Наукова лабораторія

Положення про лабораторію

План лабораторії

Основні публікації лабораторії

Звіт про  роботу наукової лабораторії за 2020 рік

Звіт про роботу наукової лабораторії за 2019 рік

Наукова лабораторія «Професійна освіта» є структурним підрозділом Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Діяльність Лабораторії здійснюється згідно із законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про освіту»

Завідувач лабораторії – доктор педагогічних наук, професор Княжева Ірина Анатоліївна.

Метою діяльності наукової лабораторії «Професійна освіта» є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, виготовлення наукової продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності, залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і студентів до розроблення прикладних проблем гуманітарних наук.

Основними науковими напрямами лабораторії «Професійна освіта» кафедри педагогіки є:

-  дослідження мультиплікативної парадигми професійного становлення фахівців;

- проєктування професійного становлення майбутніх фахівців в умовах університетської освіти.

Основними завданнями наукової лабораторії «Професійна освіта» кафедри педагогіки є:

  • вивчення й узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо проєктування професійного становлення майбутніх фахівців;
  • розроблення концепції мультиплікативності професійного становлення майбутніх учителів в освітньому середовищі закладу вищої освіти;
  • розроблення і наукове обґрунтування моделі й педагогічної технології професійного становлення майбутніх фахівців в умовах університетської освіти;
  • експериментальне дослідження ефективності розроблених моделей педагогічної технології професійного становлення майбутніх фахівців в умовах університетської освіти
  • узагальнення отриманих результатів дослідження, їх упровадження в практику освітнього процесу закладів вищої освіти;
  • сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів і науково-педагогічних кадрів, росту кваліфікації викладачів університету.

© 2017 Університет Ушинського