Навчальна робота

Переглянути ОПП

Рецензії до ОПП

Переглянути програми навчальних дисциплін

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Навчальні плани

Анонси вибіркових дисциплін

Тематика кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем

Кваліфікаційні (курсові) роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кваліфікаційні (курсові) роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кваліфікаційні (магістерські) роботи

Розклад занять викладачів

Розклад консультацій викладачів

Тематика курсових робіт за I (бакалаврським) рівнем


Програма стажування


На сьогодні кафедра виконує навчальну роботу на спеціальностях 014 Середня освіта (Фізична культура) (1,2,3,4 рік навчання ОС Бакалавр); 017 Фізична культура (1,2,3 рік навчання ОС Бакалавр); 014 Середня освіта (Фізична культура) (1,2 рік навчання ОС Магістр); 017 Фізична культура (1,2 рік навчання ОС Магістр).

 

Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою:

спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура),

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Вступ до спеціальності та історія фізичної культури

Теорія і методика викладання рухливих ігор

Теорія і методика викладання плавання

Теорія і методика викладання легкої атлетики

Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Основи теорії і методики фізичного виховання

Гігієна у фізичному вихованні і спорті

Теорія і методика фізичної культури

Лікувальна фізична культура і масаж

Управління у сфері фізичного виховання і спорту

Кваліфікаційна курсова робота (Теорія і методика фізичної культури)

Практика

Навчальна (у ЗЗСО) практика

Виробнича (педагогічна у ЗСО) практика

 

Дисципліни спеціалізації: «Методика спортивно-масової роботи»

Теорія і методика спортивно-масової роботи

Облік і педагогічний контроль в СМР

 

спеціальність: 017 Фізична культура і спорт,

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Вступ до спеціальності, історія фізичної культури і спорту

Рухливі ігри і методика викладання

Спортивне плавання і методика викладання

Легка атлетика і методика викладання

Краєзнавство і туристична діяльність

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Основи теорії і методики фізичного виховання

Гігієна у фізичному вихованні і спорті

Теорія і методика фізичної культури

Практика

Навчальна практика (у ЗЗСО)

 

Дисципліни блоку Б: «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»

Теорія спорту та сучасні технології спортивного тренування

Багаторічна підготовка юних спортсменів

Методики тренування в обраному виді спорту

 

Дисципліни блоку В: «Фітнес і рекреація»

Теорія і практика фітнесу

Фітнес-технології

Фітнес-програми аеробної спрямованості

 

Дисципліни блоку Г: «Туристична діяльність»

Методики туристичної діяльності

Теорія і практика спортивно-оздоровчого туризму

Менеджмент і маркетинг туристичної діяльності

 

спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура),

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сучасні проблеми теорії і методики фізичної культури

Методики фізичного виховання у старшій школі

Організаційно-управлінська діяльність у галузі фізичної культури

Наукові засади підготовки фахівців з фізичної культури

Кваліфікаційна (курсова) робота (Сучасні проблеми теорії і методики фізичної культури)

Методики фізичної культури різних груп населення

Практика

Виробнича (асистентська, науково-дослідна) практика

Виробнича (у старшій школі) практика

Переддипломна практика

 

спеціальність: 017 Фізична культура і спорт,

другий (магістерський) рівень

Теорія та методологія у фізичній культурі

Методики фізичного виховання у закладах вищої освіти

Методики спортивної медицини, фізичної терапії та ерготерапії

Сучасні технології з обраного виду спорту

Технології професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту

Інноваційні технології з фітнесу, рекреації та здорового способу життя

Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи

Практика

Виробнича практика (асистентська)

Виробнича практика (у спортивних / фізкультурно-оздоровчих закладах)

Переддипломна практика

 

На кафедрі викладачі, виконують навчальне навантаження згідно вимог МОН України, проводять лекційні і практичні заняття, керують кваліфікаційними (курсовими, магістерськими) роботами та педагогічною практикою студентів, а також дисертаційних робіт, беруть участь у роботі ЕК.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі предметної комісії з оцінювання фізичної підготовленості вступників на навчання із здобуттям освітнього ступеня бакалавра з фізичного виховання, фахової комісії на здобуття освітнього ступеня магістра з фізичного виховання. Проводять співбесіди зі вступниками. Беруть участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

© 2017 Університет Ушинського