Про проєкт

Опис проєкту Еразмус+:

 Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання
MoPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP


Тривалість проєкту: 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020 (36 місяців)

Отримувач гранту: ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Україна


Партнерство:

Університет Деусто, Іспанія
Краківська гірничо-металургійна академія, Польща
Кіпрський університет, Кіпр
Київський університет ім. Бориса Грінченка, Україна
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Україна
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Україна
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Україна
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна
  ТзОВ “Quality Ukraine”, Україна

 

Мета проєкту:

Модернізація навчальних планів педагогічних ЗВО України шляхом упровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Цілі проєкту:

 • Розробка сучасних навчальних матеріалів з методики викладання STEAM предметів
 • Створення та акредитація 18 нових курсів для програм на ОКР «Бакалавр» (ОКР «Магістр») в усіх українських ВНЗ – учасників проекту
 • Забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських ВНЗ – учасників проекту
 • Налагодження ефективної співпраці між європейськими та українськими ВНЗ, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу
 • Створення “Інноваційного класу” у кожному українському ВНЗ – учаснику проекта, який розглядатиметься як навчальний простір 21Століття, побудований на основі кращих європейських практик.

 


Завдання проєкту:

Детальне вивчення існуючих в Університеті Ушинського педагогічних навчальних програм, потреб та вимог місцевих початкових та середніх шкіл; участь у навчальних візитах до університетів-партнерів.

Загальне керівництво робочим пракетом WP2, розробити шаблони дизайну для концепції ICR та дорожньої карти її реалізації; розробити концепцію та дорожню карту ICR; створити ICR в Університеті Ушинського; підтримка P10 у валідації концепції.

Підготовка 75 викладачів викладацького складу в 3 тренінгах ЄС та 2 внутрішніх тренінгах; 50 місцевих вчителів початкової / середньої школи в 2 додаткових тренінгах.

Розробка 3 нових курсів (lang: 1 EN та 2UA) для модернізації педагогічних навчальних програм Університету Ушинського; їх викладення у пілотному режимі; розробка та впровадження інтенсивного курсу професійної англійської мови для педагогічних викладачів

Внутрішнє оцінювання концепції ICR та дорожня карта впровадження в Університеті Ушинського у пілотному режимі.

Розповсюдження результатів проєкту на національному / міжнародному рівнях; розроблення плану сталого розвитку університету щодо результатів проєкту; акредитування 3 розроблених дисциплін в Університеті Ушинського; підписання договорів про співпрацю.

Управління та фінансовий контроль виконання проєкту МоПЕД в Університеті Ушинського; участь у засіданнях проєкту; надання матеріалів та даних для проміжних та підсумкових звітів.


Oчікувані результати:

 Узагальнення інформації про існуючі педагогічні програми та навчальні програми в університетах консорціуму ЄС, зокрема, на інноваційних методах навчання та технологічних інструмента, приділяючи. особливу увагу знанням та навичкам, необхідним для випускника магістра педагогіки.

Інклюзивний цифровой профіль компетентності вчителя початкової / середньої школи, що буде відповідати вимогам сучасної тенденції педагогічної освіти

На основі результатів першого пакету будуть створені 6 концепцій інноваційних аудиторій (по одному на кожен університет UA) з детальним педагогічним / методичним та технічним дизайном. Список обладнання буде узгоджений остаточно кожним українським університетом-партнером.

Розроблений детальний план впровадження МСК у кожному університеті. План буде включати кількість та якісні показники досягнень. Аналіз реалізації на основі ризиків. Буде окреслено короткотерміновий та довгостроковий вплив.

 Установлення та проведення прозорої тендерної процедури завдяки законодавству України, яке проводитиме Університет UA, обраний за взаємним рішенням консорціуму, що проводить координаційну нараду.

 Професійний курс англійської мови (онлайн та офлайн). Зміст курсу буде створено:

у межах WP4: P1 створює зміст курсу (теми, вправи, завдання, самооцінювання, експертні оцінки та тести); P2 допомагає в онлайн-технічній частині. Курс буде вестися, підтримується в рамках WP3. Основними критеріями відбору є мотивація та основні знання англійської мови. У кожному університеті UA буде залучено щонайменше 15 учасників. За результатами заключного усного тесту f2f кращі учасники будуть рекомендовані до тренінгу в ЄС.

