Наукова робота


Програми стажування

Підвищення кваліфікації/стажування


Збірник наукових праць "Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини" Матеріали VІ інтернет конференції 17-18 листопада 2022 року

Збірник наукових праць "Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини" Матеріали V інтернет конференції 17-18 листопада 2021 року

Збірник наукових праць "Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини" Матеріали IV інтернет конференції 24-25 листопада 2020 року

Збірник конференції 2019

Програма Круглий стіл Здоров'я

Рекомендації Круглий стіл Здоров'я

Всеукраїнський конкурсу студентських наукових робіт "Управління спортивно-оздоровчою діяльністю "

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт» 2019

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2020

Кафедра виконує науково-дослідну роботу з теми: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до професійної діяльності з різними групами населення» (науковий керівник д.пед.н., професор Джуринський П.Б.).

Теоретичні і методичні положення досліджень поглиблюють концептуальні уявлення  про  стратегію  вдосконалення  професійно-педагогічної  підготовки  у сфері  фізкультурно-оздоровчої,  спортивно-масової  та  здоров’язбережувальної освіти, створюють реальні передумови для наукового забезпечення професійної підготовленості майбутнього вчителя фізичної культури.

На підставі моделювання змісту формування професійної підготовленості майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту розроблено дидактичні моделі з обліком вимог кредитно-трансферної системи; розроблено оздоровчі технології з фізичного виховання, фізичного і функціонального розвитку дітей дошкільного і  шкільного  віку,  школярів  із  ослабленим  здоров’ям,  студентів,  дорослого населення,  військовослужбовців,  осіб  з  психофізичними  порушеннями; опрацьовано методики зі спортивного вдосконалення спортсменів.

Розкрито  і  науково  обґрунтовано  теоретико-методологічні  засади  та концепцію підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного  вдосконалення  різних груп  населення  як  педагогічну  систему (методологічні  підходи,  принципи,  категорії);  його  структурно-компонентний склад  (мотиваційний,  теоретичний,  практичний,  оздоровчий,  рефлексивний компоненти);  критерії  (орієнтовно-ціннісний,  гносеологічний,  організаційний, оздоровчо-поведінковий,  результативно-оцінний); схарактеризовано  рівні підготовленості  майбутніх  учителів  фізичної  культури  до  оздоровлення  і фізичного вдосконалення різних груп населення (високий, достатній, базовий, елементарний);  визначено  й  теоретично  обґрунтовано  педагогічні  умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного вдосконалення  різних  груп  населення  (усвідомленість  майбутніми  вчителями фізичної  культури  на  рівні  переконань  вагомості  здорового  способу  життяі фізкультурно-оздоровчої діяльності; актуалізація міждисциплінарної інтеграції та її  програмно-методичний  супровід  у  процесі  підготовки  майбутніх  учителів фізичної  культури  до  оздоровлення  і  фізичного  вдосконалення  різних  груп населення;  забезпечення  інтерактивної  навчально-професійної  діяльності студентів  і  засобів  її  ініціювання;  оптимізація  пізнавальної  самостійності студентів в оздоровленні та фізичному вдосконаленні різних груп населення); розроблено  методику  підготовки  майбутніх  учителів  фізичної  культури  до оздоровлення  і  фізичного  вдосконалення  різних  груп  населення;  набули подальшого  розвитку  теорія  і  методика  організації  фізкультурно-оздоровчої діяльності серед різних верств населення.

Основні положення й результати досліджень доповідалися на Міжнародних форумах і конференціях, конгресах:8th  InternationalMultidisciplinaryAcademicConference“EcologyofXXI  Century.  TheEuropeanGreenDealChallenges”, (Bucharest,   2020);MateriałyІІ  międzynarodowejkonferencjinaukowo-praktycznej“Osiągnięcianaukoweiperspektywy”, (Wrocław,2020  r.);The  XIV  International scientific-practical conference "Multidisciplinary research”, (Bilbao,Spain, 2020);XIII International  scientific  and  practical  conference  «Perspectives  of  development  of science  practice»(Chech  Republic,Prague,2021); VIВсеукраїнській  інтернет-конференції «Сучасні  проблеми  фізичного  виховання,  спорту  та  здоров’я людини»,(Одеса,2022  р.); XХІ  Ювілейна  міжнародна  науково-практична конференція «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного  виховання  та  валеології»,  ОНМедУ  (Одеса,  2022);XV  International scientific  and  practical  conference «Trends in development of practice and science» (Oslo,   Norway, 2021); ХІІІ Всеукраїнської  науково-практичної  конференції«Проблеми формування здорового способу життя молоді»ЛНУ іменіІ. Франка(Львів,2022);Міжнароднанауково-практичнаконференція«Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти(Одеса, 2022).

Наукові  доробки  впроваджено  у  процес  фахової  підготовки  майбутніх учителів фізичної культури в Університеті Ушинського, Сумськомудержавному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, Херсонському державному університеті, Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка, Миколаївському  національному  університеті  імені  В.О.Сухомлинського, Житомирському державному університеті імені Івана Франка та ін.

© 2017 Університет Ушинського
http://opac.kaltimprov.go.id/products/demo-slot/ https://simkatmawa.unri.ac.id/products/slot-gacor/ https://www.dermaster-indonesia.com/upload/gacor/ https://simkatmawa.unri.ac.id/products/demo/ https://emonev.ditjenbun.pertanian.go.id/demo-pg-pragmatic/ https://dikbud.pohuwatokab.go.id/products/demo/ https://bfv-kufstein.at/products/demo/ https://sisbun.ditjenbun.pertanian.go.id/products/pulsa/ https://sim.untag-sby.ac.id/demo-mahjong-ways/ https://arbeti.kotabarukab.go.id/products/gacor-thailand/ https://buk.unj.ac.id/products/slot-demo/ https://inlis.lombokbaratkab.go.id/demo/ http://simhp.inspektorat.cirebonkab.go.id/products/dana/ https://metrologi.balikpapan.go.id/products/demo/ https://siporterbapok.balikpapan.go.id/news/gacor/ http://simhp.inspektorat.cirebonkab.go.id/products/server-luar-negeri/ https://setwan.klaten.go.id/products/demo-pragmatic/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/products/demo/ https://www.villaggiooutlets.com/products/demo/ https://nm-aist.ac.tz/slot-demo/ https://www.scientiasquarepark.com/products/demo-slot-gratis/ http://simhp.inspektorat.cirebonkab.go.id/products/gacor/ https://buk.unj.ac.id/products/gacor/ http://simhp.inspektorat.cirebonkab.go.id/products/demo/ https://access-interiorsbydesign.com.au/demo-pg-soft/ https://corporate.megaxus.com/uploads/demo/ http://114.7.97.203:8123/products/slot-demo-gacor/ https://simlitabmas.lppm.dinus.ac.id/products/demo/ https://bkpsdm.probolinggokab.go.id/products/demo/ http://sisigap.kuduskab.go.id/img/demo/ https://www.jf3.co.id/products/slot-demo-pgsoft/ https://inlislite.bengkaliskab.go.id/pgsoft-demo/ https://link.space/@laskar89 https://heylink.me/mpoas_slot https://orange-cliff-05c110310.3.azurestaticapps.net/ https://magic.ly/cincinbet https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://oconnellstbistro.com/ https://www.scadvocate.com/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ httpshttps://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/ https://heylink.me/hebitop/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/