Громадське обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 025 Музичне мистецтво для першого бакалаврського та другого магістерського рівня вищої освіти

124 травня 2024 року на розширеному засіданні кафедри музичного мистецтва і хореографії було проведено громадське обговорення освітньо-професійних програм зі спеціальності 025 Музичне мистецтво для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант – кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга Володимирівна Вороновська) та другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант – доктор мистецтвознавства, професор Сергій Васильович Шип).
На засіданні були присутні члени робочих груп, стейкхолдери та роботодавці, а також здобувачі вищої освіти. Гаранти звернули увагу на оновлення мети програм у відповідності з оновленою місією Університету Ушинського. Під час обговорення було висловлено цікаві та корисні пропозиції. Зокрема, А.М.Растригіа, докторка педагогічних наук, професорка Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка звернула увагу на відсутність окремої теми в робочих програмах щодо академічної доброчесності та пропонувала її додати в ОК 7 ОПП «Музичне мистецтво» для здобувачів першого рівня вищої освіти. Для цієї програми М.В.Русяєва, кандидатка мистецтвознавства, доцентка, директорка Комунального закладу початкової спеціалізованої освіти «Мистецька школа №1 імені Е. Г. Гілельса м. Одеси» звернула увагу на доцільність посилення регіонального контенту, пов’язаного із збереженням, відтворенням та розвитком музичної національної спадщини, зокрема через вивчення творчості композиторів Одещини, що надало б змогу розкрити особливості музичної семіотики, художньо-семантичних властивостей представників композиторської школи Південноукраїнського регіону.
За пропозицією докторки педагогічних наук, професорки кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Н.П.Гуральник, до ОК 11 «Практикум виконавсько-методичної інтерпретації музичних творів (за обраним фахом)» відповідно до ОПП «Музичне мистецтво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, необхідно (крім практичних занять) додати теми лекційних занять, як теоретико-методологічну основу формування інтерпретаційних компетентностей. Також важливо врахувати обраний фах щодо вибудовування концепції та драматургії музичного твору у виконавській діяльності, та створення його індивідуальної художньої інтерпретації. Відповідно, назву пропонуємо скоригувати у такий спосіб: «Теорія і практика виконавсько-методичної інтерпретації музичних творів (за обраним фахом)».
Докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі Т.В.Мартинюк порекомендувала поширити тематику кваліфікаційних (магістерських) робіт щодо спрямування на дослідження музично-історичних, мистецтвознавчих/музикознавчих, культурологічних питань і проблем на сучасному етапі.
Активними були і здобувачі, які наголошували на посиленні методичного аспекту освітніх компонентів та розширення музичного репертуару обробками українських фольклорних творів; важливо навчити здобувачів робити такі авторські обробки. З пропозиціями виступали здобувачі Піпенко Дмитро (2 курс), Софія Майстренко (4 курс), Олександра Міліглазова (1 курс магістратури).
Зустріч була плідною. Кафедра висловлює усім велику подяку.

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/