 Партнери ЄС будуть проводити навчання викладацького складу ЗВО UA в кожній із цих груп. До 10 лекторів з навчальних закладів-господарів можуть бути запрошені також. Приблизно 150 учасників пройдуть навчання. Критерії відбору, список учасників та доповіді тренінгів будуть розподілені та доступні на платформі управління проектами.

 Оцінювання підготовлених фахівців проводитиме P10. Оцінка анкети та відгуки будуть зібрані та проаналізовані. Усі результати будуть узагальнені та систематизовані у 6 звітах про оцінку (P1, P5-P9), що показують ефективність та якість проведених заходів, демонструючи знання та вміння.

 Розробка та впровадження нових курсів у рамках MoPED. Це дозволяє вибирати теми, які вимагає ВНЗ України, встановлюючи графік та порядок денний, окреслюючи процедуру впровадження, розробку стратегії управління та комунікації під час пілотного проекту та впорядкування методів оцінювання. Звіт буде розміщений на веб-сайті проекту.

 18 курсів сприятимуть модернізації існуючих навчальних програм педагогічного напряму (спеціалізаці]) в університетах UA. Через пілотного підходу до глибшого навчання визначено як буде реалізовано оволодіння змістом, який залучає учнів до критичного мислення, вирішення проблем, співпраці та самостійного навчання. Буде включена методологія інноваційної аудиторії, приділяючи увагу навчальним цілям конкретної навчальної програми. Програма буде опублікована на веб-сайті проекту в UA та EN. Спільне навчання. У рамках пілотного проекту консорціум планує навчати 500+ студентів університету.

 План контролю якості та моніторингу визначає кількісні та якісні вимірювання вмісту та управління проектами для оцінки ризиків, з якими може зіткнутися реалізація проекту. Буде описано методологія та інструменти оцінки. Буде встановлена роль кожного партнера консорціуму в оцінці.

 Процес та результати валідації наприкінці проекту та звіти про стан після 12 та 24 місяців. Лідер РП5 у співпраці з партнерами консорціуму збиратиме та аналізуватиме дані щодо анкети оцінювання всіх заходів проекту, наприклад, зустрічі партнерів, тренінги та пілотні проекти. Внутрішній звіт про хід валідації буде представлений (P10) під час засідань консорціуму (12, 24 та 34 місяців місяця).

 Реклама / поширення загальної інформації про проєкт, його прогрес, розвиток, досягнення, результати та результати, а також забезпечення візуальної ідентичності проєкту. Це включає:

- брендінг MoPED шляхом розробки логотипу проекту;

- розробка та супровід веб-сайту проекту (створений до 31.12.2017);

- розробка (31.12.2017) та виконання плану стратегії розповсюдження та експлуатації;

- розповсюдження рекламних матеріалів: 500 буклетів EN, 700 рекламних блокнотів, блокнотів, папок та накопичувачів (3ENG та 6UA);

- розміщення на власних веб-сайтах (P1-P9), інформаційних бюлетенів та бюлетенів, що проводяться поточними заходами, заходами, досягнутими результатами та результатами;

- сценарій реклами діяльності та результатів MoPED в місцевих / національних аудіовізуальних засобах масової інформації, як радіо, газети, трансляція телебачення тощо;

Усі матеріали будуть доступні на веб-сайті проєкту.

 Стратегія та план сталого розвитку будуть зосереджені на використанні результатів та результатів проекту після закінчення періоду фінансування. Шляхи та можливості будуть розглянуті та описані, як: основні методи та засоби навчання серед середніх шкіл на місцевому, регіональному та національному рівнях; підвищити мотивацію учнів школи до навчання в галузі STEAM; мати вплив на підвищення професійного рівня вчителів початкової / середньої школи за рахунок ефективної співпраці з педагогічними асоціаціями та організаціями; підвищення рівня компетентності випускників педагогічних курсів UA. Він також буде включати вплив результатів проєкту на модифікацію української вищої та середньої освіти в рамках діючої стратегії реформ.

