Методична робота

  1. Розробка методичного забезпечення підготовки курсових робіт студентів, систематичне оновлення тематики курсових робіт.
  2. Розроблення на основі компетентнісного підходу та систематичне оновлення робочих навчальних програм, анотацій навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою, інших навчально-методичних матеріалів.
  3. Розроблення та застосування засобів діагностики змісту і якості навчання (тестові завдання, завдання для контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо).
  4. Підготовка навчальних посібників, інших навчальних та навчально-методичних видань з дисциплін, які закріплені за кафедрою.
  5. Створення умов для дистанційного навчання студентів в умовах карантину (проведення Zoom конференцій, викладання дисциплін кафедри на платформах Офіс 365, Google Class, підготовка тестів за допомогою Google Forms).

© 2017 Університет Ушинського