відвідування концерту здобувачами вищої освіти за спеціальностю 025 Музичне мистецтво

Заходи листопада 2022

Обговорення ОПП «Музичне мистецтво» з випускниками факультету музичної та хореографічної освіти

Участь науково -педагогічних перацівників кафедри у роботі журі Всеукраїнських та Міжнародних виконавських конкурсів у 2020-2021 році:


Переможцi мистецьких конкурсів у 2019 р.

Переможцi мистецьких конкурсів в 2020 р.

Переможцi мистецьких конкурсів у 2021 р.

Переможцi мистецьких конкурсів у 2022 р.


Організаційно-творча робота на кафедрі здійснюється за такими напрямками: виховна робота зі студентським колективом, профорієнтаційна робота, проведення позанавчальних заходів (щорічна організація фестивалю мистецтв «Сонячний струм»), підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів до участі у Міжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсах та олімпіадах; проведення лекційних та практичних занять працівниками кафедри в рамках  курсів підвищення кваліфікації для викладачів музично-освітніх закладів; міжнародне співробітництво з провідними університетами Китаю, Ізраїлю; організація та проведення міжнародних конкурсів («Золотий саксофон», «INTERSTELLAR», «Браво, Сакс») та  онлайн-проєкту («Саксофоністи проти коронавірусу»). Успішність реалізації концертно-конкурсної діяльності здобувачів підтверджується званнями та нагородами здобувачів: Гран-прі та призових місць на всеукраїнських та міжнародних конкурсах: з 2019 року по 2021 рр.. отримано 9 Гран-прі, 16 здобувачів отримали звання лауреатів 1 ступеня  та 23 - лауреатів 2 та 3 ступеня).

Виховна робота передбачає співпрацю (кураторство, наставництво) працівників кафедри зі здобувачами вищої освіти, відвідування гуртожитків, організацію різноманітних дорадчих та інформаційних заходів, проведення бесід за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин.

Профорієнтаційна робота передбачає проведення бесід зі старшокласниками та абітурієнтами, а також із адміністрацією музичних освітніх закладів м. Одеси під час проходження здобувачами вищої освіти педагогічної та виробничої практик.

Урочисте вручення дипломів магістрам факультету музичної та хореографічної освіти.

Студенти факультету є переможцями численних Всеукраїнських та Міжнародних мистецьких фестивалів і конкурсів:

Дипломи студентів

Концертна діяльність


Новини

Гран-Прі в Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Christmas Star 2024».

Перемога студентки факультету музичної та хореоргафічної освіти у Міжнародному конкурсі мистецтв «Чубинський Фест».

Перемога студентки факультету музичної та хореографічної освіти у Міжнародному конкурсі мистецтв «Zimni pohadka 2023» (Чехія).

Різдвяний виступ студентів факультету музичної та хореографічної освіти

Перемога студентки факультету музичної та хореографічної освіти на Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Героям Слава!»

Перемога студентки факультету музичної та хореографічної освіти у фестивалі-конкурсі мистецтв «VIP покоління».

Китайські студенти отримали яскраву перемогу в ІІ патріотичному фестивалі-конкурсі «Народ-герой героїв появляє».

«ГРАН–ПРІ» в Іспанії на Міжнародному мистецькому конкурсі «BARCELONA CUP»

Гостьова лекція професора Вячеслава Дашковського для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностю 025 Музичне мистецтво

Організація екскурсії для студентів факультету музичної та хореографічної освіти

Зустріч гаранта ОПП 025 Музичне мистецтво зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти

Гостьова лекція для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностю 025 Музичне мистецтво

Чергова перемога студентів факультету музичної та хореографічної освіти на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Квітуча Україна»

Вітаємо з перемогою у Міжнародному фестивалі -конкурсі мистецтв у Братиславі!

Відбулася спільна настановча конференція із організації педагогічної виробничої практики в закладах передвищої фахової освіти викладачів відділення "Музичне мистецтво"

Рало Ганна Олександрівна, в рамках Міжнародних перкусійних майстер-класів у Польщі (м. Варшава) успішно провела ряд відкритих занять


Контакти

Телефон: 067 922 72 04

Адреса: Україна, 65009, м. Одеса,  вул. Фонтанська дорога, 4, корпуси №№ 8, 9.

Поштова адреса: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому зав. кафедри: понеділок з 12.00-14.00; середа з 12.00-14.00.

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського

Please publish modules in offcanvas position.

https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/