 Створення платформи управління проєктами; створення методології роботи та стратегії управління; встановлення політики поширення та загальної стійкості; встановлення процедур контролю та контролю якості; встановлення фінансового плану; кожні 4 місяці представляючи для кожного партнера перелік заходів, розроблений P1; організація онлайн-зустрічей f2f та відеоконференцій: старт (P2, грудень 2017), 1-й (P8, листопад 2018), 2-й (P7, листопад 2019), 3-й (P1, вересень, 2020); написання протоколів зустрічей та публікація їх на платформі управління проєктами; збір та аналіз звітів про діяльність; організація фінансового аудиту; виконання технічного прогресу та підсумкових звітів.

 

Виконання проєкту передбачає активність його виконавців за наступними робочими пакетами:

WP1 Вивчення існуючих навчальних програм, потреб та вимог шкільного сектора PNU; участь у навчальних візитах.

WP2 Розробка ICR концепції та дорожної карти; встановити ICR в кожному українському університеті – виконавцю проєкта

WP3 Проведення тренінгів для 75 викладачів викладацького складу університету в 3 ЄС та 2 внутрішніх тренінгах; 50 місцевих вчителів початкової / середньої школи в 2 додаткових тренінгах

WP4 Розробка 3 нових курсів (lang: 1 EN та 2UA) для модернізації педагогічних навчальних програм; проводити пілот; розробити та впровадити інтенсивний курс професійної англійської мови для педагогічних викладачів

WP5 Внутрішня та зовнішня оцінка результатів проєкту.

WP6 Розробку та план стратегії експлуатації; проектного сценарію для інформаційних днів, круглих столів, семінарів; підтримку веб-сайту проекту; розробку плану стійкості проекту; акредитацію 3 розроблених дисциплін у кожному університеті за результатами проєкту, підписання угод про співпрацю.

WP7 Фінансовий контроль.

 Університет Ушинського відповідає за створення концепції ICR, розробку відповідної дорожньої мапи та спостереження за його пілотним використанням українськими університетами, які є учасниками проєкту.

 Університет Ушинського здійснює оновлення і удосконалення розроблених курсів відповідно до нових освітньо-професійних програм і з урахуванням зауважень експертів.  Зокрема:

 1. «Робототехніка в освіті» (4 кредити) для ОПП Середня освіта (Інформатика) за першим (бакалаврським) рівнем.
 2. «Конструктивні аспекти евклідової геометрії» (4 кредити) для ОППСередня освіта (Математика) за другим (магістерським) рівнем.
 3. «Інноваційні технології у навчанні фізики» (6 кредитів) для ОППСередня освіта (Фізика) за другим (магістерським) рівнем.

       Університет Ушинського отримав обладнання, придбане за кошти МТД ЄС, перелік якого та посилання на відео-ролик щодо його встановлення наведені нижче.

№ п.п

Назва обладнання

 

Кількість

1

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330 Екран 15.6" (1366x768) WXGA HD/lntel Core i3-6006U (2.0 ГГц)/RAM 4 ГБ/SSD 128 гб/Intel HD Graphics 520/LAN/Wi-Fi/Bluetooth/веб камера

10

2

Планшет TAB Е10 TB-X104F (ZA470000UA)

28

3

Фотоапарат цифровий Canon EOS 2000D 18-55 IS kit + штатив+карта пам'яті

3

4

Tелевізор LCD TV 65" Vinga 65UHD20

1

5

Телевізор LCD TV 55" Vinga 55UHD20

1

6

Інтерактивна дошка Smart SMART Board SBM680V+ проектор InFocus V30 +настінне кріплення

2

7

Принтер 3D XYZprinting da Vinci 1.0 PRO 3-в-1 WiFi з модулем лазерної гравіровки

2

8

БФП Xerox DC SC2020 20ppm(mono&color)/DADF/Duplex/1Tray/Net/USB

2

9

Проектор мультимедійний Epson ЕН-TW5400

2

10

Екран T120UWH ELITE SCREENS

2

11

Сервер Dell R730 (2x Intel Xeon E5-2620v4 2.1GHz 20M Cache 8C 85W, 2x 16GB RDIMM, 2666MT/s, 2Rx4, 4x DELL 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, DELL CPU Heatsink for PowerEdge R730 without GPU, 8LFF, DVD, iDRAC8 Ent, 2x750W, 3Y Rck)8LFF, DVD, iDRAC8 Ent, 2x750W, 3Y Rck)

