Громадське обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 024 Хореографія для здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти

1На кафедрі музичного мистецтва і хореографії 28 травня 2024 року відбулося громадське обговорення освітньо-професійних програм зі спеціальності 024 Хореографія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант – доцент І.І.Герц) та другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант – доцент О.С.Мікулінська).
На зустрічі були присутні роботодавці, стейкхолдери, представники складів робочих груп, здобувачі та члени кафедри музичного мистецтва і хореографії.
Програми зі спеціальності 024 є акредитованими, разом з тим, гаранти, члени робочої групи та кафедра постійно працюють над їх вдосконаленням. У цьому є негайна потреба, оскільки кожного року змінюються і умови навчання, і приходять нові здобувачі зі своїми поглядами на спеціальність, своїми потребами, і набувається досвід, який уможливлює процес удосконалення навчання на ОПП.
Наші стейкхолдери висловлювали свої пропозиції, зокрема: П.І. Фриз, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка пропонував ввести ОК Експериментальна хореографія, що стало суголосним потребам здобувачів. Цю ідею також підтримала здобувачка 2 курсу А.Підгорна, яка наголосила на бажанні здобувачів ознайомитися з методами роботи з тілом у контексті сучасної хореографії і сценічного мистецтва, з інноваційними формами у хореографічних постановках, зокрема, танц-театр, пошук індивідуального стилю постановочної роботи, дослідження нових форм. Це може бути здійснено також шляхом залучення провідних викладачів до проведення майстер-класів, зокрема, з використанням зарубіжного досвіду.
О.В. Бикова, завідувачка кафедри хореографії і художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидатка педагогічних наук, доцентка пропонувала збільшити години на вивчення українського танцю.
Т.В. Благова, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка торкнулася питання міждисциплінарних зв’язків на ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зокрема звернула увагу на необхідності відобразити їх конкретніше у структурно-логічій схемі.
Л.Б. Щур, кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри музикознавства та методики музичного навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка пропонувала додати до ОК 4 тему з фольклорної хореографії України.
Здобувачка вищої освіти другого (магістерського)рівня Анна Ковальчук пропонувала замінити вид практики, а саме: ОК12 проводити як «Виробнича практика (проєктно-постановочна ) у закладах мистецької освіти та мистецтва).Саме проєктно-постановочна робота передбачає опрацювання умінь на практиці.
Ми дякуємо усім учасникам громадського обговорення освітньо-професійних програм зі спеціальності 024 Хореографія.

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/