Науково-педагогічний склад

Наразі, кафедра є випусковою і забезпечує освітній процес на освітньо-професійних програмах «Фізична культура і спорт» (спеціальність 017 Фізична культура і спорт) та Середня освіта (Фізична культура) (спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти і другому(магістерському) рівні вищої освіти, також працює аспірантура з третього (науково-освітній) рівень вищої освіти з ОПП Фізична культура і спорт зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

Славетні традиції кафедри продовжує професорсько-викладацький та допоміжний склад кафедри у кількості 15 осіб – завідувачка кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Дразіна (Долгієр) Є. В.; доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Джуринський П. Б.; доктор педагогічних наук, професор Башавець Н. А.; доктор педагогічних наук, професор Форостян О. І.; доктор економічних наук, професор Богатирьов К. О.; кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко С. О.; кандидат педагогічних наук, доцент Пільова С. Г.; кандидат педагогічних наук, доцент Осіпова І. В.; кандидат педагогічних наук, старший викладач Дроздова К. В.; кандидат педагогічних наук, старший викладач Кучеренко Г. В.; кандидат педагогічних наук, викладач Щекотиліна Н. Ф.; старший викладач Небож В. Т.; викладач Богатов А. О.; викладач Воробйова С. В.; асистент Ковальова Т. М.

Загальна інформація про науково-педагогічний склад кафедри


drazina

ДРАЗІНА (ДОЛГІЄР) ЄВДОКІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

DRAZINA (DOLGIER) EVDOKIYA

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

pdfpdf


ORCID ID: 0000-0002-2818-8274

Research ID: H-8399-2018

https://scholar.google.com.ua/scholar?scilib=1&hl=ru


Посада: завідувачка кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін
image30

ДЖУРИНСЬКИЙ ПЕТРО БОРИСОВИЧ

DZHURINSKY PETR

доктор педагогічних наук, професор

pdf 

 

ORCID ID: 0000-0003-3102-9124

Research ID: D-4617-2018


Посада: професор кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

n1

БАШАВЕЦЬ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

BASHAVETS NATALIA

доктор педагогічних наук, професор

pdf 

 

ORCID iD: 0000-0002-8387-3602

ResearchID: G-7727-2019

 

Посада: професор кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

for

ФОРОСТЯН ОЛЬГА ІВАНІВНА

FOROSTYAN OLGA

доктор педагогічних наук, професор

 pdf

 

ORCID ID0000-0001-6084-2160

ResearchID: I-1025-2018

Посада: професор кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

image09

ІГНАТЕНКО СЮЗАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
IGNATENKO SUZANNE

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf 

 

ORCID ID: 0000-0003-0107-3458

ResearchIDG-7760-2019

Посада: доцент кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

image35

КУЧЕРЕНКО ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

KUCHERENKO GENNADII

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 pdf

ORCID ID: 0000-0002-4516-8873

ResearchIDG-7784-2019

Посада:старший викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

dr

ДРОЗДОВА КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА

DROZDOVA KATERYNA

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 pdf

ORCID ID: 0000-0003-0336-8057

ResearchID: I-2081-2018

Посада: старший викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

bogat

БОГАТОВ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

BOGATOV ANDREY

викладач

 pdf

ORCID iD0000-0002-9460-1987

ResearchIDG-7716-2019

Посада: викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

image03

ВОРОБЙОВА СОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

VOROBIOVA SOFIIA

викладач

pdf

 

ORCID ID: 0000-0001-8189-7427

ResearchID: G-7806-2019

Посада: викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

 kv

КОВАЛЬОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

KOVALYOVA TETYANA

асистент

 pdf

ORCID ID: 0000-0003-4488-1498

Посада: асистент кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

© 2017 Університет Ушинського