Методична робота

Розроблено нормативні і робочі навчальні програми з усіх дисциплін кафедри та комплекси інтерактивного навчально-методичного забезпечення до них. Опрацьовано та опубліковано методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

Розроблено програми і тестові завдання до вступних іспитів вступників на навчання із здобуттям освітнього ступеня бакалавра з фізичного виховання, на здобуття освітнього ступеня магістра з фізичного виховання.

Розроблено елективні курси «Вертебро-оздоровчі методи в реабілітації опорно-рухового апарату», «Сучасні технології рухової активності, фітнесу та здоров’я», «Інноваційні технології здоров’я збережувальної професійної діяльності». Розроблено інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Підготовлено справу щодо акредитації діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки фахівців 014 Cередня освіта (Фізична культура)за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнем та 017 Фізична культура і спорт за першим (бакалаврським)і другим (магістерським) рівнем.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів

Навчально-методичні матеріали з дисциплін кафедри

© 2024 Університет Ушинського
https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/