1

12

Гравіровально-фрезерний верстат STO CNC 3030

1

13

"Robotics Kit Nanits 2

 Робо набір Nanits 2"

20

14

Cвердлильний верстат Drilling machine Optimum OPTIdrill b 13

1

15

Міні-комп'ютер: Raspberry Pi 3Model B

5

16

Паяльна станція BAKU BK-702B

2

17

Навушники Vinga HSC025 Black

20

18

Маніпулятор "Третя рука ” ZD-10Y. 3 підсвіткою, зажимами, лінзою. Magnifier

3

19

Тестер transistor LCR-TC1

2

20

Міні-комп'ютер: LattePanda (2G/32GB/With Win10)

2

21

Мультіметр Digital multimetr UNI-T UT55

3


Посилання на відео-ролик щодо встановлення обладнання:

https://tinyurl.com/y9kk2zn4

 


Наукові результати Університету Ушинського за проєктом «МоПЕД»:

Статті

 1. Gokhman O., Kushnirenko N. Use of Specialized Internet Blogs as a Way of Increasing Interest in Physics among Students of Modern School, Вісник Черкаського Національного Університету. Серія Педагогічні Науки. 2018. №7. С. 125-130.
 2. Gokhman O. , Zavoloka M., Vyrovoj V., Sukhanov V. Knowledge as a Complicated System, Book Series: Education in Competitive and Globalizing World, A Virtual High Education Campus in a Global World: The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress, Ed. N. Davidovich, Y. Ribakov, A. Slobodianuk, N. Snehi and S. Angom, Ariel University, Israel, P. 56-60.
 3. Gokhman, Vilinskaya L., Pisarenko A., Burlak G. Innovation Technologies in the Instruction of Physics and Electrical Engineering, Book Series: Education in Competitive and Globalizing World, A Virtual High Education Campus in a Global World: The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress, Ed. N. Davidovich, Y. Ribakov, A. Slobodianuk, N. Snehi and S. Angom, Ariel University, Israel, P. 92-94.
 4. ОрдановськаО. І. Інформаційні технології в освіті: проблеми, сучасний стан, практичний досвід / О. І. Ордановська, К. В. Ромащенко // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 293-298.
 5. Синюкова О. М., Чепок О. Л. Особливості застосування інноваційних методів навчання під час фахової підготовки майбутніх вчителів математики // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, спеціальний випуск «Нові педагогічні підходи у Steam-освіті». Київський університет імені Бориса Грінченка – 2019 – С.314-323.
 6. Синюкова О. М., Чепок О. Л. Про сутність і різні форми впровадження практико-орієнтованого навчання під час підготовки майбутніх учителів математики закладів загальної середньої освіти // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, спеціальний випуск «Нові педагогічні підходи у Steam-освіті». Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. №7, С.78–86.
 7. Chepok L., Sinyukova O. M. Innovative teaching instruments for improvement mathematical training of future physics teachers// Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue № 9, Ariel University, Israel – 2018, – Р. 43-48
 8. Chepok L., Sinyukova H. N. On the concept of practical-orientated teaching-learning process for future teachers of Mathematics at institutions of higher education // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue № 10, Ariel University, Israel – 2019, Р. 23-29.
 9. Тарасенко О.А., Тарасенко А. А., Кубриш Н. Р. ХРАМ НАУКИ : мозаїки М. А. Стороженка в інтер’єрах інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України у Феофанії. Art&dDsign. 2020, № 1. Київ. С. 166-174. Фах. Б.
 10. Olefir, KovalT., Gokhman O., Organization and Estimation of student’s self-guide work in studies of mathematical analysis, Book Series: Education in Competitive and Globalizing World, A Virtual High Education Campus in a Global World: The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress, Ed. N. Davidovich, Y. Ribakov, A. Slobodianuk, N. Snehi and S. Angom, Ariel University, Israel, P. 61-65.
 11. Мазурок Т. Л., Корабльов В. А., Черних В. В. Освітня робототехніка. Аспекти підготовки майбутніх учителів інформатики. Open educational e-environment of modern University. Special edition. P.175-182.
 12. Черних В. В., Черних Д. А. Використання платформи GO-Lab як інструмену реалізації формату IBL в рамках концепції Нової Української Школи. Наукові записки Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Вінниченка. №177 Частина ІІ. c. 147–149.
 13. Mazurok T., Chernykh V. Knowledge-based approach to adaptive selection of equipment for teaching robotics. Science and technology education: current challenges and possible solutions: Proceedings of the III International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2019) (Siauliai, 17-20 June 2019). Siauliai, 2019. P.134–138.
 14. Боднарь Л. В., БоднарьТ. Н., ДончевИ. И. Работа с большими базами данных в гуманитарной сфере // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. – Том XVI. – С. 30-35.
 15. БоднарЛ. В. Інформаційні підходи як метод дослідження. Вісник Черкаського університету. №16. Черкаси: ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2017. С. 33-39.

