Професійний розвиток кадрів

Професійний розвиток кадрів


Викладачі кафедри підвищують свій професійний розвиток, беручи участь у науково-педагогічних стажуваннях, семінарах, медіа-консультаціях, тренінгах, вебінарах, дистанційних курсах, онлайн конференціях, тренінгах, майстер-класах за фахом тощо як в Україні, так і за її межами.

Колектив кафедри, усвідомлюючи, що для сучасного викладача закладу вищої освіти, який бажає бути справжнім фахівцем-професіоналом, який іде в ногу з часом, бажає бути завжди конкурентоспроможним, у тренді, постійно працює над своїм професійним зростанням. Сьогодні ідея безперервного навчання, освіти впродовж життя як ніколи усвідомлюється і реалізується через формальну, неформальну та інформальну форми освіти.

За останні роки члени кафедри пройшли:

 • підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту інформаційних систем (м. Ріга, Латвійська Республіка) (професор Койчева Т. І., 2016 р.);
 • стажування за програмою «Педагогіка вищої школи» без (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2017 р.) (професор Княжева І. А.);
 • стажування за програмою «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2017 р.) (професор Осипова Т. Ю.);
 • стажування за програмою «Методика викладання педагогічних дисциплін у вищій школі» (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • дистанційне стажування для управлінців закладів вищої освіти «Сучасні принципи здійснення науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти» у Харбінському інженерному університеті (м. Харбін КНР, 2019 р.) (професор Койчева Т. І.);
 • стажування за програмою «Методика викладання педагогічних дисциплін у вищій школі» (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019 р.) (професор Осипова Т. Ю., доцент Галіцан О. А.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Рефлексивне оцінювання в освітньому процесі як ресурс особистісного розвитку» (ТОВ «Всеосвіта», 2019 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність і наукова комунікація викладача в цифрову епоху» (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2020 р.) (професори Койчева Т. І., Осипова Т. Ю.);
 • підвищення кваліфікації для педагогічних і науково-педагогічних працівників в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща) за навчальною програмою стажування «Організація освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС» (доцент Гурін Р. С., 2020 р.);
 • стажування за навчальною програмою «Менеджмент освіти» (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2020 р.) (професор Княжева І. А.)
 • науково-педагогічне стажування «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС№ у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща, 2020 р.) (доценти Бартєнєва І. О., Ноздрова О. П., Яцій О. М.);
 • підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність і наукова комунікація викладача в цифрову епоху» (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • вебінар «Оценка научных публикаций: современные инструменты и их корректное применение: Ответственная наукометрия: данные и показатели; Система Антиплагиат: корректное использование редакторами и авторами современных инструментов обнаружения заимствований» (Clarivate Web of Science, 2020 р.) (професор Осипова Т. Ю.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Технології створення та виготовлення методичних розробок. Ідеї, реалізація, собівартість» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • вебінар «Публікаційна стратегія науковця» (Clarivate Web of Science, 2020 р.) (професор Осипова Т. Ю.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • вебінар «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави» (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Національний технічний університет, Clarivate, 2020 р.) (професор Осипова Т. Ю.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Формування емоційної стійкості педагога в процесі підготовки до нового навчального року» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Використання Google Classroom для організації високотехнологічного навчання» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв’язку» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Секрет ораторства для педагогів. Кейси та поради» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Педагогічна майстерність: міф чи реальність» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • вебінар «Наукова комунікація в цифрову епоху». Опрацьовуємо тест» (Clarivate Web of Science, 2020 р.) (професор Осипова Т. Ю.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Фасилітація: взаємодія у форматі педагогіки партнерства» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Коучінг в освіті» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • вебінар «Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання» (Clarivate Web of Science, 2020 р.) (професор Осипова Т. Ю.