Організаційна робота

vih

План профорієнтаційної роботи

Рекомендації щодо написання есе

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

Стажування педагогічних (науково-педагогічних) працівників. Кафедра на основі розробленої докторами педагогічних наук, професорами З. Н. Курлянд і Т. Ю. Осиповою Освітньої програми стажування для педагогічних (науково-педагогічних) працівників «Педагогіка закладів вищої освіти» обсягом 180 академічних годин, здійснює стажування викладачів з відривом від освітнього процесу (без відриву від освітнього процесу).

Виховна робота зі студентським колективом. Викладачі проводять виховну роботу зі студентами, а саме організують різноманітні виховні заходи, разом зі здобувачами активно беруть участь у виховних загальноуніверситетських та факультетських акціях, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою. Щороку проводиться КВК на фізико-математичному факультеті (З. Н. Курлянд, О. А. Галіцан), викладачі кафедри Т. Ю. Осипова, О. П. Ноздрова беруть участь у проведенні Школи вожатих для студентів 2-3 років навчання усіх спеціальностей.

Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді – проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією освітніх закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження педагогічної практики. Зустрічі з учителями загальноосвітніх закладів.

Організація та проведення студентських конференцій, проблемних груп, участь у студентських олімпіадах з педагогіки, конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальності 015 Професійна освіта.

© 2017 Університет Ушинського