Тези

 1. Gokhman O., Chernyx V., Dziabenko O. Development of the Innovation Classroom Concept. Proceedings from International Conference «The Challenges of Academia in the Modern Digital World». Odesa: Ushynsky University. P. 6.
 2. Порущенко Ю., Совкова Т. Можливості STEM-підходу при застосування інноваційних технологій у навчанні фізики. Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін : IІI Міжнародна науково-практична конференція, м. Кропивницький, 14-15 травня 2020 р.
 3. SovkovaT., Tarasov To the Learning of University Physics Course in the Innovation Classroom (ICR). Proceedings from International Conference «The Challenges of Academia in the Modern Digital World».  Odesa: Ushynsky University. 2018. P. 7.
 4. SinyukovaN., Chepok O. L. Innovative teaching instruments for improvement mathematical training of future physics teachers // Proceedings of International Conference «The challenges of academia in the modern digital world». South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky. Odessa, Ukraine. October 3–5, 2018. р. 3
 5. SinyukovaHN., Kravchenko A. O. Some aspects of modern approaches to formation concept of a real number as a basic element of student’s subject competence in mathematics //Proceedings of International Conference «The challenges of academia in the modern digital world». South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky. Odessa, Ukraine – October 3–5, 2018. 17–18.
 6. Синюкова  О. М. Про сучасні програми і підручники з геометрії для закладів загальної середньої освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: збірник наукових праць, Переяслав-Хмельницький, 2019, – №45, С. 233–235.
 7. Синюкова О.М., Дімітрова М. І. Імплементація методу інтервалів розв’язання раціональних нерівностей з точки зору вирішення проблеми наступності між базовою середньою і профільною середньою математичною освітою / Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20-21 вересня 2019 року//Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К Д. Ушинського» [та ін.].Х.: Вид-во «Ранок», 2019, С. 115-117.
 8. Боднар Л. В., БоднарТ. М.Дослідження оптимального методу розробки web-сайту для учбового закладу. Інфокомунікації – сучасність та майбутнє : матеріали VII міжнар. наук.-пр. конф. в 3 ч. Ч.2.  Одеса : ОНАЗ, 2017.  С. 29-30.
 9. БоднарЛ. В. Застосування інформаційних підходів у природничих та гуманітарних науках. Проблеми математичної освіти (ПМО – 2017): матеріали міжнар. наук.-метод. конф. м. Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І. 2017. С. 209-210.

 


Kонтакти учасників проєкту:

Університет Деусто, Іспанія, Avenida de las Universidades, 2448007 - Bilbao – Bizkaia,

+34 944 139 000, 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

Краківська гірничо-металургійна академія, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland, www.dwz.agh.edu.pl/en/ P: +48 12 617 50 32, F: +48 12 617 33 03,E: 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

Кіпрський університет, Кіпр, 1 Panepistimiou Avenue 2109 Aglantzia, Nicosia, P.O. Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus, Tel.: (+357) 22894000, E-mail: 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, +38 (0342) 596-060, 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

Київський університет ім. Бориса Грінченка, Україна, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київ, 04070, Україна, +38 (044) 485-20-45Сайт, http://kubg.edu

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Україна, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського; 30+38 (045) 675-66-96; +38 (045) 675-56-45; http://www.phdpu.edu.ua/

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Україна, вул. Садова, 2,

м. Умань, Черкаська область, Україна, 20300; +38 (04744) 3-45-82; 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Україна, вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020; +38 (048) 723-40-98; pdpu.edu.ua

Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна, 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя; 06461-2-40-61, 097-567-20-45, 050-802-91-99; 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

ТзОВ “Quality Ukraine”, Україна, 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 27-А, квартира 195, +380444108529.

