Навчально-науковий центр

Положення

План роботи

Звіт про роботу

Публікації

Навчально-науковий центр «Фізична культура і спорт в галузі освіти»  створено на базі кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств Університету Ушинського з метою проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, провадження інноваційної діяльності, а також для забезпечення сприятливих умов для здійснення підготовки здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

Діяльність навчально-наукового центра «Фізична культура і спорт в галузі освіти» здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», інших нормативних актів МОН України, Статуту Університету Ушинського.

Керівник – доктор наук з фізичної культури і спорту, професор Тодорова Валентина Георгіївна.

Мета роботи навчально-наукового центра «Фізична культура і спорт в галузі освіти» - створення умов для самореалізації творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, формування ціннісного ставлення до пошукової дослідницької діяльності, громадянської позиції, підтримка обдарованих здобувачів вищої освіти, розвиток їх інтелектуального потенціалу.

Основні напрями діяльності:

  • проведення фундаментальних та прикладних досліджень за затвердженою науковою темою навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації;
  • розвиток різних форм наукової співпраці з установами й організаціями для розв’язання проблем наукових досліджень в галузі фізичної культури і спорту;
  • впровадження результатів наукових досліджень і розробок в освітній процес закладів вищої освіти.

Основні завдання:

  • створення умов для дослідницької та інноваційної діяльності та напрямків відповідно до планів науково-дослідної роботи;
  • здійснення та апробація наукових досліджень, отримання значних наукових результатів та створення конкурентоспроможних наукових розробок;
  • оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах та у наукових виданнях;
  • впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та у навчальний процес;
  • розвиток кадрового, матеріально-технічного, правового та інформаційного потенціалу Університету Ушинського.

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/