Організаційна робота

vih

Рекомендації щодо написання есе

Викладачі кафедри педагогіки беруть активну участь в організаційній роботі.

Завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Княжева Ірина Анатоліївна відіграє ключову роль у розвитку науково-педагогічної спільноти Університету Ушинського через свою активну участь у вчених радах та робочих групах з розробки освітніх програм. Вона має значний досвід як учений секретар спеціалізованої вченої ради Д.41.053.01, де з 2015 року і дотепер забезпечує організаційний та методичний супровід наукових процесів у відповідній галузі. Всі викладачі кафедри педагогіки беруть активну участь у роботі разових спеціалізованих вчених рад.

З 2023 року членство доктора педагогічних наук, професора Княжевої Ірини Анатоліївни та кандидата педагогічних наук, доцента Ольги Анатоліївни Галіцан в редакційній колегії журналу «Preschool Education: Global Trends» свідчить про високу наукову репутацію та активну участь у фахових виданнях. Подібну організаційну роботу проводять професор Койчева Тетяна Іванівна, яка є заступником головного редактора фахового видання «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» та членом редакційної колегії фахового видання Збірника наукових праць Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Наукові записки кафедри педагогіки» від 2017 року і дотепер; кандидат педагогічних наук, доцент Бартєнєва Ірина Олександрівна, яка з травня 2022 року – член редколегії наукового фахового видання категорії Б «Перспективи та інновації науки»; та професор Осипова Тетяна Юріївна, яка з 2013 р. дійсний член редколегії фахового журналу «Фізико-математична освіта», затвердженого як фахове наукове видання категорії «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика, інформатика, 13.00.10) і за спеціальностями 011, 014, 015. А з 2023 року є членом редколегії наукового видання «Наша школа: науково-практичні студії».

Кандидат педагогічних наук, доцент Галіцан Ольга Анатоліївна є головою науково-методичної комісії Університету Ушинського.

Крім того, завідувач кафедри Княжева Ірина Анатоліївна та доцент кафедри Галіцан Ольга Анатоліївна активно працюють у робочих групах зі створення робочих програм зі спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 015 «Професійна освіта», що свідчить про їхній внесок у розвиток освітньої сфери та методичну підготовку майбутніх педагогів.

Доктор педагогічних наук, професор кафедри Койчева Тетяна Іванівна є гарантом відповідної ОНП за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», а доктор педагогічних наук, професор кафедри Осипова Тетяна Юріївна – зі спеціальності 015 «Професійна освіта».

 Кандидат педагогічних наук, доцент Ноздрова Оксана Павлівна разом із кандидатом педагогічних наук, доцентом Бартєнєвою Іриною Олександрівною з 01.09.2021 р. і на час сьогодення є членами громадської організації «Громада. Освіта. Розвиток» (Свідоцтво №АА00011а, Свідоцтво №АА 00010а). З 2019 року доцент Ноздрова Оксана Павлівна проводить наукове консультування педагогічних працівників Нерубайського навчально-виховного комплексу «школа-гімназія» Біляївського району Одеської області (договір  від 03.01.2019 року).

Також всі викладачі кафедри педагогіки виступають членами наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Викладачі проводять виховну роботу зі студентами, а саме організують різноманітні виховні заходи, разом зі здобувачами активно беруть участь у виховних загальноуніверситетських та факультетських акціях, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою. Упродовж останніх років кафедрою щорічно проводився загальноуніверситетський конкурс есе «Що для мене патріотизм та любов до Батьківщини?».

Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді – проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією та вчителями освітніх закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження педагогічної практики.

Для здобувачів освіти першого й другого освітнього рівня спеціальності 014 Середня освіта (за спеціалізаціями) та третього освітньо-наукового рівня (спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» і 015 «Професійна освіта») кафедрою проводяться науково-практичні конференції; організовується робота щодо участі здобувачів освіти в конкурсах студентських наукових робіт.

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/