Загальні відомості

Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств

main

У 1949 році в Одеському педагогічному інституті на факультеті фізичного виховання і спорту була створена кафедра гімнастики.

У різні роки кафедрою керували: ст. викладач Д. Мавроматі, ст. викладач Г. Кастеллі, ст. викладач О. Софранюк, професор В. Палига, кандидати педагогічних наук, доценти: К. Романовський, Ю. Павлов, І. Мороз, А. Чустрак.

Викладачі кафедри в різні роки очолювали обласні федерації з таких видів спорту:

 - спортивної гімнастики - О. Софранюк, К. Романовський, В. Палига;

- спортивної акробатики -  заслужений тренер УРСР А. Полонець;

- з художньої гімнастики -  Д. Мавроматі, Р. Дежурнова.

 

У 2017 році кафедра гімнастики зазнала змін і стала кафедрою гімнастики та спортивних єдиноборств.

З 2019 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Борис Тимофійович Долинський.

Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств є базовим структурним підрозділом Університету Ушинського, та відповідає за виконання певної компоненти (частини)  кількох освітньо-професійних програм бакалаврського (першого) та магістерського (другого) рівня вищої освіти: Середня освіта (Фізична культура) і Фізична культура і спорт.

Кафедра забезпечує навчальний процес із дисциплін професійного спрямування, які закріплені за кафедрою, і відповідає за якість їх викладання, забезпечення програмних результатів навчання і формування співвідносних із ними компетентностей здобувача вищої освіти.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють одночасно такі види діяльності: навчальну, науково-методичну, науково-дослідну діяльність у визначеній галузі науки (спеціальності), інноваційну, профорієнтаційну роботу та  виховну роботу зі студентами

© 2017 Університет Ушинського