     


Project tasks

Detailed study of SUNPU existing pedagogical curricular, needs and requirements of local primary and secondary schools; participation in study visits.

Leader Overall leading of WP workflow. Design templates for ICR concept and implementation roadmap; develop ICR concept and roadmap; establish ICR in SUNPU; support P10 in concept validation

Train 75 teaching staff lecturers in 3 EU and 2 in-house trainings; 50 local primary/ secondary school teachers in 2 additional trainings

Develop of 3 new courses (lang: 1 EN and 2UA) to modernize the SUNPU pedagogical curricular; conduct pilot; develop and implement the intensive course of professional English for pedagogical academic staff

Internal evaluation of SUNPU ICR concept and implementation roadmap; MoPED resources and Pilot

DISS of project products, results at the national/international levels; develop PHDPU sustainability plan; accredit 3 developed disciplines at SUNPU; sign cooperation agreements

MoPED management and financial control in SUNPU; participation in projects meetings; contribute materials and data for interim and final reports.

Expected results

The information about existing pedagogical programs and curricular at EU consortium universities should be summarized focusing on innovative teaching methods and technology instruments. Special attention should be given to the knowledge and skills needed for the graduate of Pedagogy Major.

The inclusive digital competence profile of a primary/secondary school teacher will be designed and will completely meet the demands of the modern pedagogical education tendency.

Based on the outputs of WP1 the 6 Innovative Classroom Concepts (one per each UA University) will be created with a detailed pedagogical/ methodological and technical design. The equipment list will be finalized

by each UA partners.

 

The detailed plan of implementation of the ICR in each university. The plan will be include the quantities and qualitative indicators of achievements. Risks-based analysis of implementation. The short-term and

long-term impact will be outlined.

 

The establishing and performing of the transparent tender procedure due to Ukrainian

legislation that will be conducted by the UA University selected by mutual decision of

consortium dutring the coordination meeting.

 

Professional English blended (online & off-line) course. The content of course will be created

in frame of the WP4: P1 creates the course content (themes, exercises, assignments,

self-evaluation, peer-assessments and tests); the P2 helps in the online, technical part. The

edX or Moodle will be used as a platform for delivering of the content.

The course will be run, maintained in a frame of the WP3. The open call will ensure

transparency & equal treatment. The main criteria for the selection are the motivation and basic

knowledge in English. At least 15 participants in each UA university will be involved. The final oral f2f test will guaranty the best 6 participants for the  EU training.

 

The EU partners will train the teaching staff of UA higher education institutions in each of these groups. Up to 10 lecturers from host schools may also be invited. Approximately 150 participants will be trained. Selection criteria, list of participants and training reports will be distributed and available on the project management

platform

The evaluation of the trained professionals will be conducted by P10. The evaluation

questionnaires and feedback will be collected and analysed. All results will be summarized and systematized into the 6 evaluation reports (P1, P5-P9) showing the efficiency and quality of conducted activities by exhibiting the knowledge and skills.

Development and implementation of new courses in frame of the MoPED. It allows to select

subjects demanded by the UA HEI establishing schedule and agenda, outlining a procedure of an implementation, drafting a strategy of management and communication during the pilot, and arranging

assessment methods. The report will be available on project website

 

18 courses will contribute in modernization of the existing curricula of the Pedagogical major

specialization in UA universities. Through the pilot the deeper learning approaches defined as

the mastery of content that engages students in critical thinking, problem-solving, collaboration, and self-directed learning will be implemented. The Innovative Classroom methodology will be incorporated paying attention on learning objectives of specific curriculum. The syllabi would be published on project website in UA and EN. The collaborative learning. In the pilot, the consortium is planning to teach 500+ university students.

