Самостійна робота студентів

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін

Методичні рекомендації до написання курсових робіт для здобувачив вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт

word

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Адаптивна фізична культура і спорт» для здобувачів  вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт

http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9823

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Сучасні аспекти теорії і методики  фізичної культури і спорту»

http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9834

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Інформаційні технології та методики презентації наукових результатів»

http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9835

 

Методичні рекомендації  до практичних занять та  організації самостійної роботи  з навчальної дисципліни  «Актуальні технології з обраного виду спорту»

http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9824

Методичні рекомендації до  організації самостійної роботи  студентів з навчальної дисципліни  «Методики фізичного виховання у закладах  вищої освіти»

http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9825

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Наукова комунікація іноземною мовою»

word

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Спортивна медицина і педагогічний контроль»

http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9829

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Сучасні технології з професійної підготовки фахівців галузі фізична культура і спорт»

http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9830

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Філософія і методологія науки»

http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9831

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни  «Новітні технології фітнесу та здорового способу життя»

http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9832

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Психологія вищої освіти»

http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9833

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

«Педагогіка вищої освіти»

 word

 

© 2017 Університет Ушинського