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв’язку» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • вебінар «Можливості аналітичного інструменту InCites» (Clarivate Web of Science, 2020 р.) (професор Осипова Т. Ю.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Медійна грамотність в освітньому процесі ЗЗСО» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • навчання в онлайн-школі «Офіс 365: тестування програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти» (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Регіональний інформаційно-ресурсний центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфериЦентр соціально-політичних досліджень «Політикус», 2020 р.) (професор Койчева Т. І.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Лепбук як інструмент реалізації практичного і творчого навчання» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «Переконування і навіювання в освітньому процесі» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему «З чого розпочати дистанційне навчання. Найпростіші онлайн-сервіси та покрокова інструкція» (ТОВ «Всеосвіта», 2020 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • вебінар «Web of Science у новому інтерфейсі» (Clarivate Web of Science, 2021 р. ) (доцент Галіцан О. А.);
 • вебінар «Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання» (Clarivate Web of Science, 2021 р.) (доцент Галіцан О. А.);
 • вебінар «Відповідальна наукометрія» (Clarivate Web of Science, 2021 р.) (професор Койчева Т. І., доцент Галіцан О. А.).
 • проходження стажування на базі ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» на тему «Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти» (180 год., 6 кредитів ЄКТС). Сертифікат № ПС 32/1-001/004/2022 від 20.06.2022 надано доценту І.О. Бартєнєвої.
 • підвищення кваліфікації на тему «Використання хмаро орієнтованого навчального середовища Microsoft 365 (ІІ-етап)». (10 год.) на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Сертифікат КН № 32/1 –003/0018/2022 від 30.05.2022 р. надано професору І.А. Княжевій.
 • підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти» на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», соціально-гуманітарний факультет. Сертифікат № ПС 32/1-001/046/2022 від 20 червня 2022 року 10.06.2022-20.06.2022. (180 год., 6 кредитів ЄКТС) надано доценту О.П. Ноздровій.
 • підвищення кваліфікації за програмою «Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills XXI століття в освітньому процесі» у Центрі українсько-європейського наукового співробітництва (180 годин, 6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво № АDV-060308-PSAU від 16.04.2023 надано доценту І.О. Бартєнєвої.
 • семінар на тему «Медіаграмотність в умовах воєнного часу: нові виклики та ресурси» (4 год.) на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Сертифікат ІБ № 32/1 – 025/0104/2023 надано професору І.А. Княжевій.
 • семінар на тему «Медіаграмотність в умовах воєнного часу: нові виклики та ресурси» (4 год.) на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Сертифікат ІБ №32/1 – 025/0007/2023  від 20.06.2023 надано доценту І.С. Артемьєвій.
 • підвищення кваліфікації наукових керівників PhD за пілотною програмою «Інноваційний науковий керівник» на базі ВГО «Інноваційний університет» у співпраці з закладами вищої освіти та науковими установами. Сертифікат № 1747 (90 год.) від 05.2023 – 31.05.2023 надано професору І.А. Княжевій.
 • Еразмус+ проєкт з «Розвитку потенціалу вищої освіти» PAGOSTE «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні». Сертифікат № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP від 06.07.2023-07.07.2023 надано професору І.А. Княжевій.
 • тренінг «Діджиталізація, співпраця та дуальна професійна освіта в німецькомовних країнах: проблемні питання та шляхи їх вирішення» (8 год.) (професор І.А. Княжева)
 • підвищення кваліфікації на базі Освітньої онлайн платформи «Зрозуміло!» на тему «Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!» Сертифікат № c4d179b0f0cf48a2aeb54fa0fc0ba12b від 05. 03. 2023 р (6 годин, 0,2 кредити ECTS) надано професору Т.І. Койчевій.
 • підвищення кваліфікації наукових керівників PhD за пілотною програмою «Інноваційний науковий керівник» на базі ВГО «Інноваційний університет» у співпраці з закладами вищої освіти та науковими установами. Сертифікат № 1751 (90 год.) від 05.2023 – 31.05.2023 надано професору Т.І. Койчевій.
 • підвищення кваліфікації наукових керівників PhD за пілотною програмою «Інноваційний науковий керівник» на базі ВГО «Інноваційний університет» у співпраці з закладами вищої освіти та науковими установами. Сертифікат № 1786 (90 год.) від 05.2023 – 31.05.2023 надано професору Т.Ю. Осиповій.
 • підвищення кваліфікації за програмою «Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills XXI століття в освітньому процесі» (180 годин, 6 кредитів ЄКТС) на базі Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Свідоцтво № АDV-0603120-PSAU від 16.04.2023 року надано доценту О.П. Ноздровій.

 

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/