Міжнародна діяльність

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені К. Д. УШИНСЬКОГО

у 2016-2017 навчальному році

Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності Університету Ушинського в 2016-2017 навчальному році були такі: підготовка фахівців для зарубіжних країн; реалізація міжнародних проектів; організація стажування й академічних обмінів викладачів і студентів у зарубіжних ВНЗ; проведення міжнародних наукових форумів; здійснення спільних з іноземними партнерами наукових досліджень; участь у конкурсах на отримання грантів; укладання угод про співпрацю; взаємодія з дипломатичними представництвами іноземних держав з питань освітньо-наукового співробітництва тощо.

Найбільш вагомі результати міжнародної роботи університету:

1) укладено 12 угод та меморандумів про співпрацю з зарубіжними закладами освіти, зокрема з: Хучанзькою школою (м. Хучанг, КНР), Університетом «Нижній Дунай» (м. Галац, Румунія), Інститутом англійської мови Коледжу «Сенека» (м.Торонто, Канада), Лос-Анджелеським університетом (США), Мозерським державним педагогічним університетом імені І. П. Шамякіна (Білорусь), Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові (Польща), Університетом Хосо (Корея), Університетом економіки в Бидгощі (Польща), Корейським лінгвістичним інститутом Сеульського національного університету (Корея), Державним педагогічним університетом імені Іона Крянге (Молдова), Відкритим міжнародним університетом Молдови, Державним університетом фізичного виховання і спорту (Молдова);

2) забезпечено функціонування освітніх науково-інформаційних та культурних центрів Литви (євроатлантичної співпраці), США, Держави Ізраїль, КНР («Інститут Конфуція»), Кореї. Понад 320 студентів і викладачів мали можливість щотижнево відвідувати заняття з китайської, турецької, корейської мов та івриту на базі університету й 1114 слухачів – в університетських філіях, створених у закладах освіти-партнерах. Утретє в університеті проведено Фестиваль «Українсько-китайська весна», відзначено «Міжнародний день Інститутів Конфуція». Продовжено роботу англомовної дискурс-студії для студентської молоді та викладачів. Уперше були організовані заходи – «День корейської культури – «Кореяда», Свято корейської писемності, «Дні Жаботинського в Одесі». За результатами роботи та рейтингу Освітньо-культурний центр Інституту Конфуція університету Китайською Народною Республікою визнаний кращим у 2016 році серед 500 номінантів;

3) кафедри університету брали участь у виконанні 36 міжнародних проектів, у межах реалізації яких проведено низку досліджень, науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів, зокрема:

- проведено звітну конференцію, за участі Моніторингової місії Еразмус+ офісу в Україні та представників німецького Технологічного університету Карлсруе, щодо підсумків виконання міжнародного проекту TEMPUS «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (INOVEST)» та визначення завдань у постпроектний період;

- відкрито нову навчальну групу за умовами українсько-американського проекту «Програма малих стипендій з вивчення англійської мови в Одеській області» (ACCESS);

- продовжено виконання міжнародного норвезько-українського проекту соціальної адаптації звільнених військовослужбовців, відповідно до якого здійснено перепідготовку за програмою «Менеджмент підприємницької діяльності» 71 військовослужбовця, яким по завершенню навчання видано сертифікати про перепідготовку спільно з Міністерством оборони України, ОБСЄ та норвезьким Університетом Норд;

- проведено круглий стіл та серію лекцій з питань євроінтеграції за участі викладачів країн ЄС у межах виконання проекту Міжнародного Вишеградського фонду;

4) робочею групою із числа провідних учених університету (на чолі з проф. О. Р. Гохманом) було підготовлено низку пропозицій для участі у міжнародних конкурсах і грантових програмах. Унаслідок вжитих заходів було започатковано 16 нових проектів з вишами Китаю та Румунії; у серпні університету підтверджено участь у виконанні міжуніверситетського проекту «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments» (скорочено MoPED), що отримав фінансування від Фонду Еразмус+ К2 (reference number 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).                                                             Викладач Г. А. Слободянюк отримала грантову підтримку на участь у програмі Центру «Відкритий світ» та «Американські Ради з Міжнародної освіти» (ACTR/ACCELS) для стажування в США.

