Загальні відомості

Історія кафедри математики і методики її навчання у складі кафедри методики математики, основ інформатики та обчислювальної техніки (ММОІОТ) Одеського педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського, розпочалася у 1986 році. Завідувачкою кафедри ММОІОТ було призначено кандидата педагогічних наук, доцента Ганну Мартинову, ученицю провідного методиста-математика Марії Бантової. У складі кафедри ММОІОТ функціонувало дві секції – секція методики математики та секція основ інформатики та обчислювальної техніки. Хоча кафедра була структурним підрозділом фізико-математичного факультету, вона мала загальноінститутське значення, оскільки кафедра забезпечувала навчання студентів трьох факультетів – фізико-математичного, початкового навчання і дошкільної педагогіки. Секція методики математики забезпечувала викладання дисциплін: методика навчання математики, практикум із розв’язування математичних задач на фізико-математичному факультеті, методика навчання математики та математика на факультеті початкового навчання, методика формування первинних математичних уявлень в дошкільників на факультеті дошкільної педагогіки. Курс лекцій з методики навчання математики на фізико-математичному факультеті читали Давид Зельцер, Тетяна Авдєєва; практичні заняття – Віра Магденко, Олег Валлье, Марина Бугайова; практикум із розв’язування математичних задач вели Володимир Ільчук, Марина Савічева, Надія Циганкова (Мирська). Лекції з методики навчання математики на факультеті початкового навчання читала Ганна Мартинова та Тетяна Кин, а практичні заняття проводили Олена Симагіна (Бабій), Марина Савичева; лекції з математики читала Тетяна Шевченко та Іван Шаповал, а практичні заняття вела Марина Бугайова. На факультеті дошкільної педагогіки заняття і лекційні і практичні із формування первинних математичних уявлень у дошкільників вела Марина Бугайова. У 1988 році викладатський склад кафедри поповнила випускниця фізико-математичного факультету, Світлана Скворцова.

Треба відмітити, що завідувачка кафедри – Ганна Мартинова – сприяла професійному зростанню викладачів кафедри, й викладачі кафедри поступово здавали екзамени кандидатського мінімуму й одержували направлення до аспірантури у провідні інститути країни. Так, у 1989 році до аспірантури у Науково-дослідному інституті змісту і методів освіти (м. Москва) вступила Марина Бугайова, а до аспірантури у Науково-дослідному інституті педагогіки України – Світлана Скворцова, які у 1993 році захистили кандидатські дисертації та повернулися до роботи на кафедру. У 1988 році кафедру методики навчання математики поповнила Тамара Коростіянець, яка у 1992 році захистила кандидатську дисертацію.

За цей час, а саме 1989 році кафедру ММОІОТ було реорганізовано, і кафедру методики навчання математики було виокремлено в окремий структурний підрозділ фізико-математичного факультету. Кафедру методики навчання математики очолила Ганна Мартинова. У цей період кафедра продовжила активно розвивалася: були запрошені нові викладачі – кандидат фізико-математичних наук Людмила Райченко, та вчитель математики загальноосвітньої школи №106 міста Одеси Світлана Іванова. Для подолання розриву між вимогами до математичної підготовки випускників шкіл і вимогами вищого навчального закладу відбувалося удосконалення навчання студентів на фізико-математичному факультеті за рахунок введення нової дисципліни «Елементарна математика».

У 1990 році на посаду завідувача кафедри методики навчання математики був обраний кандидат фізико-математичних наук, доцент Олександр Свєтной. Усі традиції роботи кафедри щодо організації навчання студентів, провадження науково-методичної роботи було продовжено. У 1992 році склад кафедри поповнили Людмила Ткаченко та Анастасія Іщенко, а у 1993 році викладачів Світлану Іванову та Анастасію Іщенко було направлено до аспірантури, яку було відкрито на кафедрі методики навчання математики Одеського державного педагогічного інституту. У 1999 році Світлана Іванова успішно захистила кандидатську дисертацію і продовжила роботу на кафедрі.

У 1995 році на кафедру було прийнято випускницю фізико-математичного факультету Аллу Тумбрукакі, яку у 1996 році було направлено до аспірантури на кафедру математичного аналізу нашого інституту. Традиційно на кафедрі існувало наставництво – досвідчені викладачі, майстри своєї справи передавали свої знання, свій досвід молодим викладачам, консультуючи їх, відвідуючи їх заняття. Дуже часто на кафедрі обговорювалися способи розв’язування математичних задач, засоби й методи викладання математики, генерувалися ідеї наукових досліджень, обговорювався зміст статей, методичних посібників. Кожний викладач, незважаючи на свій вік і досвід, був впевнений у власних силах, у власній компетентності, оскільки за ним стояла вся кафедра, готова підтримати у будь-який час і у будь-який спосіб.

З роками склад кафедри постійно поповнювався молодими фахівцями, кращими випускниками фізико-математичного факультету, так у 2000 році на кафедрі розпочали працювати Анастасія Кушнірук та Катерина Нєдялкова, які вже у 2003 та у 2004 році, відповідно, одержали науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Викладачі з науковими ступенями розвивалися, одержуючи наукові звання доцента, вступали до докторантури (Світлана Скворцова), і у 2008 році на кафедрі з’явився доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика) – Світлана Скворцова.

У 2010 році до аспірантури за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика) вступила випускниця факультету початкового навчання нашого університету – Яна Гаєвець (науковий керівник проф. С. О. Скворцова), яка у 2013 році успішно захистила кандидатську дисертацію і була прийнята на кафедру в якості викладача.

У 2015 році на посаду завідувача кафедри математики та методики її навчання була обрана доктор педагогічних наук, професор Світлана Скворцова, автор навчально-методичних комплектів з математики для початкової школи, підручників і навчальних посібників для педагогічних закладів вищої освіти, багатьох статей і методичних розробок.

Зберігаючи традиції у організації навчального процесу і науково-методичної роботи, кафедра й зараз продовжує розвиватися – викладачами кафедри написані монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті, серед яких є такі, що увійшли до міжнародних баз даних Scopus і Web of Scienсe.

Кафедрою забезпечується викладання математичних дисциплін у професійній підготовці фахівців спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта, 013 Початкова освіта:

· Вступ до спеціальності.

· Елементарна математика.

· Шкільний курс математики і методика його навчання.

· Методика навчання шкільного курсу математики.

· Методика навчання математики в закладах загальної середньої освіти.

· Методика навчання математики в закладах передвищої освіти.

· Методика навчання математики в закладах вищої освіти.

· Математика. Спец.методика.

· Методика викладання математичної освітньої галузі.

· Методика навчання розв’язування задач (дисципліна за вибором).

· Математика.

· Поглиблений шкільний курс математики.

 

З 2007 року викладачі кафедри почали організовувати щорічні регіональні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми методики навчання математики». Метою цих конференцій було залучення до науково-дослідницької діяльності вчителів Одещини, викладачів та студентів нашого університету. На цих конференціях викладачі, вчителі та студенти виносили на обговорення цікаві ідеї, пропозиції, іноді, такі, що не узгоджувалися зі стереотипами, представляли власне бачення методичних новацій у початковій, середній та вищій школах. А найбільш цікаві і змістові доповіді були опубліковані у вигляді статей у збірнику матеріалів конференцій, виданих під редакцією Світлани Іванової.

З часом популярність та актуальність конференції зросла. І у 2016 році відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 200 - річчю Університету Ушинського «Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи».

У 2017 році в рамках ІІІ Міжнародного Конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі» кафедрою математики і методики її навчання було проведено платформу «Підготовка та професійний розвиток вчителя математики: на шляху до нової школи».

У 2018 році була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми методики навчання математики у контексті розбудови Нової української школи»

У 2019 році відбулась Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи», присвячена 30-річчю кафедри математики і методики її навчання.

В рамках кожної конференції проводяться вже такі популярні для вчительської спільноти Одещини семінари-практикуми, майстер-класи для вчителів початкової та основної шкіл від авторів чинних підручників.

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/