 

The quality control and monitoring plan will outline the quantitative and qualitative

measurements of the content and project management to evaluate the risks that project

implementation can faces. The evaluation methodology and tools will be described. The role of each partner of the consortium in the evaluation will be established.

 

Process and products of validation at the end of the project and status reports after 12 and 24

months. Leader of WP5 in cooperation with the consortium partners, will collect and analyse

data on assessment questionnaire on all project activities, e.g., partners meeting, trainings, and

pilot. The internal progress report on validation will be presented (P10) during consortium

meetings (months 12, 24 and 34).

 

Advertising/ spreading of the project general information, its progress, development,

achievements, outcomes and results, and ensuring of project visual identity. It includes:

- MoPED branding by development of a project logo;

- Design and maintenance of a project website (established by 31.12.2017);

- Development (31.12.2017) and fulfilment of dissemination and exploitation strategy plan;

- Distribution of promotional materials: 500 EN and 700 UA leaflets, notepads, folders and

   rollup (3ENG and 6UA);

- Posting on in-house (P1-P9) websites, newsletters and bulletins project ongoing activities,

   events, achieved outcomes and results;

- Scenario for advertising of MoPED activities and results in local/national audio-visual media as radio, newspapers, broadcasting on TV, etc.;

All the materials will be available on the project website.

 

Sustainability strategy and plan will be focused on the usage of project outputs and outcomes beyond the end of the funding period. Ways and possibilities will be considered and described how to: mainstream top-notch teaching methods and tools among secondary schools at the local, regional and national levels; increase motivation of school pupils for studies in STEAM field; have impact on the improvement of primary/secondary school teachers’ professional level via the efficient cooperation with teaching associations and organizations; increase the competence level of UA pedagogical graduates. It will also include the impact of the project results on the modification of Ukrainian higher and secondary education within running reform strategy.

 

Creation of the project management platform; setting up the working methodology and managerial strategy; establishment of dissemination policy and general sustainability; setting quality control and monitoring procedures; establishment of financial plan; every 4 months presenting for each partner the ToDo List of activities developed by P1; organization of online, f2f meetings, and videoconferences: Kick-off ( P2, December, 2017), 1st (P8, November, 2018), 2nd (P7, November, 2019), 3rd (P1, September, 2020); writing meeting minutes and publishing them on the project management platform; collecting and analyzing activity reports; organizing of financial audit; performing technical progress and final reports.

 

Contacts of projects participants

University of Deusto, Spain, Avenida de las Universidades, 2448007 - Bilbao – Bizkaia,

+34 944 139 000, 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland,

www.dwz.agh.edu.pl/en/ P: +48 12 617 50 32, F: +48 12 617 33 03,E: 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。    

University of Cyprus & UCY, 1 Panepistimiou Avenue 2109 Aglantzia, Nicosia, P.O. Box 20537, 1678

Nicosia, Cyprus, Tel.: (+357) 22894000, E-mail: 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 

Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk, Ukraine, Ivano-Frankivsk, Shevchenko

Str.  57, +38 (0342) 596-060, 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine, Bulvarno-Kudryavska Str., 18/2, Кyiv, 04070, +38 (044) 48520-45Сайт, http://kubg.edu

Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Gregory Skovoroda,

Ukraine, Kyiv region, Pereyaslav-Khmelnytskyi, street Sukhomlinsky;30+38 (045) 675-66-96; +38 (045)

675-56-45; http://www.phdpu.edu.ua/

Uman State Pedagogical University. Pavlo Tychyna, Ukraine, street Sadova, 2, Uman, Cherkasy region,

20300; +38 (04744) 3-45-82; 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Staroprotofrankivska 26.

Odesа, 65020; +38 (048) 723-40-98; pdpu.edu.ua

Luhansk National University named after Taras Shevchenko, Ukraine, 92703, Luhansk region,

Starobilsk, Sq. Gogol; 06461-2-40-61, 097-567-20-45, 050-802-91-99; 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

LIMITED LIABILITY COMPANY "QUALITY UKRAINE", Ukraine, 04210, 04210, Kyiv, Obolonskyi district,

HEROES OF STALINGRAD AVENUE, building 27-A, apartment 195, +380444108529.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/