5) продовжено виконання досліджень за грантовими проектами: «Моделювання впливу опромінювання на вольфрам у термоядерних реакторах» (Бельгія); NATO за програмою SPS MYP – «Мультисенсорна система для швидкого виявлення небезпечних і шкідливих речовин» (NANEOS); NOOSE FP7 щодо створення унікальних сенсорних структур на основі високоорганізованого масиву функціоналізованих нанодротів; «Створення наносистем на основі оптично контрольованих 3-Д масивів із гібрідізованих квантових точок» у рамках програми HORIZON; започатковано 6 проектів з Харбінським інженерним університетом, зокрема, стосовно створення ефективної системи моніторингу повітряних об`єктів, а також розробки конструкційних матеріалів для корабельної промисловості та ін.

6) до викладацької діяльності зі студентами за міжнародними проектами та угодами залучалися понад 50 досвідчених іноземних викладачів, провідних фахівців освітніх організацій, представників дипломатичних місій, зокрема з США, КНР, Польщі, Румунії, Латвії, Молдови, Королівства Норвегії, Держави Ізраїль, Грузії, Білорусі, Кореї, Чехії, Австрії, Литви, Латвії, Франції, Японії, Мексики та ін.

7) в університеті на постійній основі працювали 6 викладачів-іноземців (з Китаю та Туреччини) і 16 фахівців-волонтерів (з КНР, США, Кореї). Відповідно до договору про академічну мобільність за програмою ERASMUS+ в університеті здійснювали викладацьку діяльність 2 викладачів з Литви.

8) на запрошення міжнародних партнерів 53 викладачів, 20 студентів і аспірантів мали зарубіжні відрядження з метою навчання, стажування й вивчення відповідного досвіду різних країн, участі у міжнародних конференціях, семінарах, спільних наукових дослідженнях за межами України.

9) зараховано на навчання 170 іноземців; загальна кількість іноземних громадян, що навчаються за різними програмами складала 451 особу. Іноземці прибули до університету з Туркменістану, Китаю, Туреччини, Молдови, Еквадору, Іраку, Італії, Грузії, США, Кореї, В`єтнаму, Білорусі, Казахстану, Ізраїлю, Індії, Гани та ін.

10) правом на кредитну академічну мобільність скористалися вдвічі більше студентів, ніж минулого навчального року: 17 осіб проходили навчання у вишах Китаю протягом 1-2 семестрів; 21 —  стали учасниками короткотермінових навчальних програм з мовної практики у КНР, з навчально-виконавської практики у Німеччині;

11) здійснено прийом іноземних делегацій:

- Аріельського Університету (Ізраїль), Університету «Нижній Дунай» (Румунія), Лос-Анджелеського університету (США), Університету економіки в Бидгощі (Польща), Відкритого міжнародного університету Молдови, Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка, Тбіліського державного педагогічного університету (Грузія) на чолі з ректорами (проректорами);

- Посольства США в Україні у складі: Надзвичайного та Вповноваженого Посла Марі Йованович, Аташе з питань англійської мови Джона Сілвера, Військового аташе Шона Стівенсона та інших;

- Посольства Кореї в Україні на чолі з Послом Лі Янг-Гу;

- Посольства Держави Ізраїль в Україні під головуванням Першого секретаря Болеслава Ятвецького;

- Консульства КНР в Одесі на чолі з Генеральним Консулом Чжао Сянжун;

- консульських установ, за участі їх керівників та представників, зокрема: Королівства Норвегії, Польщі, Румунії, Грузії, Туреччини, Німеччини, Угорщини, Чехії  тощо.

12) продовжено роботу в таких міжнародних освітніх та професійних об`єднаннях, як то:

-  Міжнародна асоціація університетів;

- Шведська національна наукова асоціація;

- Magna Charta Observatory;

- Східноєвропейська асоціація університетів;

- Європейське об’єднання хорових товариств із суспільної діяльності;

- Міжнародна асоціація педагогічних університетів Центральної та Східної Європи;

- Таллуарська асоціація університетів;

- Норвезько-український альянс університетів (NUUA).

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського