Загальні відомості

Стратегії розвитку кафедри педагогіки

Положення про кафедру педагогіки

Наші партнери

Свої витоки кафедра педагогіки починає з 1920 року. На чолі кафедри був Михайло Іванович Гордієвський, відомий учений у галузі теорії та історії педагогіки. Під час війни кафедра працювала в евакуації Майкопі та Байрам-Алі. У цей час її завідувачем був кандидат педагогічних наук, доцент Степан Федорович Збандуто, який обіймав цю посаду до 1973 року. У 1959 р. на замовлення Міністерства освіти України у співавторстві з доцентами М. М. Маянц, В. М. Верескуном, Р. І. Хмелюк, ст. викладачами Є. І. Харитоновою, М. С. Трепіною він видав підручник з педагогіки для педагогічних училищ. У 1965 р. був створений посібник для студентів педагогічних ЗВО. За ці праці за сукупністю С. Ф. Збандуті було присуджено звання професора.

Упродовж 1930-1969 рр. на кафедрі працювала кандидат педагогічних наук, доцент М. М. Маянц. У 1936 р. нею було перекладено російською мовою педагогічний твір Ж.-Ж. Руссо «Еміль, або про виховання», який донині вважається класичним.

У 1946-1983 рр. в інституті працював професор М. С. Гриценко, який один із перших в Україні в 1930 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1970 р. – докторську. Коло наукових інтересів М. С. Гриценка охоплювало проблеми історії педагогіки. За його сценаріями Українська студія хронікально-документальних фільмів випустила навчальні діафільми «Я. А. Коменський», «К. Д. Ушинський», «А. С. Макаренко». Він був засновником музею К.Д.Ушинського при інституті, для створення якого тривалий час збирав унікальні документи.

Протягом 25 років (1973-1998 рр.) на чолі кафедри була доктор педагогічних наук, професор Раїса Іллівна Хмелюк. Їй належить визначна роль у розробці педагогіки вищої школи, яка традиційно розглядалася лише як підрозділ вікової та професійної педагогіки. Лише в 1960-1990 рр. Вона почала розвиватись як окрема самостійна галузь педагогіки. Однією з її найбільш важливих проблем постає проблема профвідбору до педагогічних ВНЗ. Діапазон проблем, що складають коло наукових інтересів професора Р. І. Хмелюк, надзвичайно широкий: окрім профорієнтації та профвідбору до педагогічної діяльності вона, одна з перших у Радянському Союзі, починає розглядати ігрове моделювання в педагогічному процесі (1980 р.) і ділові ігри з педагогіки як один із активних методів навчання під час підготовки майбутніх учителів. Саме ділові ігри авторка розглядала як такі, що сприяють підвищенню професійної підготовки фахівців, оскільки вони моделюють діяльність, що максимально наближена до реальних умов шкільного життя.

З 1997 року по липень 2019 року кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Зінаїда Наумівна Курлянд. З вересня 2019 кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Княжева Ірина Анатоліївна.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями   015 Професійна освіта та 011 Освітні, педагогічні науки. Всі члени кафедри є членами наукового семінару з попередньої експертизи докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

Кафедрою забезпечується викладання педагогічних дисциплін у професійній підготовці фахівців спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізаціями).


Новини

Бінарна лекція для аспірантів спеціальності 011 освітні, педагогічні науки

Звітування аспірантів на засіданні кафедри педагогіки

Вітаємо з успішним захистом дисертації аспірантку кафедри педагогіки!

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у проєктуванні професійного становлення фахівців в університетському просторі»

Продовження навчання за програмою академічної мобільності аспірантів кафедри педагогіки

Участь у програмі академічної мобільності “Eurasian Commonwealth: Ukraine as a Crossroads of Europe and Asia” – 2024.

Захист дисертації здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП «Освітні, педагогічні науки» Спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки МОРГУН Олександри

Засідання наукової лабораторії кафедри педагогіки «Інновації в освіті»

Проходження науково-педагогічної практики за ОНП «Освітні, педагогічні науки» здобувачкою Наталією Гуданич

Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у проєктуванні професійного становлення фахівців в університетському просторі»

Участь аспірантів кафедри педагогіки у програмах академічної мобільності

Науково-педагогічна практика здобувачів ОНП кафедри педагогіки

Участь аспірантів кафедри педагогіки в круглому столі - тиждень доброчесності-2024

Участь аспірантів кафедри педагогіки у воркшопі «Будь доброчесним»

Настановна конференція перед науково-педагогічною практикою аспірантів кафедри педагогіки

Конференція «Модернізація освітнього процесу в сучасних закладах освіти»

Перший попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 освітні, педагогічні науки в Університеті Ушинського!

