Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 29 лютого 2024 року

  1. Затвердження річного фінансового звіту Університету Ушинського за 2023 рік. Затвердження фінансового плану університету на 2024 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію головного бухгалтера Н. І. Маляренко, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 10 від 22 лютого 2024 року

  1. Уточнення наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка докторів наук в Університеті Ушинського.    

         Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 9 від 02 лютого 2024 року

  1. Рекомендації на призначення академічних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України на 2 семестр 2023/2024 навчального року.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з міжнародної, соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи А. П. Начева, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 8 від 25 січня 2024 року

  1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2023 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів спеціального фонду та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2024 рік.

         Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко та співдоповідь комісії у складі: проф. І. А. Княжевої (голова), проф. О. А. Листопада, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 7 від 28 грудня 2023 року

  1. Звіт про виконання Стратегічних пріоритетів та плану розвитку Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського на 2014/2023 р. р. (зі змінами).

         Заслухавши й обговоривши інформацію ректора Університету Ушинського А. В. Красножона, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 6 від 21 грудня 2023 року

  1. Затвердження Положення про вчену раду Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

     Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 5 від 30 листопада 2023 року

  1. Завершення науково-дослідної теми, яка виконувалась за рахунок другої половини робочого часу науково-педагогічних працівників «Скінченновимірна й нескінченновимірна теорія операторів та оперативних в’язок на графах» (2019/2023 р. р.).

         Заслухавши й обговоривши інформацію керівника теми проф. В. М. Пивоварчика та співдоповідь комісії у складі: проф. А. Ю. Ківа (голова), проф. В. В. Усова, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 4 від 26 жовтня 2023 року

  1. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів першого року навчання (вступ – осінь 2023 р.). Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 1 року навчання (вступ – осінь 2023 р.).

      Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк, учена рада 

УХВАЛИЛА:

Сторінка 1 із 12

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/