Звітування про виконання індивідуального плану роботи здобувачів ОНП Психологія за 2021-2022 навчальний рік

116 червня 2022 року на засіданні кафедри загальної та диференціальної психології відбувся звіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
Звітування (річне, проміжне) про виконання індивідуального плану роботи аспірантів відбулося особисто з представленням результатів виконання роботи. Гарант ОНП, наукові керівники, члени кафедри в результаті ретельного вивчення наданих аспірантом матеріалів (переліку опублікованих статей у наукових фахових виданнях України, міжнародних виданнях; тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях тощо), порівнянні отриманих досягнень із запланованими, прийняли рішення щодо стану виконання індивідуального плану роботи кожного зі здобувачів.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського