Навчально-методична робота

Графік консультацій

Робочі програми

Перелік вибіркових дисциплін

Презентації вибіркових дисциплін

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Викладачі кафедри розробляють курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо.

На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з усіх навчальних дисциплін кафедри:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Методика навчання шкільного курсу математики
 3. Методика навчання математики в закладах загальної середньої освіти (профільна школа)
 4. Методика навчання математики в закладах фахової та вищої освіти
 5. Технології навчання математики за перспективами НУШ
 6. Методика навчання математики
 7. Технології навчання природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ
 8. Практико-орієнтовані задачі з математики у профільній школі
 9. Технологія «Інтелект-карти» у навчанні математики
 10. Методика навчання поглибленого шкільного курсу математики
 11. Математика (спец. методика викладання)
 12. Методика навчання математики у спеціальних навчальних закладах
 13. Методика викладання математичної освітньої галузі
 14. Практикум з розв’язування математичних задач
 15. Методика навчання розв’язування задач
 16. Математика
 17. Теорія та методика навчання математики

Згідно з тематикою робочих програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами.

Усі методичні рекомендації завантажено у репозитарій бібліотеки Університету Ушинського і є у вільному доступі для здобувачів вищої освіти.

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники:

 1. Скворцова С. О. Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 320 с
 2. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навч.-метод. посіб. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 352 с.
 3. Скворцова С. О., Гаєвець Я. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі: монографія. Харків: Ранок-НТ, 2013. 332 с.
 4. Нєдялкова К.В. Загальна методика навчання математики: практичний курс: навчальний посібник. Одеса: ТОВ «Рекламсервіс», 2014. 256 с.
 5. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/