Захисти дисертацій аспіранток кафедри педагогіки Ван Вей і Ірини Шиман

Презентація результатів дисертаційного дослідження Катерини Халецької

Обговорення ОНП на засіданні кафедри педагогіки

Гостьова лекція проректора Вінницького державного педагогічного університету Алли Коломієць

Участь аспірантів кафедри педагогіки у вебінарі «запобігання та протидія академічному плагіаті при написанні наукових робіт»

Участь аспірантів кафедри педагогіки в інформаційно-комунікаційному заході

Засідання наукового семінару з педагогічних наук

Академічна культура педагога-дослідника: від теорії до практики.

Участь молодих учених кафедри педагогіки у вебінарі

Презентація результатів дисертаційного дослідження Лю Їге

Участь аспірантів кафедри педагогіки у психологічному тренінгу

Бінарна лекція «Лідерство в освіті як вияв інноваційної компетентності»

Участь кафедри педагогіки у лекції «ORCID: профіль науковця»

Засідання кафедри педагогіки

Звітування аспірантів спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки і 015 Професійна освіта за 2022–2023 н.р.

Гостьова онлайн-лекція «Китай: минуле, сьогодення та майбутнє»

Гостьова лекція професора Ковальчука В. В. для аспірантів

Академічна мобільність у Харбінському інженерному університеті (м. Харбін, КНР)

Засідання кафедри педагогіки

Ірина Княжева, завідувачка кафедри педагогіки, провела воркшоп для здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки

Участь в он-лайн заході спірантів кафедри педагогіки

Аспіранти спеціальностей 011 і 015 завершили науково-педагогічну практику

Проблемна лекція-візуалізація «Результативність освітнього процесу»

Лекція-диспут викладача з Республіки Кореї

Обговорення проєктів Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта

Участь у вебінарі про авторське право

Бінарна лекція за участю стейкголдера для аспірантів спеціальностей 011 і 015

Проведено настановну конференцію щодо науково-педагогічної практики

Звітування аспірантів спеціальностей 011 і 015

Звітування аспірантів на кафедрі педагогіки

Участь аспірантів кафедри педагогіки у Школі молодого науковця

Підвищення кваліфікації-2022

Презентація результатів дисертаційного дослідження на науковому семінарі

Обговорення проєктів ОНП «Освітні, педагогічні науки» і «Професійна освіта»

Підведення підсумків практики аспірантів спеціальностей 011 і 015

Семінар-тренінг «Доброчесність наукових досліджень»

Лекція-візуалізація за участю аспірантки кафедри педагогіки

Обговорення проєктів освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії на кафедрі педагогіки

Вступні іспити в аспірантуру спеціальностей 011 і 015

Кафедра педагогіки долучилась до лекції з Китаю

Засідання наукового (фахового) семінару з педагогіки

Настановча конференція перед науково-педагогічною практикою в аспірантів другого року навчання

Захист дисертації Ху Юе

Захист дисертації Лян Цзе

Захист дисертації Юй Хайюй

Успішний захист дисертації доктора філософії К. C. Орду

Нагородження переможців конкурсу есе «Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини»

Гостьова лекція для аспірантів і викладачів

Наукова онлайн конференція «Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі»

Лекції з питань протидії корупції від стейкголдерів Університету Ушинського

Обговорення проєкту онп 015 професійна освіта

Кафедра педагогіки Університету Ушинського оголошує старт конкурсу есе з теми «ЩО ДЛЯ МЕНЕ ПАТРІОТИЗМ І ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ»

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЯ з теми «Якість наукових публікацій як чинник успішності сучасного науковця»

Відбувся вебінар «Академічна доброчесність в українському науковому співтоваристві» з аспірантами Університету Ушинського

Зустріч зі стейкголдером для аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта» Університету Ушинського

Зустріч аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського з керівником Одеського обласного центру підтримки інклюзивної освіти

В Університеті Ушинського відбувся майстер-клас для аспірантів ОНП «Професійна освіта»

Гостьова лекція стейкхолдера для аспірантів ОНП «Професійна освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Нарада з питань співпраці між Університетом Ушинського та Маріупольським державним університетом

Школа молодого науковця 2021: реалії та перспективи

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЯ з теми «Якість наукових публікацій як чинник успішності сучасного науковця»

Рада молодих учених (РМУ) та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених провели (НТС) вебінар "Особливості реалізації принципів академічної доброчесності у вищій школі"

Відбувся вебінар «Академічна доброчесність в українському науковому співтоваристві» з аспірантами Університету Ушинського

Гостьова лекція стейкхолдера для аспірантів ОНП «Професійна освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Зустріч аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського з керівником Одеського обласного центру підтримки інклюзивної освіти

В Університеті Ушинського відбувся майстер-клас для аспірантів ОНП «Професійна освіта»

Майстер-клас стейкхолдера з методів статистичної обробки науково-педагогічних досліджень

Зустріч зі стейкголдером для аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта» Університету Ушинського

Відбулася презентація програми Фулбрайт

Бінарне заняття у науковій лабораторії «Професійна освіта» Університету Ушинського

Тиждень аспіранта в бібліотеці Університету Ушинського

Формування трансверсальних компетентностей майбутніх педагогів

В Університеті Ушинського відбулось засідання лабораторії кафедри педагогіки «Професійна освіта»

Засідання лабораторії "Професійна освіта" кафедри педагогіки Університету Ушинського

Круглий стіл «Якість освітнього процесу: актуальні питання акредитації ОП Університету Ушинського»

Відбулось засідання робочої (проєктної) групи забезпечення освітньо-наукової програми 015 Професійна освіта

Засідання наукового (фахового) семінару Університету Ушинського з педагогічних спеціальностей

Вебінар «Академічна доброчесність must have для аспіранта»

Аспіранти спеціальності 015 Професійна освіта взяли участь в обговоренні проєкту Кодексу Честі

Онлайн-школа педагогічної майстерності для викладачів університету

ДЕНЬ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ В БІБЛІОТЕЦІ УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО

Майстер-клас з підвищення педагогічної майстерності для викладачів кафедри політичних наук і права

Підсумки конкурсу з національно-патріотичного виховання студентів Університету Ушинського

Кафедра педагогіки Університету Ушинського оголошує старт конкурсу есе з теми «ЩО ДЛЯ МЕНЕ ПАТРІОТИЗМ І ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ»

Науково-практична конференція «Світоглядні горизонти місії вчителя Нової української школи»

В університеті Ушинського проведено «круглий стіл»

Тематична зустріч для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта

Семінар-тренінг для адміністрацій провідних закладів середньої освіти регіону «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»


Контакти

Наша адреса: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, аудиторія 58 (третій поверх).

Facebook: https://www.facebook.com/groups/747500203081710

Instagram: https://www.instagram.com/011ushynsky?igsh=MTdkMzZrZ3RkdzB5MA==

© 2024 Університет Ушинського
asiaklub https://majubersama.b-cdn.net/slot-big-bass-amazon-xtreme.html https://majubersama.b-cdn.net/wolf-gold.html https://www.francisaviation.com/slot-great-rhino-deluxe/ https://www.francisaviation.com/slot-crypto-gold/ https://oicc.org/slot-power-of-thor-megaways/ https://oicc.org/mahjong-ways-3/ https://oicc.org/slot-online/ https://oicc.org/slot-mahjong-panda/ https://asianparalympic.org/game-sugar-rush/ https://asianparalympic.org/game-lucky-neko/ https://asianparalympic.org/game-gates-of-olympus/ https://oicc.org/meledak-jp-lucky-neko/ https://www.francisaviation.com/rtp-slot-pg-soft/ https://www.ysletadelsurpueblo.org/slot-gacor-deposit-dana/ https://www.stantonstreet.com/rtp-slot-tergacor/ https://asianparalympic.org/game-zeus-sensasional/ https://asianparalympic.org/rtp-live-tertinggi/ https://asianparalympic.org/daftar-akun-game-vip/ https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/